Troonrede 2021: Geen royaal gebaar voor een vitaal beroep

In het voorjaar van 2020 bij het begin van de coronapandemie werden de zorg en het onderwijs nog “vitaal” genoemd. Medewerkers in deze sectoren werden overladen met applaus en kadootjes. De waarderende woorden omzetten in daden van waardering is echter te veel gevraagd. Al eerder werden voorstellen voor een betere beloning van medewerkers in de zorg niet aangenomen in het parlement.

In 2019 en 2020 hebben leraren meerdere keren massaal gestaakt om te laten zien dat de urgentie groot is. Er wordt al jarenlang gevraagd om structurele inzet van extra geld om de werkdruk van leraren te verlagen, klassen kleiner te maken en het niveau van de lerarenopleidingen te verhogen maar steeds weer stonden de mensen in het onderwijs met lege handen. Er werd juist bezuinigd.

Heel opvallend, kort voor de verkiezingen in maart presenteerden minister Slob en minister Van Engelshoven het Nationaal Programma Onderwijs om de achterstanden die door de online lessen ontstaan waren in te lopen. Als die 8,5 miljard euro eerder geïnvesteerd was, zou de chaos nu niet zo groot zijn en hadden de leerlingen minder schade opgelopen door het online onderwijs in coronatijd. Het is nog maar de vraag wat de opbrengst zal zijn. Het lerarentekort is groot en er kunnen geen extra leraren met een vast contract aangesteld worden. Scholen huren massaal particuliere onderwijsbedrijfjes in om bijlessen te verzorgen, meestal door onbevoegde docenten. (Lees hier het artikel van Sezgin Cihangir over de groeiende bijlesindustrie.)

Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen werd plotseling wel 500 miljoen beschikbaar gesteld om de salarissen in het PO te verhogen. Voor de andere sectoren wordt het salaris niet verhoogd en er wordt niets gedaan aan de werkdruk. Dan wordt het lerarentekort ook niet kleiner. Merel van Vroonhoven, Onafhankelijk Aanjager “Aanpak Lerarentekort” vraagt zich af in een interview in NRC wanneer het onderwijs zal ontploffen. (Lees hier het rapport van Merel van Vroonhoven Samen sterk voor elk kind.)

Op de website van BON vindt u de aanbevelingen van de commissie Advies aan de Tweede Kamer. De notitie bevat adviezen over het onderwijs voor het volgende kabinet. Naar aanleiding van dit rapport zijn al enkele gesprekken met diverse leden van de Tweede Kamer gevoerd.

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter