Geen afbeelding

Wie schoolt mij bij ?

24 december 2013 Nomoresteam 1

Leraren zouden dus regelmatig bijgeschoold moeten worden. Als voormalig leraar zorg ik er zelf voor dat ik cursussen volg waar ik wat aan heb. Maar […]

Geen afbeelding

Nou tabé dan Scheepsbouwkunde bij Inholland

25 maart 2012 Nomoresteam 0

Met ingang van het studiejaar 2012-2013 wordt de opleiding scheepsbouwkunde niet meer bij hogeschool Inholland aangeboden maar bij hogeschool Rotterdam. Staat er te lezen op de website van Inholland. De verhuizing van de opleiding van Haarlem naar Delft, die indertijd werd aangekondigd als succes-story is eindelijk als een zeepbel uit elkaar geklapt. De sfeer voor de docenten was dusdanig dat er geruime tijd geen enkele docent meer was met een scheepsbouw achtergrond. Waarschuwingen van vertrokken opleidingscoordinatoren werden genegeerd. Inholland inde wel de SPRINT toelage om de techniek meer te gaan promoten, maar dat geld kwam vermoedelijk niet bij de opleiding terecht. Nou tabé dan, ik groet u. Opleiding naar de knoppen volledig door mismanagement.

Geen afbeelding

Rust voor Doekle en Inholland

19 februari 2011 Nomoresteam 0

De tweede kamer voerde in de afgelopen week een debat over Inholland. Men heeft er vertrouwen in dat Doekle Terpstra de problemen in alle rust zal kunnen gaan oplossen. Of die problemen worden opgelost dat zal de toekomst moeten uitwijzen. Dat er rust zal komen, dat is duidelijk. Inholland heeft nu zo een belabberde naam opgebouwd, dat de toekomstige studenten er weg zullen blijven. Kortom, die rust, die komt er wel.

Geen afbeelding

Pluk ze wetgeving

30 januari 2011 Nomoresteam 0

Minister Opstelten heeft strengere Pluk ze wetgeving aangekondigd. Het gaat daarbij om het terugvorderen van vermogen dat uit criminaliteit is verkregen. Als we kijken naar de gebeurtenissen bij Inholland, dan is de organisatie te gronde gericht door de bestuurders en de toezichthouders waarbij de betrokkenen vermogen hebben opgebouwd dat weliswaar legaal is, maar waar wel een luchtje aan zit. Een hoog salaris voor een adviseurschap zonder tegenprestatie en twijfelachtige hoge onkostendeclaraties. De raad van toezicht heeft deze diefstal van gemeenschapsgeld gelegaliseerd. Misschien dat minister Opstelten ook op dit gebied de wetgeving kan aanscherpen.

Geen afbeelding

Wetsvoorstel maximum salaris publieke sector

21 januari 2011 Nomoresteam 3

Minister Donner komt met een wetsvoorstel waarin onder andere schoolbestuurders niet meer mogen verdienen dan 187.000 euro. Onbegrijpelijk waarom dit zo een hoog bedrag mag zijn, zeker nu er bezuinigd wordt. Laten we eens uitgaan dat een jonge docent een bereikbaar salaris heeft van 4500 euro per maand. Dan kan de middle manager het doen met 5000, de directeur met 5500 en het college van bestuur mag dan 6000 euro in de maand verdienen. Zat mensen die het daarvoor willen en kunnen doen. Het maximum salaris kan dan gesteld worden op circa 14 maal 6000 is 84.000 euro per jaar. Kortom, minister Donner, u kunt uw maximum rustig halveren.

Geen afbeelding

Docenten anoniem gemaakt

29 oktober 2010 Nomoresteam 2

De bereikbaarheid van docenten wordt gezien als beoordelingscriterium bij accreditaties in het HBO. Bereikbaarheid voor studenten heeft men het dan over. Maar in hoeverre zijn docenten bereikbaar voor ouders, voor bedrijven of voor de buitenwereld ?
Toen ik eens contact wilde opnemen met een studiedecaan van mijn vroegere middelbare school, bleek die persoon op de website te staan met e-mail adres en telefoonnummer.
De toenmalige hogeschool Alkmaar, één van de voorgangers van Inholland, had een website waarop de docenten stonden met foto en al plus hun vakgebied(en).
Een groot aantal scholen kiest er tegenwoordig voor om alleen bereikbaar te zijn via een soort call-centrum. Waar zijn die docenten gebleven ? Waarom zijn ze vaak zo anoniem gemaakt ?