Onderwijsraad: MAVO moet terug

delorean-back-future-450x200.jpg

De Onderwijsraad pleit in een advies over de toekomst van het vmbo om de vier leerwegen te clusteren tot opleidingen, 'vakmanschap' en 'mavo'. Hiermee bepleit men een terugkeer naar de situatie van 15 jaar geleden. Feitelijk is het vmbo hiermee een mislukt experiment,

Het onderwijs is de laatste 30 jaar aan enorme veranderingen onderhevig geweest. Naast vmbo waren er de basisvorming, de tweede fase en het studiehuis, het nieuwe leren, het competentiegericht onderwijs dat in het mbo verplicht is ingevoerd en ook in het hbo sterk is doorgedrongen. Eerder waren daar de grote veranderingen op de lerarenopleidingen waar de uitstekende MO-A en MO-B opleidingen werden vervangen door de NLO, de Nieuwe Leraren Opleiding en niet te vergeten de veranderingen van kweekschool via PA naar Pabo, een opleiding die opleidt op basisschoolleerkracht, geschikt voor groep 1 tot en met 8. Parallel daaraan zijn kleuterschool en lagere school samengevoegd. Ook het rekenonderwijs is zo gemoderniseerd dat ouders en zelfs eerstegraadswiskundeleraren de moderne methoden niet meer kunnen volgen en de politiek het nu noodzakelijk vindt om gymnasiumleerlingen vlak voor hun eindexamen aan een rekentoets te onderwerpen. Dankzij de HOS-nota en later de SBL-lerarencompetenties wordt geen enkele academicus meer leraar. Meer recentelijk is het speciaal onderwijs de facto vervangen door passend onderwijs. Op maat natuurlijk en inclusief en nu zijn er sterke krachten om vanaf de basisschool tot aan de universiteit het onderwijs in het Engels te geven, zogenaamd tweetalig onderwijs, waarbij iedereen ook nog een programmeertaal moet leren; een iPad moet garanderen dat iedere leerling precies gedoseerd en op het juiste moment de shots van het perfecte onderwijs krijgt toegediend die de 'deskundigen' noodzakelijk achten. 'Deskundigen', gevoed vanuit de IT-industrie, de organisatieadviseurs en veel onderwijskundigen die jarenlang vooral onderwijsmythes de wereld in hebben geholpen. Natuurlijk moest wel parallel hieraan 50% van de jongeren een hogere opleiding voltooien terwijl 60% van de bevolking sowieso niet de vereiste kwaliteit heeft. Dat alles was vanzelfsprekend niet mogelijk onder regie van de overheid, vandaar dat is besloten tot de vorming van mega schoolbesturen op ieder niveau zodat de juiste financieel experts konden worden aangenomen om de transitie naar prachtige gebouwen en ingewikkelde geldstromen mogelijk te maken

De gevolgen zijn zo langzamerhand voor een blinde kip duidelijk. Maar de oorzaken worden nog lang niet door iedereen erkend. De minister blijft koersen op grootschaligheid en de staatssecretaris blijft de doos van #onderwijs2032/pandorra vullen om er zeker van te zijn dat de werkgelegenheid in de veranderindustrie rondom het onderwijs gegarandeerd blijft. Tweede Kamerlid Pieter Duisenberg van de VVD meent intussen dat leraren saaie luie donders zijn die de leerlingen beter moeten motiveren.

Gelukkig lijkt de onderwijsraad met een verstandig advies te zijn gekomen.

Geachte lezer, u begrijpt dat dit artikel in een wat scherpe gemoedstoestand is geschreven, maar wij vragen ons in gemoeden af of er in de afgelopen decennia ook maar één bewust ingezette onderwijsverandering tot ook maar een klein beetje positief effect heeft geleid. Als het de beleidsdoelstelling was om het onderwijs volledig naar de gallemiezen te helpen, is dat goed gelukt. De mavo komt terug. Zou dat relatief eenvoudig lukken door gewoon te kijken hoe dat ooit geregeld was, of moeten er eerst weer honderden miljoenen worden gespendeerd aan advies en begeleidingsbureaus om deze verandering te implementeren?

 

7 Reacties

 1. Parlementair onderzoek

  Parlementair onderzoek dringend gewenst. Alle hoogleraren en lectoren die de boel systematisch verziekt hebben voor een waarheidscommissie.

 2. Onderwijs naar de gallemiezen

  Onderwijs naar de gallemiezen maar de non-wetenschap onderwijskunde zal ook hier weer niets van leren.

  "Zo was een van de grote problemen van het wetenschappelijk onderzoek naar ‘onderwijs’ dat veel onderwijskundigen … leefden in hun eigen bubbel"

 3. Maar Aleid Truijens hield

  Maar Aleid Truijens hield deze week in de Vkr een pleidooi voor het langer bij elkaar houden van leerlingen (ik durf het M woord niet te schrijven)

   

 4. Ton van Haperen zegt aan het

  Ton van Haperen zegt aan het eind van zijn schrijven dat de leraren de macht van het getal bezitten. Maar ze hebben niet de puf omdie macht uit te oefenen. Een beproefte toestand waarin veel dictatoren de potentieel opstandigen gebracht hebben. Lodewijk XIV dwong de adel om zich veel in Versailles te vemaken. Stalin liet de gewone burgers in een wachtrij staan als ze moesten winkelen. Schoolbestuurders en ministers laten de lerarren……. De leraren gaan niet eens meer naar het Malieveld om te protesteren. De opstand zal van wakker geworden ouders geïnitieerd moeten worden.

 5. Op de achtergrond staat

  Op de achtergrond staat Machiavelli; verdeel en heers. De belangen en inzichten van afzonderlijke leraren en afzonderlijke vakken verschillen teveel om tot een gemeenschappelijke stellingname en actie te komen.

  Zoals Tineke Netelenbos al zei: "Leraren willen nooit wat, dus ik doe gewoon wat ik zelf wil".

 6. Zelfs de ouders hebben ze

  Zelfs de ouders hebben ze kunnen verdelen ten einde te heersen. En wel door het ontstaan van scholengmeenschappen te bevorderen. De wensen van ouders van hoogbegaafde leerlingen en die van de ouders  van kinderen in  twee onderste VMBO-niveaux kunen immers gemakkelijk verschillend zijn. En bij de leraren hebben de oudere hoogopgeleide leraren andere belangen dan jong te laag opgeleide leraren/coaches.

  Ik hoor dat er steeds meer ouders procederen tegen de school waarop hun kind zit. De ontevredenheid onder de ouders neemt daardoor naar ik hoop toe en dus ook hun actibereidheid.

Reacties zijn gesloten.