slechte kwaliteit van het onderwijs is onbewezen

Ad Verbrugge levert 9 gepeperde stellingen op deze
site. Ik ga in op stelling 1: de kwaliteit van het
onderwijs is sterk dalend. Een bewering die niet wordt onderbouwd. En dat kan ook moeilijk, want er is geen onderzoek dat de kwaliteit van het onderwijs(of onderwijs-typen) over een lange tijdsperiode analyseert. Sinds plm. 15 jaar zijn er wel allerlei kwaliteitsmetingen, die resulteren in testscores in een aantal vakken. In internationale grootschalige onderzoeken sinds 1995 doen Nederlandse scholieren het goed: zij scoren steevast duidelijk boven het gemiddelde en schommelen tussen plaats 2 en 9. Het gaat daarbij om onderzoek naar leesvaardigheid bij 10-jarigen(PIRLS 2001), exacte vakken groepen 5/6 basisonderwijs, klas 2 VO, laatste jaar VO)(TIMMS 1995 en 1999),exacte vakken en leesvaardigheid bij 15-jarigen(PISA 2000 en 2003).Ook de zwakst scorende leerlingen doen het relatief beter dan in de meeste andere landen.Dit is het goede nieuws.Minder goed zijn de uitkomsten bij CITO-toetsen zoals de PPON bijv. met rekenen op de basisschool. Hieruit blijkt dat het peil van de zwakste leerlingen omhoog moet.Maar Verbrugges alarmisme is ongefundeerd.

3 Reacties

 1. daling niveau onderwijs
  – ik ben ruim twintig jaar gecommiteerde geweest bij de Staatsexamens voor een groot aantal vakken
  – alle MAVO examens vanaf 1970 tot 1999 heb ik voor tenminste 5 vakken zelf uitgewerkt op C en D niveau
  – ik heb kennis genomen van de leerplannen van de SLO van zeker 8 vakken (wat lijken die krengen op elkaar: flauwekul al dat papier)
  – fusies, stafvergrotingen, onderwijsvernieuwingen, etc
  – tientallen leerlingen getest op lees en reken gebied
  – IK DURF ZONDER VERDER ONDERZOEK TE BEWEREN DAT HET ONDERWIJS GRONDIG VERANDERD IS MAAR ZEKER NIET VERBETERD!!
  – er wordt teveel vergadert, gepraat, getest, getoetst etc, etc,– maar onderwijs homaar
  – ik heb mijn diploma’s gehaald-schaal 12, maar ik voel me geen leraar maar gewoon een goede onderwijzer!!
  – de staf moet gedecimeerd, her en bijscholing mag best in de avonduren, en betaald volgens het systeem van voor de HOS-nota
  – de vele niveaus en afstudeervarianten is leuk voor het papiertje maar het geheel wordt teveel uitgehold
  – het klinkt misschien wat verbitterd, maar er is ook bezorgdheid voor mijn kleinkinderen

 2. Eindexamens 1963
  Laat die kinderen maar eens een paar oude eindexamens maken, dan kan je lachen.

  Ik vermoed dat als uw eigen huis instort omdat het door iemand is ontworpen die het verschil tussen een kracht en een kadetje niet kent, u nog steeds blijft roepen dan we het internationaal niet slecht doen. Tenslotte storten er in Manilla ook wel eens gebouwen in.

 3. Daar hebben we het weer…..
  U bent niet de eerste die hiermee komt meneer Toussaint.

  Toevallig is deze week een rapport van de onderwijsraad uitgekomen dat precies kijkt naar waar u het over heeft. Kijkt u eens op deze en deze plaatsen op de website.

  De internationale onderzoeken waar u het over heeft worden in onder andere dit artikel (voor wiskunde bij PISA), op basis van argumenten, afgekraakt.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.