Nacht van de Universiteit

Nachtvandeuniversiteit 450x200.jpg

Nacht van de Universiteit

De academie ter discussie!

Wat is er verkeerd gegaan, hoe kan het beter?

Doe mee, Denk mee!

 

De universiteit is in de achterliggende decennia ingrijpend veranderd: er zijn veel meer studenten dan in het verleden, wetenschap is internationaler en specialistischer geworden, onderwijs lijkt minder belangrijk te zijn dan onderzoek en de competitie om geld is groot. Inmiddels zwelt ook de kritiek aan. Volgens sommigen is de universiteit een koekjesfabriek geworden! Kleine studies verdwijnen als gevolg van een eenzijdige economische rationaliteit. Het denken in aantallen voert de boventoon, de massa en conformisme regeren. De kwaliteit van het onderwijs laat in veel gevallen te wensen over. Academische vorming en taalbeheersing schieten tekort, soms zelfs bij docenten. Bij veel studenten ontbreekt het aan een academische grondhouding. Docenten en onderzoekers zijn onder een publicatieregime geplaatst met perverse prikkels die fraude en verwatering van onderzoek in de hand werken. Het gelddenken en het bureaucratisch management vieren hoogtij. Het is daarom tijd de balans op te maken: wat hebben deze veranderingen ons gebracht? Wat is er gebeurd met de academische vorming en vrijheid? Wat is er mis en wat moet er verbeterd worden? Wat is de plaats van de universiteit in onze samenleving? Wat is haar lokale taak, wat is haar verantwoordelijkheid voor het onderwijs en de publieke ruimte? Het wordt hoog tijd daarover kritisch na te denken! 

Dat willen we doen tijdens de Nacht van de Universiteit: met debatten, scherpe analyses, prachtige colleges, film en nog veel meer – van acht uur ‘s avonds tot acht uur ‘s ochtends! We hebben veel spelers die van belang zijn voor het debat over de universiteit bij elkaar gebracht: Van bekende felle criticasters van de huidige universiteit als Ewald Engelen, Huub Dijstelbloem (Science in Transition) Chris Lorenz en Willem Schinkel (Platform Hervorming Nederlandse Universiteiten) tot de voorzitter van de VSNU Karl Dittrich, de president van de KNAW Hans Clevers, rectoren van de universiteit als Rik Torfs(KU Leuven) en Frank van der Duyn Schouten (VU). Ook studenten doen vol op mee; en natuurlijk zijn de politiek en de ambtenarij vertegenwoordigd. Binnenkort meer daarover. En ja, dan is er natuurlijk ook cabaret en muziek, want er mag ook gelachen worden en gedanst! Vanaf 02:00 is het feest in de prachtige Rode Zaal van de Brakke Grond met onder andere DJ’s Rob Hes en Mike Ravelli. Ondertussen zijn er ook nachtcolleges, workshops, films en performances. Om 07:00 sluiten we de nacht af met een gezamenlijk ontbijt in het NRC Restaurant Cafe. De Nes staat het eerste weekeinde van juni in het teken van de universiteit! 
 

Initiatief van BON en Centrum Éthos

Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf €17,50 inclusief de bundel “Waartoe is de universiteit op aarde?” die verschijnt bij uitgeverij Boom én heel 2014 gratis lidmaatschap van Beter Onderwijs Nederland.

Het programma in vogelvlucht:

20:00 – 21:00:    Plenaire opening met Ad Verbrugge en vijf aanjagers van het debat;

21:15 – 22:15:    Debatten over onderwijs en onderzoek;

22:30 – 23:30:     Colleges Theodor Dalrymple en Vincent Icke en interviews door Wim Brands;

23:45 – 00:45 :     Debat lokale opgave universiteit, Filosofisch kwintet en college James Kennedy;

01:00 – 02:00:     Debatten en colleges Maritta Mathijsen en Bas Jacobs;

02:00 – 07:00:     Feest en gedurdende de hele nachtcolleges;

07:00 – 08:00 :    Gezamenlijk ontbijt in het NRC cafe restaurant

U kunt zich voor deze nacht opgeven op de website van NachtvandeUniversiteit.nl 

11 Reacties

 1. Dit wordt een mooi nachtje

  Dit wordt een mooi nachtje waar het onderwijs niet slechter van wordt. En dat voor maar 17.50 en nog een boek en dan ook nog een jaar gratis lidmaatschap van BON. Whow!

  Serieus, een prima eigentijdse manier om het streven naar echt beter onderwijs onder de aandacht te brnegen. Hopelijk werkt het.

 2. Hebben jullie een flyer/pdf?

  Hebben jullie een flyer/pdf?

  Hoe lager de drempel om dingen in je school te verspreiden, hoe meer aandacht dit evenement krijgt, en dat genereert ook aandacht voor BON in het algemeen.

 3. De universiteit is op aarde,

  De universiteit is op aarde, om de economie te dienen, als het aan de grote bedrijven ligt:

   

  www.nu.nl/economie/3772676/bedrijven-lobbyen-andere-opzet-universiteit.html

   

  Na de spoorwegen, OV en zorg is nu het onderwijs aan de beurt om geprivatiseerd te worden zodat het in dienst kan komen van het groot kapitaal. Nutteloze studies als kunstgeschiedenis zullen worden weggesaneerd en alleen de studies die een zeker rendement opleveren worden in stand gehouden. Marktwerking; alleen wat rendabel en nuttig is, mag bestaan.

 4. Graag ook wat bobo’s

  Graag ook wat bobo's uitnodigen. Of wellicht komen ze er zelf weer op af, want die (BON)luis in de pels blijft toch jeuken.

 5. Dalrymple heeft heel goede

  Dalrymple heeft heel goede analyses geschreven over het Engelse onderwijs dat, net als bij ons, gedegraeerd werd op grond van politieke visies (b.v. in "Door en door verwend"). Het interessante aan Dalrymple is, dat hij niet alleen maar een theoreticus is. Hij heeft heel veel ervaringen opgedaan in zijn functie als arts, en weet deze ervaringen in boeiende grotere kaders te vangen. Het tekent het klimaat in Nederland dat zo'n man hier nauwelijks aandacht krijgt, terwijl zijn essays zeer de moeite waard zijn en de spijker op de kop slaan. Zo'n brede blik ontmoet men nauwelijks in dit  zelfgenoegzame Nederland dat echter voortdurend inboet aan kwaliteit, op vele terreinen.

 6. Ik zat helaas nooit op de

  Ik zat helaas nooit op de Universiteit (klasse-kwestie) en mijn kinderen zijn er al af. Ik hoop van harte dat er voldoende aanmeldingen zijn, juist van studenten die kwaliteit zoeken.

 7. @Philippens

  @Philippens

  Voor Han van der Horst heb ik een mooi boek, inclusief James Kennedy (zie), om te lezen (grapje). Hij geeft het zelf toe. Met alle eerbied, ik ben van mening dat Han van der Horst, een historicus, in deze categorie valt.

   

  Een brief van VNO-NCW aan het kabinet omtrent het topsectorenbeleid vormt de basis voor zijn ongezouten opinie (als historicus?). Hij schopt de open deuren met bravoure open. Op dit forum is de kwestie omtrent het gevaar van het verdringen van het fundamentele onderzoek ten behoeve van snel te vermarkten toegepast onderzoek inclusief bijbehorende bureaucratie veelvuldig aan bod gekomen. De rol van de lobby uit het bedrijfsleven is daarbij niet vergeten. Dit standpunt is niet uniek.

   

  In mijn beleving plaatst Van der Horst zich vanwege zijn op Joop.nl gepubliceerde column helaas niet in de rol van deskundige die als zodanig uitnodiging voor de Nacht van de Universiteit behoeft, anders dan als privépersoon. Zijn opinie doet het uiteraard goed op een opinieplatform met één bepaalde mening (betaald door de publieke omroep, en namens de belastingbetaler; deze onaardige opmerking maak ik omdat deze 'setting' mij te veel doet denken aan de jarenlange linkse terreur op andersdenkenden, met verwijzing naar voornoemd boek). Juist mensen als Van der Horst maakten de universitaire gang tot een gruwel voor 'mensen zoals ik' die in wetenschap geinteresseerd waren, en niet in goedkope goed in de (linkse) markt liggende opinies van de docent (waarvoor je punten tijdens het examen kon behalen), en die eigenlijk te weinig tijd voor onderzoek had omdat hij constant op televisie te bewonderen was, en op de radio te horen. Die tijd is toch voorbij? Ik hoef niet te vrezen. De man is drs., en was verbonden aan NUFFIC (nu 250 mensen werkzaam). Daarnaast is hij een niet onverdienstelijk boekenschrijver over de vaderlandse geschiedenis. lees ik. Jaren heb ik naar interlectueel geblaat op de radio geluisterd, en ik kan het gewoonweg niet meer aan. Het is 'b* bingo'. Verder mijd ik Joop.nl vanwege de dunne opinies.

   

  Jammer, de politisering van de wetenschap door de generatie van Van der Horst. De generatie die de basis heeft vergroot juist voor toegepast onderzoek. Fundamenteel onderzoek mocht niet, het moest maatschappelijk relevant zijn. Scheikunde was vies. Wetenschap moest zo dicht mogelijk bij de gewone man staan. In de jaren zeventig van de vorige eeuw werden instituten als SCP en WRR ingesteld. Het sociaal-wetenschappelijk en economisch beleidsonderzoek doorstaat de toets der wetenschappelijkheid niet altijd. De corporatisering van de wetenschap door de huidige generatie is overigens ook niet goed. 😉 De babyboomers stonden erbij, en keken ernaar (meer dan dat! 😉 Wellicht dat daarom de huidige strijd 'tegen het kapitalisme' op mij zo gratuit overkomt. Van der Horst niet te na gesproken, natuurlijk.

   

  Helaas zal Van der Horst's opinie het tijdens een discussieforum met terzake kundigen op de Nacht van de Universiteit minder goed doen, vrees ik. De man geeft blijk van een romantische (historische?) kijk op de wereld, waar hij de 'gekke professor' in zijn column erbij haalt [zucht]: "Vernieuwing komt van gekke professoren, die samen met geniale studenten gaan zitten klooien." Deemoedig zwijgen is hier op zijn plaats, al was het maar vanwege het taalgebruik.

   

  Neemt niet weg, dat Van der Horst een breder gedragen mening met veel aplomb verkondigt, die in Den Haag, Brussel en Berlijn zeker aandacht beboeft, en luider moet klinken. Ik ben de laatste om dat te ontkennen. 😉 Deskundige? Nee. Als privépersoon uitnodigen? Ja zeker. U ziet het, dit was mijn historische toets. 😉

 8. @Philippens

  @Philippens

   

  Voor de goede orde: ik heb Van der Horst gebruikt om een breder standpunt over wetenschap en maatschappij te geven. Hem uiteraard niet te na gesproken. Hij zal het uiteraard goed bedoelen. Tijdens de Nacht van de Universiteit is hij meen ik als deskundige (dwz niet als privépersoon) minder op zijn plaats.

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.