Nieuwe actie tegen het lerarenregister

De stand van zaken

Zoals u weet heeft na de Tweede Kamer op 21 februari jl. ook de Eerste Kamer de wet op het lerarenregister aangenomen. Inmiddels zijn we een halfjaar verder en er is veel gebeurd. Onze vrees dat dit register een monstrum zou blijken is bewaarheid.

Dit register betekent geen vergroting, maar een beperking van de autonomie van de leraar. Zo is er bijvoorbeeld een Algemene Maatregel van Bestuur waardoor elk schoolbestuur buiten de leraar om een voortgangsalert kan krijgen als een werknemer ‘niet op schema ligt’. Daarnaast zijn leraren niet autonoom in de keuze van hun nascholing omdat niet alle activiteiten die zij zelf voor hun professionalisering belangrijk achten gevalideerd worden door de Onderwijscoöperatie. De hele validering is eerder een gegarandeerd verdienmodel voor scholingsaanbieders dan een kwaliteitsgarantie. De verkiezing van de Deelnemersvergadering (DV), een gremium van gekozen leraren dat een belangrijke rol speelt in het lerarenregister, verloopt chaotisch. Er is geen enkele controle dat de codes om te kunnen stemmen aan alle leraren en alleen aan leraren alleen zijn verstrekt. Zo is er een code verstrekt aan iemand op basis van een ingediend zwemdiploma. Bij het inrichten van de DV handelt de Onderwijscoöperatie overigens in strijd met haar eigen statuten. Inmiddels zijn Kamervragen gesteld. In haar reactie zegt de Onderwijscoöperatie erop te vertrouwen dat de duizenden ten onrechte verstrekte codes niet zullen worden gebruikt.

Nieuwe LIA-actie tegen dit register

In de sociale media nam de roep om opnieuw een krachtig signaal tegen dit register uit te spreken toe. LIA heeft daarom een nieuwe actie tegen dit register op touw gezet: nietmijnregister.nl Op die site is de open brief te vinden die naar de OCW-commissie van de Tweede Kamer is gestuurd. BON steunt deze actie. De brief is mede ondertekend door twee van onze bestuursleden, Mark van der Veen en  Patrick Woudstra.

Wat houdt de actie in?

In deze brief roept LIA leraren op om DIT register te negeren. Tot 2027 heeft het geen juridische consequenties om niets te registreren. Daarom blijven we ons (zoals wij al deden) professionaliseren, maar willen wij dit register negeren en de komende acht jaar geen activiteiten invoeren.

Oproep

Graag wijzen wij u op deze nieuwe actie tegen het register en wij hopen dat wij op uw steun kunnen rekenen om zoveel mogelijk collega’s te mobiliseren. LIA zal de handtekeningen aanbieden aan de voorzitter van de OCW-commissie van de Tweede Kamer.

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter