MBO-Raad wil middenschool

fallen_giant_450x200_414864_8733.jpg

Vandaag presenteerde de MBO-Raad een visiedocument over het onderwijs in 2025 waarin zij voorstelt de hoogste niveaus van het vmbo en havo samen te voegen tot een "moderne middenschool".

In het voorstel wordt ook verwezen naar de voorstellen van de VO-Raad over dynamische diplomering in het VO waarbij vakken op verschillend niveau kunnen worden afgesloten.

Op moment van schrijven, lijkt de genoemde notitie nog niet beschikbaar op de website van de MBO-Raad.

BON is geen voorstander van de middenschool: eerder is de basisvorming en de tweede fase hopeloos mislukt, maar dat is kennelijk geen enkele reden opnieuw het hele stelsel overhoop te gooien. De puinhopen die onder andere de MBO-Raad heeft veroorzaakt door de honderen verschillende competentiegerichte opleidingen, door een waterhoofd aan bureaucratie en een vette kleilaag aan adviseurs te combineren met zo laag mogelijk opgeleide en ingeschaalde docenten blijkt een doodlopende weg te zijn. Maar de zelfbenoemde onderwijsbaasjes van mbo en VO weten het beter. 

Update 15u30: de website van de MBO-Raad geeft inmiddels deze info

7 Reacties

 1. l het recht hebben het meest

  l het recht hebben het meest veeleisende vervolgonderwijs te volgen dat hij aankan. Daarom zou er nog onderwijs aangeboden moeten worden dat boven het huidige VWO staat, bij voorbeeld de HBS en het daarmee contemporaine gymnasium. Je zou natuurlijk ook opnieuw de MULO op kunnen richten waarop ijverige leerlingen die nu op HAVO- of MAVO-niveau worden getaxeert ingeschreven kunnen worden. Met een MULO-B-diploma kon je naar het VWO (HBS) overstappen of verder gaan in het HBO dat toen nog MBO heette. In dat opzicht was de MULO een uitstekende school voor leerlingen waarvan niet zeker is of ze voldoende denkkracht hebben om universitair onderwijs te volgen. Een MULO-leerling die naar de HBS ging was op zinvolle wijze een diploma-stapelaar. Die MULO-opleiding zou je best middenschool kunnen noemen. Een school voor twijfelgevallen in het grensgebied van theoretisch en praktisch die alle mogelijkheden open houdt. Maar het leerlingenspectrum ervan mag niet te breed worden omdat er dan voor de leerlingen in de bovenkant van het spectrum te weinig inzit.

  Ik denk dat als je veel vakken op twee niveaux kunt volgen je veel spijtoptanten zult krijgen en in veel klassen een te grote breedte van het leerlingenspectrum

 2. Soms hoor je berichten op de

  Soms hoor je berichten op de radio waarbij je je direct afvraagt: "Waartoe dit zeer vreemde voorstel? Welk voordeel zien mensen hier?" Ik ben weer eens hoogst verbaasd. Denkt men nu werkelijk dat 'hoog' VMBO zal worden opgetild door de HAVO? De praktijk, die vervelende praktijk van het leven, laat eerder zien dat Havisten omlaaggetrokken zullen worden. Deze idee zal resulteren in verdere degradatie van de HAVO. Het is niet te geloven dat 'kundige' mensen zoiets voorstellen.

 3. “Als je dingen samenvoegt,

  "Als je dingen samenvoegt, wordt iedereen er beter van", lijkt het adagium steeds weer te zijn.

   

  Ik zou zeggen: onderwijsbestuurders, kom uit jullie kamertjes, en ga met z'n allen in een grote kantoortuin werken.  En stop met wonen in je eigen huis maar ga samen met jullie aanhang in grote kazernes wonen, met slaapzalen en ontbijtzalen. Alles samenvoegen, dan krijg je betere uitwisseling en halen de betere bestuurders de mindere bestuurders omhoog.

 4. Ik denk dat de meeste

  Ik denk dat de meeste onderwijshervormers diep in hun hart excellentie haten en er juist daarom daarvoor geen ruimte willen maken.

 5. Komt deze gedachte voort uit

  Komt deze gedachte voort uit een onstelpbare behoefte aan fusies en het bouwen van gezamenlijke gebouwen? In plaats van het oplossen van de huidige problemen wordt er weer een sprong 'voorwaarts' gemaakt. Dan hoef je niet naar het nu te kijken, en kun je je optimististisch op de toekomst richten. De ideale bliksemafleider.

   

  Over het samenvoegen van veel leerlingen op één hoop. Het woord 'toekomst' doet de geldbuidel rinkelen.

   

  'Bexhill High School: Multi-million pound investment in 'education pods' ends in failure’, The Independent, 27 April 2015

   

  After a £38m investment in open-plan learning was completed in 2010, another £4m is now being invested to revert the classrooms back.”… "This was the future, and all for just £38m – most of it from central government via the Building Schools for the Future (BSF) investment programme and a further £4m from East Sussex County Council."… “No more would the pupils be stuck in fuddy-duddy “classrooms”. They would enjoy the splendour of “education pods” containing 90 students and a team of teachers.”… “The 90-pupil pods, she said, hadn’t worked. “It was really difficult to achieve the question-and-answer pupil participation of a normal classroom. It became very passive learning.” … "On 27 April, the parents and 1,200 pupils of what is now Bexhill High Academy were being told of more “very exciting” news: the Department for Education has awarded £6m for a rebuild of the new build." … “The £6m refit would also include giving the academy more than one science laboratory and a school library where it is actually possible for children to sit down and read books. Ms Brown, said: “You would laugh if you saw the library. It’s about 10ft by 20ft, full of Rolodex-style shelving, but with no space for children to sit down and read – in a part of the country where one of the big issues is low literacy.

 6. Jaap Dronkers: heranalyse

  Jaap Dronkers: heranalyse middenschooldebat – gelijke kansen; eenheidsworst. Nog een publicatie.  (zoals ik snel begrijp: vroege resultaten zeggen meer dan ouderlijk milieu; MBO-Raad brengt het als probleem van laatbloeiers; m.i. leidt de beoogde 'diversiteit' van de middenschool tot een communistisch model; sorry hoor, waarom moet de gehele schoolpopulatie lijden onder uitzonderingen? De nieuwste trend via computers 'gepersonaliseerd leren' brengt de oude idealen weer tot leven: ieder krijgt onderwijs op het eigen niveau in een diverse groep. Dream on.).

 7. Wat mij opvalt bij het lezen
  Wat mij opvalt bij het lezen van dat interview is dat het allemaal zo bewogen en redelijk klinkt. Wie legt in rustige en neutrale termen uit wat hier mis is?

Reacties zijn gesloten.