ALV en Symposium verplaatst naar zaterdag 18 april 2020

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

De datum is veranderd: de Algemene Ledenvergadering en het symposium zullen plaatsvinden op zaterdag 18 april 2020.

Geheel volgens de traditie zijn we weer te gast bij onze vrienden van IVA in Driebergen. Het Symposium zal gratis toegankelijk zijn, ook voor degenen die (nog) geen lid zijn van BON.

Op het Symposium zal het lerarentekort centraal staan. Hoe is het lerarentekort ontstaan en welke maatregelen zijn nodig om het tekort weg te werken en de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren?

Binnenkort ontvangt u meer informatie over de locatie en het programma. Past u de datum in uw agenda aan?

2 Reacties

  1. 1) Salarissen niet baseren op ‘functie’ maar op (opleidings)niveau, zodat meer getalenteerde mensen voor het (basis)onderwijs kiezen;
    2) salarissen direct vanuit Den Haag betalen, zonder tussenkomst van de schooldirecties.

    Ad 1). Als je de bezoldiging baseert op (opleidings)niveau kun je wellicht meer hoger opgeleiden voor het onderwijs winnen. Sommige basisschoolkinderen zouden bijvoorbeeld veel baat hebben bij wetenschappers voor de klas.

    Ad 2). Als je leerkrachten en docenten als gewone ambtenaren behandelt breek je de macht van de schooldirecties. Die kunnen zich dan gaan richten op hun eigenlijke taak: faciliteren.

Laat een reactie achter