Ton Bastings namens BON in Limburg

Op 29 november 2019 organiseert het Wittemer Beraad in samenwerking met St.Bonaventura Aob-FNV, CNV-onderwijs, Beter Onderwijs Nederland (BON), de Universiteit Maastricht en andere partijen en deskundigen een onderwijsconferentie over het onderwijs in Limburg.
U wordt van harte uitgenodigd om op deze dag onder leiding van deskundigen in plenaire lezingen en in rondetafelgesprekken mee te denken en discussiëren over onder andere: onderwijs in de regio en Euregio; kansenongelijkheid; schaalvergroting, identiteit en bureaucratie.

Voor het volledige dagprogramma kijkt u hier.

Wij hopen met deze dag onderwijsprofessionals te bereiken, maar ook leerlingen, studenten, hun ouders en bestuurders. Op basis van de inbreng van alle aanwezigen tezamen willen wij tot beleidsadviezen komen, die breed gedragen zijn en waarvoor wij tevens nadrukkelijk aandacht zullen vragen in de media.

Hier kunt u zich aanmelden.

Wij kijken er naar uit u te mogen ontvangen op 29 november!

Wie en wat is het Wittemer Beraad?

Het Wittemer Beraad is een denktank van sociaal geëngageerde mensen die het Limburgse sociaal-maatschappelijke en bestuurlijke middenveld met elkaar wil verbinden. Stichters en structurele dragers van het Wittemer Beraad zijn Klooster Wittem, de Adviesraad van Oud Mijnwerkers en de Dienst Kerk en Samenleving.

Het Wittemer Beraad heeft als doel sociaal-maatschappelijke vraagstukken die in Limburg actueel zijn bespreekbaar te maken door het economische en sociale domein samen te brengen. ‘Rijnlands denken’ speelt in deze benadering een prominente rol. Op deze manier wil het Wittemer Beraad een actieve bijdrage leveren aan het dichten van een groeiende kloof in de Limburgse samenleving en werken aan een samenleving waarin ieder mens telt.

Kijk op onze website voor  informatie over de activiteiten die wij sinds november 2017 hebben ontplooid.

 

1 Reactie

  1. Jammer dat dé expert op het gebied van onderwijs en onderwijsachterstand in Limburg, dr. Paul Jungbluth, niet voorkomt op de lijst van deskundigen van de studiedag op 29 oktober a.s. Een gemiste kans.

Laat een reactie achter