Einde OC, einde register?

De Onderwijscoöperatie werd opgericht in het najaar van 2011. De vijf lidorganisaties, AOb, BON, CNV, FvOV en het Platform VVVO besloten te gaan samenwerken om de leraar van dienst te zijn. Onder het motto ‘van, voor en door de leraar’ ging men voortvarend aan de slag.
Een van de taken van de Onderwijscoöperatie werd het opzetten van een lerarenregister. Dat idee bestaat al sinds het begin van de jaren negentig. Leraren kunnen in een register hun bevoegdheid registreren en laten zien welke nascholing zij volgen.

In enkele jaren veranderde de Onderwijscoöperatie in een bureaucratisch doolhof. Het motto ‘van, voor en door de leraar’ bleek een lege huls: de invloed van het ministerie van OCW en van de sectorraden werd steeds groter en het draagvlak onder leraren, binnen en buiten de Onderwijscoöperatie, nam juist af.

Om de schijn van een succesvol lerarenregister op te houden werden cijfers over het aantal geregistreerde leraren aangepast (lees hier het blog van Frans van Haandel). Er was ook sprake van een koppelverkoop: leraren die een Lerarenbeurs wilden aanvragen, moesten zich verplicht inschrijven in het dan nog vrijwillige lerarenregister.

In 2016 was de maat vol en het bestuur van BON besloot de Onderwijscoöperatie te verlaten. De aanleiding voor het vertrek vormden de manier waarop de belangen van de leraren geschaad werden en het moeizame onderzoek van de Verdiepingsgroep Onderwijs2032. BON kon niet langer het beleid van de Onderwijscoöperatie verantwoorden tegenover de leden.

Op het ministerie werd duidelijk dat de Onderwijscoöperatie er niet in zou slagen een register op te zetten dat op steun van de leraren zou kunnen rekenen. De verplichte registratie is uitgesteld en de Onderwijscoöperatie houdt op te bestaan per 1 januari.

Het is nog niet duidelijk wat de gevolgen zullen zijn voor het lerarenregister. De invoering van een lerarenregister maakt deel uit van de Wet beroep leraar, die op 1 augustus 2017 ingevoerd is. Door de Kamerleden Kwint (SP) en Bisschop (SGP) is een wetsvoorstel ingediend om het lerarenregister, het registervoorportaal en het professioneel statuut af te schaffen. Het wetsvoorstel zal in het nieuwe jaar in behandeling genomen worden.

1 Reactie

Laat een reactie achter