Onderwijsgeld voor docenten wordt daar niet aan besteed

disappearing-road-1509748_450x200_.jpg

Het Aob onderzocht wat er gebeurd is met de 150 miljoen euro die door OCW bedoeld was voor het aannemen van nieuwe jonge leerkrachen van het basisonderwijs, Die werden in ieder geval niet uitgegeven aan nieuwe leerkrachten. De staatssecretaris heeft inmiddels laten weten geen reden te hebben te denken dat het geld niet goed besteed is.

Tegelijkertijd heeft BON bestiuurder Hans Duijvestijn  zijn onderzoek naar ' het verdwenen geld'  in het VO afgerond. Hij laat hierover het volgende weten:

Staatssecretaris Sander Dekker moest onlangs aan de Tweede Kamer bekennen dat hij niet in staat was te berekenen hoeveel extra docenten er in 2014 waren bijgekomen na de fikse geldinjectie die scholen in december 2013 dankzij het Herfstakkoord hadden ontvangen. Het Voortgezet Onderwijs VO kreeg bijvoorbeeld ruim 200 miljoen euro bijgeschreven. Dat was bedoeld om in 2014 extra docenten te kunnen aanstellen. De staatssecretaris verklaarde niet in staat te zijn vast te stellen hoeveel docenten er nu werkelijk bijgekomen zijn.

Beter Onderwijs Nederland BON heeft, gebruikmakend van gegevens die het ministerie van OCW zelf (overigens veel te laat) heeft gepubliceerd, de rekensommen voor Sander Dekker gemaakt. BON heeft van 602 VO-scholen, dat is 94% van het totale aantal, berekend voor hoeveel docenten ze in 2014 bekostiging ontvingen. Deze cijfers zijn vergeleken met de aantallen docenten die volgens de opgave van de scholen op 1 oktober 2014 werkelijk in dienst waren.

De onderzochte 602 scholen kregen in 2014 bekostiging voor 59.523 docenten (fte). Op 1 oktober 2014 waren er 58.606 in dienst. Er waren dus 917 docenten minder dan waarvoor de scholen bekostiging ontvingen. De 200 miljoen extra voor het VO werden dus NIET besteed aan docenten.

BON deed al eerder onderzoek naar de verhouding tussen bekostiging en het werkelijke aantal docenten in het VO. Ook in 2013 werd niet al het geld dat beschikbaar was voor docenten daar ook aan besteed. In 2013 was het verschil nog groter. Het tekort aan docenten is in 2014 per saldo met ongeveer 400 fte afgenomen.   Je zou dat een succes kunnen noemen, maar het is dan wel een succes dat een half miljoen euro per arbeidsplaats heeft gekost.

De Telegraaf heeft hier inmiddels over berciht.

4 Reacties

  1. Nederland heeft een

    Nederland heeft een secretaris van Ondewijs die zelf geen rekensommen kan maken. Hoe kunnen we dan verwachten dat hij in staat zal zijn om het Nederlandse rekenonderswijs weer in orde te brengen?

  2. LIA had op 5 oktober een

    LIA had op 5 oktober een gesprek met de minister en wilde haar wijzen op de verantwoordelijkheid die zij heeft voor de onderwijskwaliteit. Zij vond dat de lerarensalarissen, net als de 'paperclip' (haar woorden) toch echt de verantwoordelijkheid van de scholen zijn.

    Een paperclip van een dikke 200 miljoen dus. Me dunkt dat je dan niet goed op de belastingcentjes past….

Reacties zijn gesloten.