Onderwijs in het nieuws – 4 –

Uiterst zorgelijk: de minister kondigt een verlaging van de toegangseisen voor de pabo aan om het lerarentekort te helpen verminderen. Zouden de toegangseisen voor een ministerspost ook verlaagd zijn? Enige tijd geleden werd gepleit voor het verlagen van de eisen voor Nederlands, nu gaat het om natuur, techniek, aardrijkskunde en geschiedenis. In een tijd dat het onderwijs zeer onder druk staat is dit niet het signaal dat afgegeven moet worden.

In NRC een artikel over het gymnasium, een schoolsoort waarvan tegenstanders wel beweren dat het de kloof in de hand werkt. Volgens BON hebben kinderen in achterstandssituaties niet te lijden van het gymnasium, maar van de kwaliteit van het onderwijs.


Hbo docent Paul Disco spreekt in De Nieuwe Wereld openhartig over vernieuwing en digitalisering van het hbo.


In MBO-today  vraagt voorzitter van de mbo-raad Adnan Tekin meer geld voor het mbo. Het mbo is extreem belangrijk, het levert de vakmensen die we in Nederland hard nodig hebben. Toch maken we ons zorgen over de plannen om meer en meer te digitalieren en om de onderwijsvernieuwingen die Paula van Manen zo treffend beschreef in “Wanneer krijgen we weer les”, een boek dat haar haar baan kostte.


Dijkgraaf kondigt een ‘brede kamerbrief’ met een nieuwe visie over het mbo aan. We weten niet wat we hiervan kunnen verwachten, maar blijven alert.


Onderwijs 2032, Curriculum Nu, hoe staat het daar eigenlijk mee? Didactief Online zet een en ander op een rijtje.


BON vecht voor goed onderwijs, zonder dure bestuurders, zonder mooie kantoren, maar met leden. Die hebben we hard nodig. Dus WORD LID!

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter