Onderwijs Kampen en Dronten onderzoekt samenwerking

De Stentor bericht over een intentieverklaring tot samenwerking van de besturen van de openbare basisscholen in Dronten en Kampen en het Almere College. "Samenwerking moet het openbaar onderwijs in de regio een 'impuls' geven. Niet alleen tussen basisscholen onderling, maar ook met het voortgezet onderwijs (Almere College, met vestigingen in Dronten en Kampen). Ook de medezeggenschapsraden praten overigens mee. 

Naar verwachting is er in december duidelijkheid"

Het Almere College is overigens in tegenstelling tot wat de naam suggereert geen Almeerse school, maar een VO school met vestigingen in Kampen en Dronten.

Wie kan er nu tegen samenwerking zijn? Of is dit gewoon een opmaat naar verdere grootschaligheid?