Aim for the highest

Lieve mensen onder wie Ad Verbrugge,

hier een paar vriendelijke woorden van een koppige mede zeeuw.
We leven in een periode waarin veel veranderd, veel komt en gaat,wereldbeelden fragmentariseren, waardoor de onderstroom van Waarden die er zijn en blijven in het leven moeilijk bereikbaar zijn, en zelfs voor veel jonge mensen,die in de waan van de dag leven onbekend blijven. Hoe nu tot restauratie, tot herstel te komen, hoe nu tot een volgende stap te komen, die een upgrading inhoudt?
1. we zullen tot een kritische massa moeten komen van vooraanstaande mensen, wijzen, die zelf het voorbeeld geven, die zelf het voorbeeld zijn.
Dat betekent een leven dat gebaseerd is op eerlijkheid, waarachtigheid, niet stelen,enz. Een leven dat gebaseerd kan zijn op filosofische waarden, een leven van intellectueel verlicht eigenbelang, dat zich realiseerd deel te zijn van een geheel, het kan een oprecht leven gebaseerd zijn op basis van geboden, bergrede, Yama’s en niyama’s, enz. Een leven gebaseerd op eigenbelang en leugen, zal als een kaartenhuis in elkaar zakken, omdat alles aan het licht zal komen in deze periode waarin we leven. U hoeft slechts de krant te pakken als illustratie.
Dus eerst een kritische massa van mensen, die individueel begoocheling hebben opgeruimd en elkaar vinden op basis van gezamelijke waarden,die universeel zijn, zoals enkele bovengenoemde. Let wel Leidende,Pionierende,Grensverleggende mensen,
, die uit alle geloven, richtingen, bewegingen komen, maar elkaar op deze essentie vinden. Ik zal dit zo illustreren aan de hand van een individueel leven, zoals u dat allen kunt leiden.
2.Aim for the highest;
om u zelf tot deze groep te brengen, zult u ambitie moeten hebben. U wilt ergens bij horen, heeft idealen, en u wilt daar iets voor doen.
Vergeet namelijk niet dat als we vinden dat er iets moet veranderen, dat we eerst zelf ons ten voorbeeld moeten kunnen stellen, en als we dat voorbeeld nog niet zijn, we dus aan ons zelf moeten werken. Cynici hebben we genoeg,het wijzen naar anderen ook, oprechtheid dáár is gebrek aan.
Als onderwijzers en opvoeders dragen we verantwoordelijkheid, nemen we ook verantwoordelijkheid voor onszelf?
Ik stel voor het hoogst haalbare voor ogen te stellen.
In het leven meer te kiezen voor wat essentieel is; gevoel, liefde, broederschap,
vergeet de materie, behalve v.w.b. uw essentiele zaken, als u aan dat wat komt en gaat vasthoudt, zal u lijden, reik naar dat wat er achter ligt en van blijvende waarde is.
Dat vergt moed en durf in het leven, iets loslaten, terwijl het andere nog niet gevoeld wordt, laat staan gevat wordt, maar leert u kinderen niet het zelfde?
Weet u niet al meer van het leven door het te leven in tijd, en is dat wat u nog niet helemaal kunt overdragen, omdat zij dat leven nog niet langer of meer ten volle geleefd hebben?
Durven te leven in essentie (vermoei u niet met zoveel bijzaken) met waarden die u de uwe heeft gemaakt, stappen zetten in de toekomst, uw toekomst en die van uw ‘kinderen, zonder te weten wat u te wachten staat, maar in vertrouwen omdat u weet dat u dat alles aan kan, met wat u aan Kwaliteiten in zich heeft (verworven).
Ja dan kunt U onderwijzen, als een wijs en doorleefd mens doorgeven.
Dat is de reden waarom ik nog steeds mijn lerares frans die nu 79 jaar is opzoek en eer, en mijn leraar nederlands eer, als ik ‘Vlissingen nog eens bezoek.
Dat u kunt slagen, en velen met u, en dat u elkaar kunt vinden en een kritische massa kunt gaan vormen, zal ik aan de hand van een voorbeeld weergeven.
Namelijk Ad Verbrugge zelf, voorzitter en medeoprichter van deze vereniging. Het gaat mij alleen om de boven genoemde waarden en het naar waarheid leven. Haal er de essentie uit. Denk in energie en niet in personen.
Als leidraad neem ik het artikel in de nrc van maandag 15 mei;
Ik ga van essentie naar essentie: geleerd zelf dingen te maken, en dat hetniet moeilijk is om alles te kopen, iedereen en alles is te koop, maar de werkelijke waarde ontgaat deze mensen, de ‘rijkeluiszoontjes’. Een les in waardigheid, in de waarde – eren, in waarderen.Ad leerde dat surfend op de Westerschelde, ik iets verderop in Vlissingen aan de westerschelde. ‘Zinloos, ”bezieling’, ‘vervreemding’, ‘wezenlijk’, ‘hoe gaan mensen met elkaar om’, wordt gevolgd door ‘volledige inzet’ (aim for the highest), zelfs minachting (de jeugd kan ook onbezonnen zijn), existentiele termen, levensvragen gemengd met ervaringen, ik leefde ze ook iets verder op me lavend aan de zelfde bron, wij zijn de vragen blijven stellen (dat moment van kwader trouw – sartre – in dit leven durven we te leven, we blijven onszelf vragen stellen, en gaan tne koste van alles, maar aan waarden vasthoudende, en het steeds meer wordende, gaan we studeren in Leiden. vanuit een bewustzijn al aanwezig, en dit verder ontwikkelend dat intellectualiteit en spiritualiteit, geloof en wetenschap onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, en dat dit de basis is voor een ethisch maatschappelijk bewustzijn. ‘Oorspronkelijk’, ‘eigenzinnig’, ‘geinterresseerd in primaire teksten’, de essentie, ‘intensief studerend’,steeds weer voor kwaliteit en niet voor kwantiteit gaan, dat wordt niet door iedereen begrepen, als je dat zelf maar begrijpt.Geografisch geen grote reiziger, maar wie geeft er om zich geografisch te kunnen verplaatsen als er een innerlijke reis valt te maken. Laat Herman,wiens colleges ik geniaal vond dat maar vinden Ad, is ijdelheid nog steeds zijn zwakte (wil ik vragen, maar doe het maar niet, ik heb grote bewondering en respect voor Herman)?
Bevestiging vindt je op een gegeven moment in jezelf op en tijdens die innerlijke reis. Voet bij stuk blijven houden als je in iets gelooft, al kost het bijna je promotie, je hoeft niet helemaal gelijk te hebben, maar je staat wel ergens voor En je blijft essentiele vragen stellen, elementaire vragen. Contact zoekend met de politiek, niet geinteresseerd in kuddegeest, maar in ‘baanbrekende ideen’, ‘problemen signalerend’, ‘trends doortrekkend’, enz. Nu onderwijs willen verbeteren, de zotheid aan de orde willen stellen als een moderne Erasmus? Het is een voorbeeldleven (nee ik bezit geen aandelen Verbrugge, dit is ook geen hagiografie)in de zin van hoe je op basis van vragen blijven stellen, een kern van staan voor bepaalde waarden en kwaliteiten, een bepaalde ethiek in je leven,en daar koppig, oprecht, in blijven doorgaan als levenswijze, je een leven opbouwt, waarin je Goede dingen kunt doen, anderen,, en gelijkgestemden vindt, die hetzelfde doen, en een kritische massa kunt opbouwen met anderen, welke aan invloed wint. Hoe gaat dat dan verder? Onderwijs, politiek, beleid, bestuur, regering? Dat is buitenkant, invulling van een structuur die staat, waarin je het geheel waarlijk dient is niet zo van belang, het is namelijk de uitdrukking van een levenswijze. In die zin vallen er nog werelden te ontdekken. Intellectualiteit is namelijk een fase, een statie onderweg, deze weg gaatdoor tot dat u het pad, de weg zelf bent geworden, en verder, en verder.Ik nodig u allen uit verder te reiken, sterk te zijn, voor werkelijke waarden te staan, en deze waarden eigen te maken, totdat u deze waarden bent, en uitdrukt. Het is geen gemakkelijke weg, maar nodig, de wereld verandert, slechts 400 jaar geleden mochten we niet denken dat deaarde rond de zon draait, 200 jaar geleden werd je opgesloten als je vertelde dat heden je een knopje naast de deurpost zou in drukken en dat dan midden in een vertrek een ‘licht zou aan gaan’.Wetenschap zal de rol overnemen van godsdienst in het brengen van openbaringen. continuiteit is het sleutelwoord. Door middel van ethiek en ethisch handelen, komt u in contact met deze onderstroom, die bovenstroom wordt, door u ‘worden’, en handelen.
hoe nu verder dat is punt 3. een volgende keer?
Excuses, zeker in dit gezelschap, voor taalgebruik en spelling. Hoe een bewustzijn van grootmeester met dyslexie kan samengaan. Ik ben niet volmaakt, maar richt me in essentie op het hoogste, om dat omlaag te brengen.
E.O.Broeder