Meer rekenfouten op tablet

iPads_450x200_rekenfouten_1415738_96419294.jpg

De Belgische Standaard schrijft over een onderzoek dat aantoont dat kinderen bij het rekenen met tablets meer rekenfouten maken dan bij rekenen met pen en papier. 

Op zich is dat geen opmerkelijke uitkomst. Dat tablets kinderen afleiden van hun werk ervaart iedereen die zelf met een tablet werkt en is in de literatuur herhaaldelijk gedocumenteerd. Wellicht is het opmerkelijker dat de genoemde scholen blijven vasthouden aan het gebruik ervan. De directeur zegt bijzonder tevreden te zijn en graag mee te gaan met de tijd. Vreemd om tevreden te zijn met aanzienlijk lagere resultaten omdat dat kennelijk past in de moderne tijd.

We willen hier graag nog maar een keertje onze pagina met drogredenen aanbevelen. Zelfs de halfwaardetijd van drogredenen van sommige onderwijsvernieuwers is geen drie jaar. Onzin herhaalt zich. Ook niet nieuw natuurlijk.