Alexander Rinnooy Kan: verban smartphones uit de klas

"Smartphones" by clasesdeperiodismo is licensed under CC BY-SA 2.0

Alexander Rinnooy Kan, voormalig senator voor D66 en auteur van het rapport ‘Leerkracht!’ over de aanpak van het (kwalitatieve en kwantitatieve) lerarentekort, publiceerde onlangs een interessant stuk op zijn website. Er komt steeds meer bewijs voor de funeste uitwerking van beeldschermen, in het bijzonder de smartphone, op het concentratievermogen van leerlingen, mede omdat de apparaatjes door Silicon Valley zo zijn ontworpen dat ze zo verslavend mogelijk werken. De Franse president Macron heeft het gebruik van mobiele telefoons door leerlingen tot 15 jaar op scholen verboden, en dat lijkt na een aantal jaar tot goede resultaten te hebben geleid.
Het is goed als een debat op gang komt, op scholen, maar ook in de politiek. Volgens Rinnooy Kan is wetgeving op dit gebied onvermijdelijk. BON beveelt onderstaand artikel van Rinnooy Kan dan ook van harte aan:

De smartphone de school uit (met Ingrid Schouten)

De prestaties van de Nederlandse schoolkinderen, zoals driejaarlijks gemeten door de OESO, zijn de laatste vijftien jaar hard teruggelopen. Ook in andere landen was dat het geval, tot aan het bewierookte Finland toe. Maar nergens was de daling zo scherp als in Nederland, vooral in leesvaardigheid. Ooit presteerde ons land in de hoogste regionen; inmiddels is het gezakt tot onder het OESO gemiddelde.

Een breed gedragen verklaring voor deze beschamende ontwikkeling is er niet. De succesvolle aanval op alle vormen van leesplezier door de nadruk op ‘Begrijpend Lezen’, door Arjen Lubach in niet mis te verstane taal uitgelegd, maakt er zeker deel van uit. Daarnaast heeft Nederland al vele jaren een kwalitatief en kwantitatief lerarenprobleem, maar uniek is ons land daar niet in en het hele verhaal kan dat niet zijn.

Steeds meer landen komen echter tot de conclusie dat de smartphone, die zich in (toevalligerwijs?) precies dezelfde periode ontwikkelde tot een niet uit ons leven weg te denken hulpmiddel, wel eens de grote boosdoener zou kunnen zijn. Frankrijk was het eerste land dat de smartphone verbande uit het schoolgebouw maar is al lang niet meer het enige: dertien andere landen, waaronder België, Duitsland, Engeland, Zwitserland, Canada, India en Australië introduceerden inmiddels vergelijkbare wetgeving.

Voor heel veel Nederlandse leerkrachten komt dat niet als een verrassing. (lees verder op de website van Alexander Rinnooy Kan…)

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter