Dekker: aanpak onbevoegden door leerpleinen en coaches

square-1434170_450x200.jpg

Scienceguide schrijft over een uiterst verontrustende brief van staatssecretaris Dekker over de plannen om de bevoegdhedenproblematiek in het VO aan te pakken.

 

Scienceguide: In een brief aan de Tweede Kamer meldt het kabinet dat met een plan van aanpak huidige beperkingen en tekortkomingen in de organisatie van de bevoegdheid van leraren worden aangepakt. Dit heeft vergaande gevolgen voor de lerarenopleidingen in HBO en WO en ook voor het bijblijven en upgraden van zittende docenten.

 

“Met dit plan van aanpak is het laatste woord over bevoegdheden niet gezegd. Het onderwijs is volop in beweging: er komt meer maatwerk, er ontstaan nieuwe vakken en er wordt steeds vaker vakoverstijgend lesgegeven. De trends naar leerpleinen, minder klassikaal onderwijs en ander gebruik van ICT roepen de vraag op hoe bevoegdheid hierop aansluit. Ook de uitkomsten van Onderwijs2032 en de mogelijke wenselijkheid van een vorm van teambevoegdheid zijn actuele vraagstukken.”

Het zal duidelijk zijn dat dit niet de oplossing is die BON voor ogen staat. Die leerpleinen zijn al een keertje geprobeerd en hebben vreselijk gefaald. Dat weet de staatssecretaris ook. Zoniet gaat hij maar eens praten met Dijsselbloem. Kennelijik spelen andere overwegingen een rol. Opmerkelijk in dit kader is de opmerking die de staatssecrataris vahnndaag tussen neus en lippen plaatste over de VO-raad. Hij meldde dat er plannen zouden zijn om lidmaatschap van die VO-raad voor de schoolbesturen verplicht te maken. Dat betekent een sterkere machtspositie van de VO raad en de sectorraden in het algemeen en dus een gemakkelijkere bestuurbaarheid vanuit de politiek. Tenminste: men kan nog eenvoudiger de verantwoordelijkheden ontlopen en hoeft og maar met een zeer beperkt aantal gelijkgestemden te spreken. 

10 Reacties

 1. He ja, een teambevoegdheid.
  He ja, een teambevoegdheid. Het maatschap waartoe mijn tandarts behoort als team bevoegd maar degene die mijn wortelkanaalbehandeling uitvoert nou net effe niet. Het personeel van mijn vlucht als team bevoegd maar de piloot niet. De aanwezigen in de OK als team bevoegd maar de chirurg nog in opleiding.

 2. NOLIMUS!!

  NOLIMUS!!

  Wordt het niet tijd om om minderheidsrechten te vragen? Die kunnen later nog meerderheidswensen blijken! Laat de staatssecretaris uitleggen waarom het nodig is dat we het allemaal doen zoals hij wil! Weet hij zeker dat wat hij wil voor alle leerlingen het beste is? Of meent hij dat dat weliswaar niet voor alle leerlingen het geval is maar de leerlingen waarvoor dat wel het geval is geschaad worden als de anderen het anders mogen doen? Waarom is hij er zo zeker van dat hij gelijk heeft terwijl er zoveel verstandige mensen zijn die menen dat hij dat niet heeft? Als we hem kunnen dwingen op dit soort vragen antwoord te geven kunnen we beter oppositie voeren. Er moet een einde komen aan de vanzelfsprekendheid dat minderheden zich onder alle omstandigheden moeten aanpassen aan een regeringsbeleid!

 3. Slikken we dit geklets over

  Slikken we dit geklets over de zegeningen van 'maatwerk' en 'vakoverstijgend lesgeven'? De tijd om Gekke Gerritje te wezen is allang voorbij. En nu helemaal.

  Dit is precies wat ik al die tijd verwacht heb, sinds ik (al tien jaar!) zeur over massaal onbevoegd lesgeven, en jarenlang smeekte om openheid en een effectieve bestrijding van het hand over hand toenemen daarvan. Vanwege de ondermijning van de arbeidsrechtelijke positie van leraren die een direct gevolg is van het stiekeme gedogen van massale onbevoegdheid. En natuurlijk vawege de ondermijning van de onderwijskwaliteit: iedere vakbevoegde leraar weet, en erkent, welke goudschat zijn vakkennis is, een onderwijscarrière lang.

  Maar helaas: de politieke wil is er domweg niet, en die hebben belangengroepen niet weten af te dwingen, uit luiheid of onnozelheid. Noch bij VVD, noch bij CDA, noch bij D66, noch bij PvdA. Geen wil om openheid te bieden op schoolniveau – daar waar het effect sorteert – en niet om het tekort aan bevoegde leraren effectief te bestrijden. Ja, alleen als het gratis is en niemand pijn doet – maar de echte wereld is geen sprookjesland.

  En nu gaat OCW dus over op het structureel *minachten* van bevoegd lesgeven, door het als onnodig te verklaren.

  Zo krijgt de beroepsgroep van leraren stilletjes de doodsteek toebedeeld. Zowel de intrinsieke als de economische waarde van de lesbevoegdheid wordt geofferd aan het bedrijfsbelang van de 'geprivatiseerde' schoolbesturen. Zijn er te weinig gekwalificeerde leraren? Dan organiseren we de boel zo, dat we ze minder nodig hebben, en versieren deze *move* met modieuze schijnargumenten.

  Ik meldde het al in mijn Balie-praatje van oktober 2015, in reactie op de notitie 'Samen Leren', waaraan ook OCW-adviseur McKinsey bleek te hebben meegeschreven. Lees goed! zei ik, hier wordt voorgesteld de vakbevoegdheid te verlaten. In ruil voor een soort 'algemene bevoegdheid', waarbij alle leraren gedwongen kunnen worden lessen te geven waarvoor zij niet vakbevoegd zijn. Dik een jaar later, en we zijn zo ver.

  Bij de VVD willen ze geen eigenwijze leraren die op hun vakinhoudelijke strepen staan. Ze willen private schoolbestuurders die zo min mogelijk last hebben van eigenwijze leraren die sterk staan vanwege hun kwalificaties. Ze willen de drempels verwijderen voor schoolbesturen om onbevoegde leraren te (blijven) aanstellen. 

  Niet voor niks maak ik dit al tien jaar aanhangig. Deze *move* is de doodklap voor de beroepsgroep in VO en MBO (behalve als je Het Grote Beunhazen intussen zelf ook al hebt omarmd). Als er ooit één moment bestond om in het geweer te komen tégen de OCW-plannen en vóór de vakkennis van bevoegde leraren, dan is het NU.

   

 4. Ik zie dat de VVD-er

  Ik zie dat de VVD-er kennelijk pleit voor bevoegde leerkrachten die het vage onderwijs moeten gaan bevolken. Dus WEL coaches, maar dan bevoegde coaches! Nul and nul vooruitgang dus!! Want het principe van de "coach" druist al in tegen elke werkelijke vooruitgang aangaande het aanleren van elke leerstof.

  Een bevoegde coach of een onbevoegde coach: zolang het onderwijsschip zelf lek is en men dit lek dus WIL, is een bevoegdeid van een coach die niet mag ingrijpen, van nul en generlei waarde. Zie ik een praatje voor het misleiden van de ouders. Want een echt bevoegde leerkracht heeft het recht alle lekkages te veroordelen om vervolgens het eigen minder lekke plan te trekken: het plan van het klassikaal onderwijs aan redelijk homogene groepen.

  We hebben intussen al vele bevoegde coaches gezien die het onderwijs richting vernieling hebben geholpen.

  Want alleen maar "hup hup" roepen, bevoegd en wel, leidt dus tot niets. Talloze bevoegden hebben bijgedragen aan de totale vernieling van elke inhoud! Het gaat om inhoud en didactiek.  De onderwijsvernieling heeft beide punten aangevallen, bevoegd. vele andere bevoegden hebben deze oontwikkelingen aangevallen.

  Bevoegden tegenover bevoegden.

  De conclusie is dan natuurlijk: WELKE bevoegde heeft het gelijk? Niet-bevoegden doen slechts zijdelings mee in beide marges.

 5.  

   

  Voor en ouder die van de school voor voortgezet onderwijs allen maar wil dat zijn kinderen er efficiënt en met Bildung voorbereid worden op een toelatingsexamen voor de universiteiten gaat het in de brief van Sanders over zaken die wenig van doen hebben met zijn wensen. Bevoegdheid, ja, maar daarvan maakt het bekangrijkste deel uit goede kennis op een hoog niveau van het door hem te doceren vak. Wat didaktiek kan geen kwaad maar een grondige didaktische training lijkt voor deze groepen niet nodig te zijn.
  Voor en ouder die van de school voor voortgezet onderwijs allen maar wil dat zijn kinderen er efficiënt en met Bildung voorbereid worden op een toelatingsexamen voor de universiteiten gaat het in de brief van de staatssecretaris van Onderwijs slchts over zaken die weinig van doen hebben met zijn wensen. Bevoegdheid, ja, maar daarvan maakt goede kennis op een hoog niveau van het door hem te doceren vak het belangrijkste deel uit. Wat didaktiek kan geen kwaad maar is voor de voorbereiding van een universitaire student in spe meestal niet nodig. Verontrustend is echter dat de naar de ideeën van de staatssecretaris wel geschikte en bevoegde leraar wel eens ongrschikt zou kunnen zijn voor een opleiding die de genoemde ouder voor ogen staat en een leraar die volgens de ouder geschikt is volgens de normen van de de staatssecretaris onbevoegd is.
 6. @couzijn,

  @couzijn,

  Je hebt volkomen gelijk. Niemand kan meer beweren dat alle voorgestelde flexibilisering een verbetering van het onderwijs betekent. Het is slechts een verbetering van de bestuurbaarheid, de kostenbeheersing van het onderwijs en het openen van een onderwijsmarkt voor duizenden aasgieren. Een verbetering van een bedrijfsmatige aanpak die dan ook nog eens volledig voorbij gaan aan de kwaliteit van 'je product'. De hele exercitie van de afgelopen 10 (ik denk eerder 15-20) jaar is enkel en alleen rationeel als je veronderstelt dat goed onderwijs nooit een rol heeft gespeeld, maar dat belangen van industrie (ICT), managers (macht) en ook politiek (geen open einde financieringen, passen in een EU kader etc). Vanuit die belangen is het onderwijsbeleid een toonbeeld van consistentie, daadkracht en effectiviteit. Ik geloof niet meer in de onschuldige dommigheiod van beleidsmakers en hun vazallen

 7. Eerlijkheid gebiedt mij te

  Eerlijkheid gebiedt mij te melden dat ik zelf aardig wat jaren onbevoegd voor de klas heb gestaan. Dat was dan weliswaar op een VMBO en daar waren we vooral bezig met opvoeden maar de noodzaak van een vakinhoudelijke basis lijkt me duidelijk. Inmiddels ben ik gelukkig eerstegraads bevoegd maar toch heb ik in mijn loopbaan(tje) al heel wat onbekwamen (zowel bevoegd als onbevoegd) voorbij zien schuiven.

  Oh ja: Kan er een verbod komen op het woord 'coach'? Ik krijg altijd een lichte neiging tot vomeren als ik dat lees/hoor. Bij voorbaat dank

Reacties zijn gesloten.