J/M onderzoek: vertrouwen ouders in onderwijs sterk gedaald

J/M, een blad voor ouders, heeft onderzoek gedaan naar de mening van ouders over het onderwijs. Het vertrouwen is tov drie jaar geleden sterk gedaald, van 58% naar 34%.

Men wil de lat omhoog, hardere exameneisen,  meer kennisoverdracht etc. Zaken die we bij BON al veel langer bepleiten. Hoe lang doet de politiek er over voordat de urgentie ook daar kamerbreed wordt ingezien en men zich realiseert dat er serieuze veranderingen nodig zijn? Tijdens deze campagne is het onderwijs nauwelijks serieus aan bod gekomen. Gemiste kans. Toch komt onze boodschap door bij de ouders en dat is van enorm belang. Gelukkig zijn er ook scholen die dat inzien en de prioriteiten goed hebben: bevoegde leraren en gestructureerd onderwijs, van vmbo tot ho.