Kritisch rapport Rekenkamer ‘Gelijke kansen in het mbo’

bron: ANP

‘De minister noch de mbo-instellingen hebben inzicht of de kwetsbaarste jongeren met dit beleid zijn geholpen’. Dit  staat in de op 12 september 2023 uitgebrachte publicatie Gelijke kansen in het middelbaar beroepsonderwijs . Het is onduidelijk of het kabinet de kansenongelijkheid in het mbo tegengaat met de  4 miljard euro’s die hieraan worden uitgegeven, zegt de Algemene Rekenkamer in dit rapport.

De minister heeft de afgelopen 4 jaren € 1,6 miljard beschikbaar gesteld voor onder andere het bevorderen van gelijke kansen – bovenop het reguliere jaarbudget van € 3,9 miljard. Voor de komende jaren stelt de minister ruim € 4 miljard beschikbaar aan mbo-instellingen om onder andere kansenongelijkheid aan te pakken.

Hoeveel van de ruim 484.000 mbo-studenten te maken hebben met ongelijke kansen is niet bekend. Qua opleiding, achtergrond en kenmerken kennen mbo-studenten grote verschillen. De Inspectie van het Onderwijs stelde al in 2016 dat jongeren van wie de ouders een lager inkomen, lager opleidingsniveau of migratie-achtergrond hebben, vaker te maken hebben met ongelijke kansen in het onderwijs.

Het onderzoek van de Algemene Rekenkamer wijst uit dat het afhangt van de instelling, en in de praktijk ook van individuele docenten, mentoren en stagebegeleiders, of studenten die extra ondersteuning nodig hebben dat ook krijgen. Dat signaleren studenten zelf, maar ook onderwijsteams en leerbedrijven. Deze verschillen kunnen ervoor zorgen dat een ongunstige uitgangspositie van studenten in het mbo, vanwege bijvoorbeeld de thuissituatie, kan blijven bestaan. De Rekenkamer heeft met  310 studenten gesproken en daar is toen regelmatig aangegeven dat signalen van stagediscriminatie of gebrekkige begeleiding door werkgevers bij leerbedrijven niet of nauwelijks tot maatregelen leiden door onderwijsteams. Studenten ervaren ook drempels om deze signalen af te geven.

De minister heeft ook niet duidelijk omschreven wat hij precies onder kansengelijkheid verstaat en welke groepen studenten hij met maatregelen en budget wil bereiken. Het is ook onduidelijk of deze maatregelen en dit geld voor deze en andere kwetsbare studenten worden ingezet, en of dit hen heeft geholpen. Bovendien kunnen de minister en de besturen van de mbo-instellingen vaststellen wat studenten echt helpt om de opleiding en stage die bij hen past te volgen en succesvol af te ronden.

Lees ook: Gelijke kansen in het middelbaar beroepsonderwijs

foto: ANP productions 12092023

 

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter