Word lid van BON

Onderstaande tekst is ook als flyer (pdf) te dowloaden en verder te verspreiden.

 

Versterk het vak – Word lid van Beter Onderwijs Nederland voor 15 euro per jaar

 

Beter Onderwijs Nederland(BON) is de enige algemene onderwijs-belangenorganisatie met een bestuur dat bestaat uit louter vrijwilligers.

 

Om als lid onze invloed binnen de Onderwijscoöperatie (OC) te kunnen blijven uitoefenen, hebben wij ruim vijfhonderd nieuwe leden nodig.

 

BON is van alle organisaties die lid zijn van de Onderwijscoöperatie het meest kritisch over Onderwijs2032, de grootscheepse vernieuwing van basis- en voortgezet onderwijs die ons boven het hoofd hangt. Dit plan is een bedreiging voor het vak en het beroep van leraar. Het rapport van de commissie-Schnabel mag niet als basis dienen voor een curriculumwijziging. Een eventuele curriculumwijziging moet de bestaande vakken verstevigen, niet verzwakken, vandaar de leuze ‘Versterk het vak’.

Mede dankzij haar positie binnen de OC heeft BON uitstel van het vervolgtraject tot 1 november weten te bedingen, zodat betrokkenen zich kunnen bezinnen. De afwezigheid van de kritische stem van BON in het debat rond Onderwijs2032 zal de kans aanzienlijk vergroten dat onder meer de volgende schadelijke vernieuwingen alsnog worden doorgevoerd in het onderwijs:

 

·       het niet langer verplichten van vreemde talen buiten het Engels (zoals Frans en Duits);

·       een grote rol voor interdisciplinaire vaardigheden en in vage, brede opleidingen gevormde docenten ten koste van stevige vakkennis en goed opgeleide vakdocenten;

·       meer vage leerdoelen als burgerschap en persoonlijkheidsvorming, die ten koste gaan van gedegen vakinhoudelijke kennis.

 

Wilt u dat BON in de positie blijft om deze vernieuwingen tegen te houden? Wilt u dat een eventuele curriculumvernieuwing plaatsvindt met veel aandacht voor vakkennis, en in samenspraak met de goed opgeleide vakdocent en het vervolgonderwijs? Ons lidmaatschap van de Onderwijscoöperatie is daarvoor van cruciaal belang. Daarom moeten we meer leden hebben – word dus lid van BON.

Hoe meer mensen lid zijn, hoe meer wij kunnen bereiken. Meer redenen om lid te worden van BON:

 

·       u maakt het mogelijk dat BON invloed blijft uitoefenen binnen de Onderwijscoöperatie, in de politiek en in de media;

·       u doet mee met de strijd tegen de doorgeslagen management- en bestuurderscultuur, bureaucratie en oplopende werkdruk;

·       u ontvangt ons tijdschrift Vakwerken onze digitale nieuwsbrief;

·       u helpt ons in de strijd voor het behoud van het vak en voor de goed opgeleide vakdocent;

·       u zet zich mede in voor de afschaffing van de lumpsum, zodat extra geld dat voor onderwijs wordt uitgetrokken daadwerkelijk bij docenten terechtkomt;

·       u steunt de goede zaak, zoals het publiceren van interviews met echte onderwijsmensen.

 

In de afgelopen tien jaar zijn we een invloedrijke partner in het onderwijsdebat geweest. Laat dat de komende tien jaar zo blijven. Word daarom nu lid van BON en maak ook anderen lid van onze vereniging. U kunt zich aanmelden via deze link. U bent van harte welkom, ook als u met ons wilt meedenken.

2 Reacties

  1. Ik stel voor om voor de

    Ik stel voor om voor de duidelijkheid het woord "voor" in de tekst te herhalen

    ·       een grote rol voor interdisciplinaire vaardigheden en voor in vage, brede opleidingen gevormde docenten ten koste van stevige vakkennis en goed opgeleide vakdocenten;
     

Reacties zijn gesloten.