Verslag ALV en Symposium 2015

BON logo450x200_zO KAN HET OOKv3.jpg

De verslagen van het symposium van 7 maart jl vindt u via het menu-item BON Symposia onder Publicaties in de blauwe balk onderin de homepage

 

 

 

Geachte BON-leden en andere geïnteresseerden,

Update: het thema: “zo kan het ook” heeft door de bezetting van het Maagdenhuis wel een heel actuele glans gekregen. Dat betekent dat wij in het programma op plaatsen waar dat wenselijk en mogelijk is ook aandacht willen besteden aan die Maagdenhuisbezetting. Aan het paneldebat met de Kamerleden zal Jaap Oosterwijk, een van de woordvoerders van De Nieuwe Universiteit, deelnemen. Wellicht zijn ook andere aanpassingen aan de orde.

Op zaterdag 7 maart organiseert BON haar jaarlijkse ledenvergadering en symposium. Het thema is deze keer ‘Zo kan het ook’. We zijn blij dat we opnieuw te gast mogen zijn bij IVA Driebergen, vriend van BON (adres: Buntlaan 2, Driebergen, niet ver van station Driebergen-Zeist) en al lange tijd aanvoerder van de lijst van kleine hbo-scholen in de keuzegids hbo. De ledenvergadering is in de ochtend, aansluitend het symposium. UvA-universiteitshoogleraar Alexander Rinnooy Kan zal een presentatie geven met als titel ‘Leerkracht – acht jaar later’ over het rapport dat hij uitbracht als voorzitter van de Commissie Leraren. Docent onderwijskunde van de Universiteit Utrecht, Casper Hulshof levert een bijdrage die gaat over de mythes in het onderwijs. Hulshof twittert onder de naam @Titchener, heeft een blog (onderwijskunde.blogspot.com) en maakt gehakt van veel van de in het recente verleden gepropageerde “zekerheden” als leerstijlen en de leerpiramide van Dale en hekelt de volkomen onduidelijke 21st Century Skills. Leraren uit de praktijk en directeuren van scholen die het anders doen zullen vertellen hoe zij in staat zijn een eigen koers te varen. Ook lerares, zangeres en kunstenaar Aafke Romeijn, bekend van haar snoeiharde kritiek op de lerarenopleiding Nederlands, geeft acte de présence. Aan dit paneldebat nemen ook de onderwijswoordvoerders uit de Tweede Kamer deel van vijf politieke partijen deel en Jaap Oosterwijk, een van de bekendste gezichten van De Nieuwe Universiteit, de bezetters van het Maagdenhuis.

Het volledige programma vindt u hieronder.

Natuurlijk is de toegang zoals altijd gratis en zijn ook niet BON-leden van harte welkom. Graag wel aanmelden via dit formulier.

De agenda en de stukken voor de ledenvergadering vindt u hier

 
   

 

Het voorlopig programma voor het symposium is

12.30 – 12.35 Welkomstwoord en opening symposium (Ad Verbrugge)
12.35 – 12.50 De heer E. (Erick) Vermei (Algemeen Directeur IVA Driebergen) geeft een presentatie met de titel: ‘Anders + Leuker = Beter?’
12.50 – 13.05 De heer B. (Ben) Oligschlager (schoolleider Sint Lucas, vmbo, mbo, pro te Eindhoven) geeft een presentatie met de titel: ‘Creative community -> geen papieren tijger’
13.05 – 13.20 De heer P. (Peter) van ‘t Hof (directeur Basisschool De Godelinde te Hilversum) geeft een presentatie met de titel ‘Waar zullen we het eens over hebben…?’
13.20 – 13.45 Gelegenheid tot vragen stellen aan de heren Vermei, Oligschlager en Van ‘t Hof
13.45 – 14.10 Mevrouw H. (Hulda) Möller (Co-auteur van ‘Breindidactiek-helpen leren met breinkennis’ namens BreinCentraal Leren Instituut) geeft een presentatie met de titel: ‘ASOOO-docentschap’. 
14.10 – 14.30 Pauze
14.30 – 15.10 De heer A. (Alexander) Rinnooy Kan (hoogleraar economie en bedrijfskunde aan de Universiteit van Amsterdam) geeft een presentatie met als onderwerp: ‘Leerkracht – acht jaar later’ en gaat daarna in gesprek met de zaal. 
15.10 – 15.20  Aleid Truijens (onderwijscolumnist de Volkskrant) spreekt een column uit met als titel ‘Echte en tweederangs ervaringen – het belang van Bildung’
15.20- 15.50 De heer C. (Casper) Hulshof (psycholoog en docent onderwijskunde bij de afdeling Educatie van de Universiteit Utrecht) geeft een presentatie over het onderwerp: ‘Onderwijskunde: verstikkend of verhelderend?’
15.50- 16.00 Column studenten Kairos 
16.00-16.45

Debat politici Vaste Kamercommissie Onderwijs in debat met speciale genodigde Aafke Romeijn (Neerlandicus en kunstenaar, bekend van haar stuk over de lerarenopleiding), Jaap Oosterwijk (woordvoerder van de De Nieuwe Universiteit, actiegroep die het Maagdenhuis bezette) en deelnemers Vaste Kamercommissie Onderwijs: Karin Straus (VVD), Loes Ypma (PvdA), Paul van Meenen (D66), Jasper van Dijk (SP), Michel Rog (CDA)

Onderwerpen: Lerarenopleidingen, verengelsing in het onderwijs en de situatie rondom de Maagdenhuisbezetting

16.45-16.55 Column Jeronimoon
16.55-17.00 Sluiting door Ad Verbrugge
17.00

Borrel