Samuel Paty: Liberté, Egalité, Fraternité

Ons onderwijs is essentieel om kinderen van allerlei achtergrond voor te bereiden op een zelfstandig en verantwoordelijk leven. Een leven waarin ze zullen worden geconfronteerd met diverse denkbeelden en principes en dus moeten leren hoe daarmee om te gaan. BON is geschokt door de terroristische moord op onze collega Samuel Paty. Deze daad is een menselijk drama, een drama voor het onderwijs en een maatschappelijk drama voor de vrije maatschappij. Wij vrezen dat de animo om leraar te worden nu nog verder zal verminderen, zeker voor banen op scholen in achterstandsgebieden. Het is daarom noodzakelijk dat iedere leraar weet dat hij gesteund wordt in deze moeilijke situatie. Gesteund door overheden, organisaties binnen en rondom het onderwijs en andere maatschappelijke organisaties en personen, zoals schrijvers, kunstenaars, media, raden, bonden, kerken en moskeeën. Al deze organisaties kunnen concrete steun bieden, ieder op de eigen wijze, in hun eigen invloedsgebied. Schoolbesturen, sta achter de didactische middelen die leraren willen gebruiken en buig niet voor druk van buiten. Media, raden, bonden, verenigingen, kerken en moskeeën, onderschrijf onze democratische waarden en steun onze docenten die deze waarden doorgeven aan onze kinderen.

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter