Competentiegericht onderwijs ?

Wat ik interessant vind in het door mij aanbevolen artikel is dat het laat zien dat het competentiegericht
onderwijs niet zo maar uit de lucht is komen vallen. Het legt heel concreet een verband tussen
ontwikkelingen in de economie en in het pedagogisch denken op een niet mechanische manier. Dit geeft een bepaalde diepte aan het debat die ik vaak nogal mis. We zijn immers, dat is tenminste mijn ervaring, nogal overvallen met heel dat competentiegerichte onderwijs. Er is weliswaar veel onvrede maar de overtuigende argumenten heb ik nog niet
gehoord. Vragen als:wat is er nu precies (niet) goed aan deze vorm van onderwijs ? Is het basisconcept niet goed of is het niet goed uitgewerkt ? Is het een algemeen toepasbaar concept of alleen op bepaalde onderwijssoorten ?
Misbruikt het onderwijsmanagement het concept om ermee aan de haal te gaan ten bate van heel andere
doelstellingen ? Deze discussie moet nog verder gevoerd worden.

6 Reacties

 1. Overtuigende argumenten
  De overtuigende argumenten moeten komen van degenen die het competentiegerichte onderwijs in willen voeren. Zij moeten aantonen dat het beter is.

 2. competentiegericht onderwijs?
  Competentiegericht onderwijs bestaat niet; wel competentiegericht beoordelen en dat past niet in het onderwijs. Voor uitleg zie “veel gestelde vragen”. Zelden heb ik hoog opgeleide mensen zo achter een geloof aan zien lopen zonder precies te weten waar ze aan begonnen en terwijl ze ermee bezig zijn nog steeds geen idee hebben waar ze mee bezig zijn.

  • Competentiegericht beoordelen
   Dank Presley voor dit heldere statement. In mijn stellingen t.b.v. de onderwijsdiscussie heb ik dit ook trachten duidelijk te maken maar vooral tevens de vraag willen neerleggen wat we nu dan wel aan het doen zijn? Wie het weet mag het zeggen.
   Corgi

   • Competentiegericht Onderwijs en Competentiegericht beoordelen
    De behoefte aan competentiegericht onderwijs ontstond in de context van typisch beroepsgerichte, veelal lagere opleidingen, zoals (in Nederland) die binnen het agrarisch onderwijs. Daar vindt het ook een redelijk geslaagde toepassing, als ik de betrokkenen aldaar mag geloven.

    Wat in de ene onderwijssector goed kan werken, kan elders volstrekte ellende opleveren. Voor HAVO- en VWO-onderwijs, dat voorbereidt op hogere beroeps- en wetenschappelijke opleidingen is competentiegericht onderwijs mijns inziens ongeschikt. De leerlingen en docenten daar moeten hun tijd vooral gebruiken om kennis in koppen te proppen. Heel ouderwets, maar essentieel voor een verdere studiecarrière.

    Havo-leerlingen mislukken vaak in het HBO, door hun attitude (niet willen ‘blokken’ op de materie), VWO-leerlingen falen nogal eens door gebrek aan referentiekader (kennis dus), waardoor ze hun weg niet kunnen vinden in de academische stof. Wat dit laatste betreft: zelfstandig studeren en onderzoek (waar zo hoog van wordt opgegeven) doen, lukt dan ook niet.

    Competentiegericht Onderwijs? Eerst vaststellen over welk onderwijstype we praten en niet generaliseren. Voor de twee hoogste vormen van secundair onderwijs is het een ramp!

    Niek Ulrich
    docent Nederlands aan RSG Het Rhedens te Rozendaal

  • Reaktie
   In een stuk van (toen nog) Hogeschool Haarlem uit 2001 spreekt men van competentieleren met als
   consequentie “opdrachtgestuurd leren”. Hierin is v.w.b. de docen naast andere taken,’nog ruimte
   voor traditioneel les geven; “waar nodig zal de aloude taak van instructie geven zeker aan de orde zijn”.
   Aangaande de beoordelingen zegt men dat “de traditionele toetsvormen niet altijd bruikbaar zijn.” Met name voor vormen als assessment zijn specifieke vaardigheden vereist” Competentieleren en traditioneel
   leren kunnen dus wellicht samen gaan als vanuit de praktijk in overleg bekeken kan worden wat nodig
   en mogelijk is en er niet over alles en iedereen heengewalst wordt. Daar zit het probleem en niet bij
   “de leraar met het krijtje”.

 3. Waar CGO (nu) niet deugt
  Om niet in herhalingen te vervallen: mijn antwoord op jouw vraag heb ik enige tijd geleden uitgebreid beantwoord in mijn blogbijdrage ‘Waarom competentiegericht onderwijs niet deugt”. (Hinke Douma’s blog)

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.