DSM-4 en DSM-5

pillen_450x200_1213599_18334934.jpg

Psychische zorg speelt een steeds grotere rol binnen het onderwijs. De sterke stijging van leerlingen met "een rugzakje" is zelfs aanleiding geweest voor het invoeren van passend onderwijs. In de Volkskrant schrijft Aleid Truijens hierover dat een van de makers van het DSM-4 handboek, de psychiater Allen Frances, nu ten strijde trekt tegen deze trend. Achteraf vindt hij dat DSM-4 en ook DSM-5, de handboeken waarop de diagnoses worden gesteld, een geheel verkeerde uitwerking hebben gehad.