2 Reacties

  1. Ook dit is gewoon marketing

    Ook dit is gewoon marketing (zoals vrijwel alles tegenwoordig).

    Van der Zwaan denkt dat de verplichte matchingprocedure eerder studenten zal trekken dan zal afschrikken.

  2. Oplaponderwijs

    Op het gebied van de consumptie verkiest men gewoonlijk modieuze vernieuwing boven oplappen. Met dat plan van de Universiteit van Utrecht lijkt dat ook het geval. maar zo is het niet. Een VWO-diploma gaf in principe de garantie dat je voor een met dat diploma samenhangende universitaire studies geschikt was. maar een student die nu dat diploma haalt moet nog eens een keer op de universiteit komen bewijzen dat hij geschikt is. het houden van een eigen toelatingsexamen voor de universiteiten is een toelatingssysteem met een beetje van dit en van dat. Half Europees en half Amerikaans. Misschien hoopt de UvU zo een eerste stap te zetten naar het worden van de beste universiteit van Nederland. Maar te gelijker tijd is zij bezig om het VWO-examen te devalueren. Dat laatste lijkt me niet iets dat zij alleen zou moeten mogen beslissen. het doet ook denjken aan het examen breukrekenen dat VWO-ers binnenkort bij hun eindexamen moeten afleggen. Vroeger had je een toelatingsexamen HBS/Gymnasium en als je niet kon rekenen en zinsontleden werd je gewoon niet tot het VWO toegelaten. Wat een onzin om dat toelatingsexamen niet in ere te herstellen en de kwaliteitscontrole 6 jaar te verschuiven.  Alweer extra rompslomp en het houdt maar niet op. Als leerlingen zouden kunnen rekenen en zinsontleden op het moment dat ze tot het VWO worden toegelaten zouden ze daarvan ook nog op het VWO kunnen profiteren. Een ander geval: Door het afschaffen van de Euklidische Meetkunde krijgen leerlingen alleen nog maar bewijsvoering in Wiskunde D aan het einde van het VWO. Soms proberen scholen de teloogang van de echte wiskunde te compenseren door voor goede leerlingen een extra vak redeneerkunde in te voeren. Nederland is krankzinnig bezig.

    Seger Weehuizen

Reacties zijn gesloten.