Toelatingseisen Pabo verhoogd

HighJump_450x200_130508-F-NX489-001.jpg

De Vereniging Hogescholen bericht op haar website dat de toelatingseisen voor de pabo met ingang van het komend studiejaar (2015-2016) op verzoek van de vereniging en in overleg met het ministerie van OCW worden verhoogd. 

"Leerlingen voldoen aan de toelatingseisen, wanneer zij een vwo-diploma of afgeronde hbo-opleiding hebben. Dat geldt ook voor havisten die eindexamen hebben gedaan in de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuurkunde of biologie. Leerlingen met een havo-diploma waarin één of meer van deze vakken ontbreken moeten een toelatingstoets maken voor het ontbrekende vak. Leerlingen met een mbo-diploma (niveau 4) moeten toelatingstoetsen maken voor alle drie de vakken."

Wij interpreteren bovenstaande als dat zowel aardrijkskunde als geschiedenis alsmede een van de vakken natuurkunde of biologie in het havo vakkenpakket moeten zijn opgenomen. Voor leerlingen die niet aan deze vrij plotseling ingevoerde eisen voldoen is er een ondersteuningsaanbod van het project instroom pabo

Als we dit juist interpreteren en vergelijken met de huidige havoprofielen Natuur & Techniek, Natuur & Gezondheid, Cultuur & Maatschappij en Economie & Maatschappij, dan zijn leerlingen met N&G in ieder geval deficiënt voor geschiedenis en wellicht aardrijkskunde, en missen leerlingen met N&T zowel aardrijkskunde als geschiedenis. Of dit van invloed is op de instroom vanuit N&G en N&T kunnen we moeilijk voorspellen: wellicht was de instroom vanuit deze profielen naar de pabo al gering. We proberen de huidige pabo-instroomcijfers naar havo-profiel nog te achterhalen.

Aangezien de mbo-instroom veelal als het grootste probleem wordt gezien, vragen we ons af of het niet veel eenvoudiger en wellicht effectiever is om juist die instroom aan te pakken.

8 Reacties

 1. In het “vrije deel” van het

  In het "vrije deel" van het profiel is het mogelijk om op zo een manier vakken te kiezen dat de leerling geen deficiënte heeft. Wat wel opvallend is: geen van de 4 profielen geeft automatisch toegang tot de PABO (via alleen het "verplichte" deel, zo dat het "vrije" deel inderdaad vrij is). Het hele idee achter de invoering van profielen was nu juist dat elke opleiding in het Hoger Onderwijs toegankelijk werd vanuit (het verplichte deel) van minstens 1 profiel. De profielen kunnen nu dus wel met de vuilnisman mee.

 2. Hoogste tijd!

  Hoogste tijd!

  Maar  … dan NIET onderwijsassistenten met magere vooropleidingen de kans geven de basisschoolleerkracht te vervangen.

  En tevens gaan beseffen dat kleuters opleiden meer vraagt van liefdevolle pedagogische kwaliteiten dan van een hoog boekenwijsheidsniveau. Zodat je aan deze leidsters andere eisen moet stellen.

  Ooit bestond de PA uit een vooropleiding HAVO.  Ik stroomde in als HBS-er, wat mijn traject beperkte drie jaar (inclusief "hoofdacte") .

  Toen al was te zien hoe het niveau degradeerde. De HBS was TOEN al in mijn ogen  vele malen moeilijker dan het vervolgtraject PA. Ik heb dat destijds ook docenten  vermeld. Maar de PA zat toen midden in de slogan "het kind centraal" en ik, berustend, en als luie tiener, aanvaardde het enorme gemak waarmee het diploma PA verkregen kon worden.

  Dat was in de zeventiger jaren al!

  Sindsdien is er zeker GEEN sprake geweest van progressie, wat de 'progressief' ook wil bewerren.

  Inderdaad: vooropleiding moet strenger; alleen dan krijgt het ambacht weer een functie die zowel zowel respect  als nut afdwingt!

 3. Is de conclusie nu: houd VWO

  Is de conclusie nu: houd VWO-leerlingen uit het PABO-traject en zet in op MBO? 

 4. Is de conclusie nu: houd HAVO

  Is de conclusie nu: houd HAVO/VWO-leerlingen uit het PABO-traject en zet in op MBO? 

 5. AD van vandaag over het

  AD van vandaag over het belabberde peil van de PABO's. 

  Een opleider op de PABO in Sittard aan het woord:
   

  In de klas

  'Je zou een derde van de juffen moeten ontslaan'

  Het onderwijs is te soft, vindt Jack Claessen, docent aan De Nieuwste Pabo in Sittard. Studenten herkansen eindeloos tentamens en slecht functionerende leerkrachten wordt de hand boven het hoofd gehouden. 'Als mensen écht niet goed werken, moeten ze vertrekken.'

Reacties zijn gesloten.