De onderwijsontwikkelingen gaan snel

We hebben geen missionair kabinet, maar de veranderingen gaan sneller dan ooit, zo lijkt het.

Gisteren bleek dat er toch een sociaal leenstelsel aankomt. Wellicht is het beter om nu eindelijk eens te stoppen met de Lissabonnorm van 50% hoger opgeleiden. Dan snijdt het mes aan twee kanten: het wordt goedkoper en niet iedereen hoeft meer perse te studeren, dus de lat kan weer omhoog.

Verder zijn er de nodige plannen met het vwo-havo

 

Wetsvoorstel bovenbouw havo-vwo

Het wetsvoorstel betreft 4 maatregelen:

• afschaffen verplichte vak ANW;
• afschaffen verplichte vak CKV, in plaats daarvan een algemene wettelijke opdracht voor culturele vorming;
• verplicht wiskunde voor havo C&M;
• aanpassing vakbenamingen Latijnse taal en literatuur en Griekse taal en literatuur tot Latijnse taal en cultuur en Griekse taal en cultuur.

8 Reacties

 1. Wat men ook verder denken

  Wat men ook verder denken moge over de overgang van Klassieke literatuur in de oorspronkelijke taal naar klassieke cultuur, wat naar voren springt is dat het gedoe om Latijn en Grieks verder vergemakkelijkt wordt. Het aantal uren dat nu besteed wordt aan het leren van de klassieke talen zelf is nu al te klein om leerlingen serieus examen te laten doen in het vertalen van overgeleverde teksten in één van de twee talen. Het besluit om voortaan van taal en cultuur te spreken betekent dat “men” de vroegere toestand m.b.t. Latijn en Grieks niet wil herstellen en daar nu openlijk voor uitkomt. Een viervoudige winst voor wie niets van niet gediend is van een rudiment in het VWO dat verraadt dat een Gymnasium ooit tot het hoger onderwijs behoorde en/of die ouderwets gymnasiaal onderwijs als sociaal elitair ziet: Nu Latijn en Grieks naar de vrij komende plaats van Klassieke Culturele Vorming verhuist kan er flink extra bezuinigd worden; Doordat het niveau van de vakken Latijn en Grieks afneemt zakt het Gymnasium volledig af naar het niveau van het overige VWO-onderwijs en neemt de run op de Zelfstandige Gymnasia af. Nu stellen die nog zwaardere toelatingseisen en is dat merkbaar aan het niveau waarop de overige vakken op school ge-examineerd worden. Maar als de reden van die extra eisen, de zwaarte van de studie van de klassieke talen en het lezen van de daarin geschreven literatuur, wegvallen vervalt de rechtvaardiging voor de zwaardere toelatingseisen en het bestaansrecht van de Zelfstandige Gymnasia überhaupt.

  Het lijkt haast wel geplanned: vermindering van het aantal lesuren Grieks en Latijn en het vervangen van woordjes leren en grammatica inslijpen middels daarop toegespitste oefenteksten door verhaaltjes in de vreemde taal, invoeren van KCV, het halen van  vroegere einddoel, het lezen van de klassieke teksten in de oorspronkelijke taal  onmogelijk maken en KCV opdoeken en daarvoor Klassieke Talen en Cultuur in de plaats zetten.

  • Ruim eerst de brokstukken van de basisvorming op!

   Het is omineus dat het paarse duo alleen naar de bovenbouw van het VWO gekeken heeft. Waarom begint het niet met het zwaarder maken van de onderbouw VWO zodat het van leerlingen die tot de bovenbouw VWO worden toegelaten vrij zeker is dat zij in staat zijn om na 3 jaar te slagen voor het VWO-eindexamen?  Als gevolg van de mislukte basisvorming zijn de eisen die in de onderbouw aan VWO-ers gesteld worden te laag en te weinig specifiek. Door in de onderbouw VWO hogere eisen te stellen zou men het VWO 5-jarig kunnen maken zonder dat dat tot kwaliteitsverlies leidt. De invoering van de prestatiebeurs in het Hoger Onderwijs maakt duidelijk dat prestatiedruk aanvaardbaar geworden is.

   Het omineuze zit ‘m in wat het paarse duo met de onderbouw VWO zou kunnen willen doen.

   Verder zou de malle naam “Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs beter kunnen verdwijnen. Een artsenstudie is duidelijk een VWO-oleiding: Door middel van wetenschappelijk onderwijs bereid men zich twijfelloos ergens op voor, namelijk het arts zijn. Wat nu VWO heet kan beter VOW (Voorbereidend Onderwijs voor Wetenschapsbeoefening) heten of beter nog VOU (Voorbereidend Onderwijs voor de Universiteiten)

   Seger Weehuizen

 2. Beste Malmaison, het

  Beste Malmaison, het gymnasium zakt helemaal niet af naar het niveau van het overige vwo-onderwijs. Dat zakt namelijk even hard mee. De zelfstandige gymnasia zullen zich in de belangstelling kunnen blijven verheugen van de beter opgeleide, en in de regel ook beter verdienende, ouder.

  • Het slechten van een verdedigingswal

   Beste Bram,

   Minder controversieel zou zijn geweest “dan het huidige overige VWO-onderwijs”. Je hebt gelijk, het niveau van het overige VWO-onderwijs zal waarschijnlijk blijven zakken. Maar de zelfstandige Gymnasia raken wel een argument kwijt om hogere toelatingseisen te stellen dan welke gelden voor de VWO-afdelingen van scholengemeenschappen. Als als enig argument daarvoor overblijft dat op een Zelfstandig Gymnasium afstroming niet mogelijk is verzwakt dat de verdedigingslinie van zo’n Gymnasium als toevluchtsoord voor goede gemotiveerde leerlingen. Nu liften nog alle “gewone” vakken mee met een selectie die gerechtvaardigd wordt door de hoge eisen die het leren vertalen van Latijn en Grieks aan de leerlingen stellen.

   Omdat alle schooltypen steeds dieper wegzakken in de kleilaag van het polderieke onderwijs zou het goed zijn de Gymnasia op stevige, goed geheide palen te plaatsen en er een soort "classes préparatoires aux grandes collèges" in onder te brengen.  Maar Nederland is nog steeds gefixeerd op het omhoogtrekken van de zwakke leerlingen  zonder zich af te vragen of het investeren in excellentie de Nederlandse maatschappij niet veel meer oplevert.

   Seger Weehuizen

 3. Afschaffen van CKV als

  Afschaffen van CKV als verplicht vak  op het HAVO/VWO lijkt me de zoveelste ad hoc ingreep in het curriculum op vrij dubieuze gronden. Nadat er flink in is geïnvesteerd dreigt nu de stekker er uitgetrokken te worden wat  neerkomt op een stuk kapitaalvernietiging. Het argument dat de nadruk nu op de basis vakken als rekenen en spellen moet komen te liggen lijjkt me oneigenlijk .Zo veel ruimte neemt het nu ook weer niet in en dit soort vakken horen er gewoon bij op dit niveau.. Bovendien behoren goed spellen en rekenen als basis op het VWO allang aanwezig te zijn. Als dat niet zo is, is dat eigenlijk een grof schandaal. Het VWO is geen voortgezet lager onderwijs. Het argument dat het te vrijblijvend zou zijn kun je ondervangen door de eindtermen aan te scherpen.Een docent zegt in de Volkskrant van vandaag: "de teneur was, het is te elitair".  Je kunt je het anno 2012 nauwelijks voorstellen dat dit soort overwegingen nog een rol speelt.  Dezelfde docent zegt:: "Het vak was juist bedoeld om kloven te dichten en kunst en cultuur voor iedereen toegankelijk te maken". Verheffing dus. doen we daar nog aan?

  Wat krijg je als je het vrijblijvend maakt en het aan de leerlingen en de scholen overlaat? Kenmerkend citaat: "Ik vind het een leuk vak" zegt Thijs na de les. "maar als ik eerlijk ben, zou ik het niet erg vinden als het wordt afgeschaft". "Dan krijgen we meer Nederlands"roept een klasgenoot. Thijs: "In dat geval, doe mij maar CKV".   (Volkskrant, 10 oktober).

  Dan denk ik: "niks vrijblijvend".

  • De rechten van welwillenden

   Ik herinner me nog dat toen ik nog op het Gymnasium zat we muziekles kregen van mevrouw de B.. Ik heb daar nauwelijks iets van opgestoken omdat het gedrag van de niet-geïnteresseerde leerling normaal lesgeven onmogelijk maakte. Je kunt natuurlijk zeggen “dat ligt aan mevrouw de B.” maar het lag er ook aan dat het cijfer voor Muziek geen enkele rol spelen bij het al dan niet naar een hogere klasse bevorderen van een leerling. Ik wil er zeer egoïstisch voor pleiten dat culturele vakken alleen aan belangstellenden gegeven wordt. Of de schoolleiding moet iets bedenken waardoor leerlingen met een negatieve grondhouding het voor andere leerlingen niet verpesten.

   Seger Weehuizen

   • Beste Seger,

    Beste Seger,

    Ik begrijp je frustraties van destijds. Ik heb er zelf ook nog een paar. Maar zwicht je nu roch niet een beetje voor de opvatting, die inhoudt dat onderwijs alleen maar leuk moet zijn? Culturele vakken horen er naar mijn mening bij en dan bedoel ik niet dat iedereen moet leren blokfluit spelen of zo iets maar dat cultuur in het curriculum een niet vrijblijvende plaats behoort te hebben.Als er voor het vak een serieus cijfer moet worden gehaald dat meetelt zullen leerlingen met een negatieve grondhpuding, die je voor alle vakken kunt hebben, toch meemoeten. 

    Ben Verkroost

    • maximen en submaximen

     Beste Ben,

     Bij vakken die niet worden geëxamineerd of die niet meetellen voor de overgang kun je grosso modo de leerlingen van een klas in 3 groepen opdelen: De leerlingen die geïnteresseerd zijn in wat de leraar wil overdragen, de leerlingen die het niet geïnteresseerd zijn maar het fatsoen hebben om de lessen niet te storen en de ongeïnteresseerde leerlingen die de lestijd voor zichzelf “leuk” maken door de les te storen. Ik ben het helemaal met je eens dat op zijn minst in het VWO de culturele vakken erbij horen en dat cultuur in het curriculum geen vrijblijvende plaats zou moeten hebben maar ik vind dat in de eerste plaats de belangen van de eerstgenoemde groep niet geschaad mogen worden. Trouwens, in het genoemde geval van de muzieklessen had niemand er meer profijt van en daarmee was de les volkomen zinloos geworden. Als de directie geen kans ziet om de laatstgenoemde groep onder controle te krijgen is het beter om het vak facultatief te maken. “Elke leerling die veel in de les wil opsteken heeft  recht op optimale lessen” moet het maxime van de directie zijn en verplichte cultuur voor alle leerlingen een submaxime.

     Leerlingen met een dikke onvoldoende voor bij voorbeeld muziek die in de volgende jaren daarin geen onderwijs meer krijgen niet bevorderen ligt moeilijk. Drakonische straffen zijn het beste. Verder kunnen lastige leerlingen het eindniveau van het vak omlaag drukken en sommige vakken  zijn minder geschikt voor toetsing of toetsing met consequenties..

     Lessen zijn leuk als je aan het einde ervan iets snapt of kan. Hoe groter de inspanning des te meer resultaatsvoldoening. De manier waarop de huidige leerboeken “leuk” gemaakt zijn is afschuwelijk.

     Seger Weehuizen

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.