Nacht van de Universiteitspecial ‘Nonderwijs’ in NRC

De opinie en debat bijlage van NRC is deze zaterdag onder de fraaie titel Nonderwijs gewijd aan de universiteit als wetenschapsrubriek. Belangrijk is ook de actieve deelname van studenten aan deze nacht. Wat zij vinden hebben ze beschreven in een pamflet. Hun wensen:

• Een beleid dat mede wordt vormgegeven door Academia.

• Een beleid dat de managementcultuur als universiteitsvreemd beschouwt.

• Een beleid dat het ‘ri sico’ neemt om voor inhoud en kwaliteit te gaan, de onderwijstaak uit de marge haalt en weer in het hart plaatst.

• Een beleid dat onderwijssucces niet afmeet aan het aantal uitgereikte diploma’s maar aan het niveau van de opgeleide studenten .

• Een beleid dat het aandurft om eisen te stellen aan studenten, zodat de waarde van een academisch diploma niet wordt uitgehold.

• Een beleid dat samenwerking tussen universiteiten stimuleert in plaats van concurrentie, om te waarborgen dat ‘onrendabele ’ maar hoogwaardige studieprogramma’s niet verloren gaan.

Verder pleit Marc Chavannes voor de universiteit als vrijplaats van denken. Natuurlijk ook een bijdrage van Ad Verbrugge.