“Aantal lesuren techniek daalt”

techniek_comb116981_9229.jpg

De Vereniging Docenten Techniek VeDoTech meldt dat het aantal lesuren techniek daalt op 40% van de scholen. 

"Op ruim 40 procent van de scholen daalt het aantal lesuren van het vak Techniek. Bij 6 procent van de scholen wordt het vak sinds afgelopen schooljaar zelfs helemaal niet meer gegeven. Dat blijkt uit een enquête die de Vereniging Docenten Techniek VeDoTech onder haar leden heeft gehouden. Bezuinigingen en meer nadruk op vakken als Nederlands, Engels en wiskunde zijn de belangrijkste overwegingen van scholen om Techniek naar de achtergrond te schuiven. De resultaten zijn opvallend, aangezien de overheid en het bedrijfsleven uitdrukkelijk vragen om meer aandacht voor techniekonderwijs. Zo maakte minister Kamp van Economische Zaken gisteravond bekend dat het kabinet in 2013 een Techniekpact zal afsluiten met werkgevers, het onderwijs en de vakbeweging.

 

VeDoTech stuurde haar enquête in november naar de 360 leden, van wie er 115 de vragenlijst invulden. De respondenten zijn uit alle geledingen van het voortgezet onderwijs afkomstig. Slechts 4 procent van de docenten geeft aan dat het aantal techniekuren op school is toegenomen. Bij 49 procent is het aantal uren gelijk gebleven. Bij de meeste scholen (41 procent) beslaat het techniekonderwijs 2 uur per week. Bij 30 procent is dat 0 of 1 uur.

Hoewel de roep om een betere samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven luid klinkt, geeft 82 procent van de respondenten aan dat er geen afstemming is tussen de school en het regionale bedrijfsleven over de invulling van het vak.

De VeDoTech-leden noemen een oplossing voor het teruglopende aantal techniekuren op het lesrooster dringend gewenst. Techniek als verplicht vak wordt daarbij het vaakst als oplossing geopperd. Daarnaast denken de docenten aan het beter en meer promoten van het vak Techniek en aan een intensievere samenwerking met andere bètavakken.

VeDoTech-voorzitter Huub Huijs reageert: 'De uitslag van deze enquête is alarmerend. Alle maatregelen van de overheid ten spijt is er steeds minder aandacht voor techniek, wat weer gevolgen zal hebben voor de doorstroom naar technische vervolgopleidingen. Mij lijkt een doorlopende leerlijn voor techniek dringend gewenst. Maar maak van techniek op zijn minst een verplicht vak, net als gym. Dat is de enige waarborg dat het niet van het rooster verdwijnt.'"

3 Reacties

 1. Las laatst een vraag in een

  Las laatst een vraag in een courant: 'noemden we het vak techniek vroeger niet handvaardigheid?'

  Ik draag de techniek een warm hart toe, maar zie tegelijkertijd hoe kunstmatig het al in het PO wordt opgedrongen aan kinderen én leerkrachten. Vooral als dit te koste gaat van een uur rekenen of nederlands wordt wellicht duidelijk dat het beter integraal onderdeel wordt van bijvoorbeeld natuur…

   

 2. Gaat het over Techniek in het

  Gaat het over Techniek in het basisonderwijs, of op het voortgezet onderwijs. Gaat het over Techniek Breed of die Techniek die ooit voor de basisvorming is ingevoerd?

  Die afstemming met het bedrijfsleven is een absolute wassen neus. Echt waar, er valt helemaal niks af te stemmen. Ze willen gewoon goeie monteurs of bouwvakkers, klaar! Het zou ook niet wenselijk zijn, want je wilt dat een diploma uit de Noordoostpolder ook in Limburg waarde heeft. Modieuze onzin die afstemming met het bedrijfsleven, tenminste als het gaat om de inhoud van het onderwijsprogramma.

 3. @Hinke

  @Hinke

  De vereniging is niet duidelijk over het onderwijstype waar hun leden werken, maar ik krijg sterk de indruk dat het gaat om docenten techniek in et voortgezet onderwijs

Reacties zijn gesloten.