Onderwijs in het nieuws – 3 –

Wellicht het belangrijkste onderwijsnieuws van deze week is de wens van het kabinet om ’tijdelijk’ de toelatingseisen voor de pabo te verlagen. Dat zou moeten leiden tot een grotere instroom en vermindering van het lerarentekort. ”

“Minister Dijkgraaf van Onderwijs wil nu bij wijze van proef dat mensen met een havo- of mbo-diploma ook als zij nog niet aan de vooropleidingseisen voldoen op de pabo worden toegelaten. Zij kunnen in het eerste jaar dan aantonen dat ze geschikt zijn en het is de bedoeling dat de pabo’s de eerstejaars daarin ondersteunen.

Volgens Dijkgraaf blijft de kwaliteit van de leraren behouden, omdat uiteindelijk alle leraren de pabo moeten hebben afgerond.”

Wat ons betreft is dit diametraal de verkeerde richting. Het niveau van de lerarenopleidingen moet juist omhoog en ervaring in het hbo leert dat als de instroom zwakker wordt, ook de uitstroom zwakker wordt. Logisch ook: het kost meer energie om de instroom op een hoger niveau te brengen. Moeten we soms ook de instroomeisen voor een universitaire studie maar verlagen onder het motto, het gaat enkel om het uitstroomniveau? Lees ook ons advies aan de Tweede Kamer.

<cynisme>Dit zal de betere havo/vwo leerling enthousiast maken voor een baan als leraar.</cynisme>


Het Red Team Onderwijs heeft zijn manifest gepubliceerd. Dank daarvoor: we zijn broeders in de strijd voor goed onderwijs!


CDA Kamerlid René Peters ontving in zijn Peters’ Podcast Sezgin Cihangir, directeur van het Mathematisch Instituut. Aanbevolen!


Het nieuwe PvdA  kamerlid Haptamu de Hoop dat onderwijs in zijn portefeuille heeft kwam tot een opmerkelijke uitspraak in Scienceguide: “Veel partijen vinden dat het Engels slechts bij uitzondering de voertaal bij een vak moet zijn, maar wat mij betreft is dat achterhaald. We moeten niet doen als gezellig Nederlands kletsen achter de dijken de toekomst heeft”.  Laten we zeggen dat er ruimte is voor verbetering bij dit veel belovend jonge kamerlid.

Hij deed deze uitspraak in Scienceguide naar aanleiding van het verzoek van de universiteiten om instrumenten in handen te krijgen om de enorme toeloop van buitenlandse studenten te weren. Volgens BON hoef je geen rocket science te hebben gestudeerd om te begrijpen dat als het aantal Engelstalige studies wordt verminderd dat die toeloop dan ook zal verminderen. Zoals bekend strijdt BON al jaren tegen de verengelsing die grotere problemen oplevert dan alleen een tekort aan collegezalen en docenten.


In NRC schrijft Frederiek Weeda “Typen in plaats van schrijven – dat is een probleem, zeggen leraren” Langzaam maar zeker lijkt deze wijsheid door te dringen in het onderwijs. Ook BON bestuurslid Gerard Verhoef ziet dat studenten nu, vaker dan enige jaren geleden,  aantekeningen maken met pen en papier.

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter