Contracten tussen RUG en China getekend

We berichtten eerder over de plannen die de Rijks Universiteit Groningen heeft om een campus in China te openen. Vandaag bericht de Volkskrant dat de contracten inmiddels in het bijzijn van Koning Willem Alexander getekend zijn.

Bestuursvoorzitter Poppema klinkt wel heel erg tevreden, zeker ook over zichzelf, naar aanleiding van het afsluiten van deze deal. Het is allemaal erg snel en krachtdadig aangepakt:

"Zo werd Poppema in februari getipt door een Britse collega: of die campus in Yantai niet iets voor Groningen was. 'Te mooi om waar te zijn', was zijn eerste reactie. 'We gingen kijken. We reden op de campus af en de gebouwen werden steeds groter. Toen gingen we praten over investeringen en bleek het nog mooier dan te mooi om waar te zijn.' Zes weken later tekende hij, in het bijzijn van premier Rutte, een intentieovereenkomst."

en

"'De raad vroeg zelf om medezeggenschap, terwijl ze daar feitelijk geen recht op had. Het is een beetje sneu als je vervolgens zegt: de collegevoorzitter is veel te slim voor ons. Het is werk in uitvoering, waarbij we steeds meer informatie krijgen. Als je onderhandelt, kun je niet al je kaarten op tafel leggen."

BON vraagt zich af of dit niet het zoveelste voorbeeld gaat worden van beleid dat gebaseerd is op niet inhoudelijke zogenaamd zakelijke gronden maar dat verder weinig bijdraagt aan de werkelijke kwaliteit van de universiteit. Poppema zegt dat het eerst te mooi leek om waar te zijn. We geloven dat graag. Ervaring leert dat het dan ook meestal zo is.

Update: De Universiteitsraad blijkt nog niet akkoord met deze plannen, zo valt te lezen in Nieuwsbrief 101 van de Groningse Universiteitsraad: De volledige verklaring van die Universiteitsraad kunt u hier (pdf, Engels) lezen

Update 6/11: Lees ook het artikel in de Volkskrant

Update 9/11:Kamervragen van de SP

De verklaring van de Universiteitsraad:

De Universiteitsraad heeft zware zorgen over het informatie- en besluitvormingsproces rond Yantai. Namens de gehele Universiteitsraad is een verklaring opgesteld. De volledige verklaring vindt u (in het Engels) als bijlage bij deze nieuwsbrief. In onze verklaring verzoekt de Raad het Bestuur om het volgende:

1.           Een duidelijk overzicht of business case met daarin (i) een schets van de problemen in een toekomst zonder Yantai, (ii) een overzicht van de oplossingen die Yantai voor deze problemen biedt, en (iii) een overzicht van de huidige risico’s en kansen die Yantai biedt.

2.           Alle documenten die reeds getekend zijn door het Bestuur. Bij alle documenten die in de toekomst getekend zullen gaan worden, wil de Raad vooraf geïnformeerd worden.

3.           Een datum voor een Go/No-Go beslissing.

4.           Een nieuwe tijdsplanning. Het “planvorming”-document van juni is inmiddels achterhaald. Deze dient continu geüpdatet te worden.

De bal ligt nu bij het Bestuur. Zodra de Raad een overzichtelijke business case ontvangt, zal zij deze inhoudelijk beoordelen

2 Reacties

  1. Is emeritus Van Streun al
    Is emeritus Van Streun al aangewezen om in China het onderwijs betekenisvol te maken?

Reacties zijn gesloten.