Voorwoord: Van kwantiteit naar kwaliteit?

Ad Verbrugge

Ad Verbrugge

Op zaterdag 5 april 2014 zal bij het IVA in Driebergen onze achtste jaarvergadering plaatsvinden met aansluitend het symposium ‘Van kwantiteit naar kwaliteit?’ Welnu, dat vraagteken staat er niet voor niets want hoewel de zorg om de kwaliteit van ons onderwijs momenteel breed wordt gedeeld, is het de vraag of de middelen ter verbetering die worden ingezet veel op zullen leveren.

Men is helaas nog steeds te veel bezig met de verkeerde dingen. Voor BON is en blijft de goed opgeleide en inspirerende leraar van doorslaggevende betekenis voor de kwaliteit van het onderwijs. Zodra men alleen nog maar heil verwacht van een bepaalde didactische methode, de inrichting van het klaslokaal, het gebruik van computer of iPad en de organisatie vooral daarop gericht raakt, beginnen de problemen. Goed onderwijs valt of staat met een leraar die zijn vak beheerst.

Hoewel deze waarheid door menig bestuurder met de mond wordt beleden, is het heel wat lastiger haar in de praktijk te brengen. Ook in deze digitale Vakwerk staan weer een paar prachtige artikelen die dit illustreren.

De problematiek in ons onderwijs is mede zo ingewikkeld geworden, omdat men het onderwijs de afgelopen decennia zo ingewikkeld heeft gemaakt, hoe goedbedoeld vele plannen en ideologisch bevlogen sommige hervormers ook waren! Men is de meest elementaire inzichten kwijtgeraakt, bijvoorbeeld het opdoen van kennis en het oefenen van vaardigheden.

Het is ontegenzeglijk zo dat het automatiseren van vaardigheden en kennis een voorwaarde is om complexe vraagstukken aan te kunnen.

BON heeft sinds haar oprichting de rol van de onderwijskunde in de hervorming van ons onderwijs sinds de jaren zestig fel bekritiseerd. De groei van de invloed van de onderwijskunde is omgekeerd evenredig met de interesse en feitelijke zorg voor het nationale onderwijs van de kant van de vakdisciplines zoals die in verschillende faculteiten zijn ondergebracht. Het wordt hoog tijd dat de universiteit weer ernst maakt met haar grote verantwoordelijkheid jegens ons gehele onderwijs, van de basisschool tot de universiteit zelf.

Er lijkt zich op dat punt gelukkig een kentering aan te dienen. Lange tijd was het carrièrematig gesproken voor een docent volstrekt zinloos om zich actief bezig te houden met de kwaliteit van het voorgezet onderwijs, bijvoorbeeld door een leergang te schrijven. Inmiddels begint het ook bij de universiteiten te dagen dat daarmee de kwaliteit van de eigen instroom in het geding is en dat hier dus ook voor hen een taak ligt.

Dergelijke thema’s – en nog vele andere – zullen aan bod komen op het vanuit BON georganiseerde evenement de ‘Nacht van de Universiteit‘ dat plaatsvindt van 6 op 7 juni 2014, van vrijdagavond tot zaterdagochtend.

Binnen enkele weken zult u hierover meer horen, maar noteert u deze datum alvast in uw agenda. Het belooft een groots gebeuren te worden waaraan NRC Handelsblad een hele opiniebijlage zal wijden! Hoe dan ook, veel inspiratie en leesplezier bij het lezen van deze digitale Vakwerk en wellicht tot ziens bij een van onze komende activiteiten!

Met vriendelijke groet,

uw voorzitter Ad Verbrugge

Laat een reactie achter

Uw e-mailadres zal niet worden gepubliceerd.


*