Bussemaker zet mannetjesputters op mbo

sumo_450x200_174887_2709.jpg

Scienceguide bericht dat twee OCW-'mannetjesputters' door de minister gevraagd zijn om de relevantie va de mbo-opleidingen te verbeteren. Kern van het probleem is de ‘macrodoelmatigheid’ van het aanbod van MBO-opleidingen door de ROC’s. Iedereen doet maar wat er vooral van alles wat. Vaak zonder doordachte of zelfs logisch onderbouwde verbindingen met de behoeften en kansen bij de bedrijven en instellingen in de stad en regio waar die MBO-opleidingen aangeboden worden. Dit verergert mismatch en jeugdwerkloosheid.

BON waardeert dat de minister inziet dat het niet goed gaat met het mbo en dat de MBO-Raad en de mega-ROC's niet in staat of bereid zijn om de problemen aan te pakken. Ook meent BON dat de problemen veel breder en dieper zijn dan 'alleen' een mismatch met de maatschappelijke behoeften. Wij blijven daarom pleiten voor kleinschaliger mbo en een aanpassing van de lumpsum door leraarsalarissen en huisvesting daar uit te halen. Kleinschaliger mbo wordt door studenten beter gewaardeerd en het is ook gemakkelijker in staat om aan te sluiten bij de lokale behoeften indien dat wenselijk is. De rol van de MBO-Raad kan hiermee kleiner worden zelfs vervallen. Deze raad heeft in het verleden aangetoond alleen de directe financiële belangen van de ROC-besturen te hebben behartigd en heeft onvoldoende aandacht gehad voor kwaliteit en doel van het onderwijs.

Ook blijkt het compententiegericht onderwijs (nu eufemistisch BGO – beroepsgericht onderwijs – genoemd) dat nu juist beoogde aan te sluiten op de beroepspraktijk en dat in het mbo bij wet is ingevoerd in de praktijk  enkel voor de papierrecyclingsector goed te werken. De metersdikke kwalificatiedossiers zullen toch ooit opgeruimd moeten worden.

5 Reacties

 1. Ik vrees eerlijk gezegd dat

  Ik vrees eerlijk gezegd dat dit helemaal niet goed is voor het mbo. Ik krijg langzamerhand het idee dat Bussemaker het juiste moment af heeft zitten wachten om het mbo in zijn geheel naar de slachtbank te leiden. Het Haagse discours heeft alleen oog voor zichzelf en haar elitaire belangen en de rest wordt beschouwd als lager opgeleid klootjesvolk waarvoor slechts het vmbo eindniveau dient te zijn. Het vermadelijke mbo is een lastige spelbreker en dient derhalve te verdwijnen zo lijkt het.

  Deze actie is wederom het bewijs dat Bussemaker, net als haar collega's in het kabinet, geen oog heeft voor het middenveld, het mkb of het mbo. Vergeten wordt dat hiermee de motor van de economie, 43% van het BNP, lijkt te worden stilgezet. 40% van de werkzame Nederlanders heeft een opleiding op mbo-niveau. Niet het werkveld of de maatschappij zijn aan zet, de docent op de werkvloer wordt al helemaal niet gehoord. De keuze voor een stelletje democratisch oncontroleerbare Haagse ambtenaren is geen oplossing. Zoals ik al eens eerder beweerde; over een jaar of vijf bestaat het mbo niet meer. Als het zichzelf niet opheft, dan zal Den Haag het wel doen.   

 2. En de bestuurderen van het

  En de bestuurderen van het MBO hebben hier met veel plezier, inzet, en vermogen aan mee gewerkt. 

 3. Het bericht in Scienceguide

  Het bericht in Scienceguide blijkt echter onjuist. Het ministerie van OCW heeft afstand genomen van de inhoud. 

 4. Het bericht in Scienceguide

  Het bericht in Scienceguide blijkt echter onjuist. He ministerie van OCW heeft afstand genomen van de inhoud. 

 5. Als ik het mij goed herinner

  Als ik het mij goed herinner was een belangrijke reden om de schoolbesturen meer vrijheid te geven dat scholen daardoor zich beter op de locale omstandigheden zouden kunnen richten. Voor het VWO, de HAVO en de MAVO was dat natuurlijk sowieso onzin. Als ze werkelijk bij de ROC's willen ingrijpen omdat die bij hun beleid niet uitgaan van de plaatselijke omstandigheden erkent de politiek ook hier haar eigen incompetentie op het gebied van onderwijs. Maar het zou de overheid natuurlijk wel sieren als zij het puinruimen aan anderen toevertrouwt. Alhoewel… er waren ook ministers die krachten van buiten aantrokken om bij het uitvoeren van hun dwaze plannen niet gehinderd te worden door vastgeroeste eigen deskundigen op "Onderwijs".

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.