Besturenfusie UvA / HvA mislukt; splitsing per 1/1/2017

amsterdam-two-1534156_450x200.jpg

Wat al langere tijd in de lucht hing wordt nu werkelijkheid. De besturenfusie van UvA en HvA wordt per 1 januari 2017 ongedaan gemaakt. Folia bericht hierover naar aanleiding van een keihard rapport over de effecten vna de fusie. Opmerkelijk is dat de benoeming van een rector speciaal voor de HvA als een van de oorzaken van de mislukte fusie te zien. De betreffende rector was de huidige minister van Onderwijs, Jet Bussemaker. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het beleid van Bussemaker als rector niet wordt bekritiseerd, maar veeleer de aanstelling van een afzonderlijke rector.

 

Reacties op de voorgenomen splitsing vindt u hier.

BON pleit al sinds haar oprichting voor onderwijsinstellingen met een menselijke maat. De splitsing van UvA en HvA is hopelijk een eerste stap daartoe.