De gevolgen van laaggeletterdheid in de praktijk

In het programma Kassa van 29 augustus werd aandacht besteed aan de gevolgen van laaggeletterdheid. Ongeveer 2,5 miljoen Nederlanders zijn laaggeletterd. Zij hebben moeite met het lezen en begrijpen van een een bijsluiter of een brief van de overheid of met het invullen van formulieren. Laaggeletterden hebben vaak beperkte digitale vaardigheden en beperkte gezondheidsvaardigheden. De gevolgen kunnen groot zijn: als iemand de inhoud van een bijsluiter niet begrijpt en medicijnen verkeerd inneemt, kan dat ernstige gevolgen voor de gezondheid hebben.

Een week eerder had erelid van BON Jeanet Meijs nog eens gewaarschuwd voor de gevolgen van laaggeletterdheid in het programma EenVandaag. Een kwart van de vijftienjarigen beheerst het Nederlands niet goed genoeg om volwaardig mee te kunnen doen in de maatschappij. Jeanet Meijs geeft bijles aan leerlingen die moeite hebben met lezen en schrijven. Zij constateert dat te veel leraren in het po niet goed genoeg opgeleid zijn om leerlingen goed te leren lezen en schrijven.

In de loop van de jaren zijn de toelatingseisen voor de pabo verlaagd om de instroom van nieuwe studenten te vergroten. Jeroen Dijsselbloem, voorzitter van de onderzoekscommissie, vindt dat de lat op de pabo’s omhoog moet en dat er hogere eisen gesteld moeten worden op de pabo’s. BON pleit hier ook al jaren voor.

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter