Cohen over BOOR: meer controle

Job Cohen heeft de gang van zaken bij BOOR (Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam) onderzocht en komt tot de conclusie dat de verzelfstandiging goed was, maar dat de gemeente meer controle moet hebben op de begroting, zij moet de begroting kunnen afkeuren (NRC). Hij ziet niets in opknippen van een dergelijke groot schoolbestuur: „In opknippen gaat heel veel tijd en energie zitten. Die kunnen beter aangewend worden om administratief en financieel orde op zaken te stellen. Grootschaligheid vormt geen bedreiging voor de keuzevrijheid, sociale cohesie, onderwijskwaliteit en toegankelijkheid.”

Het lijkt me dat grootschaligheid per definitie een inperking en dus een bedreiging van de keuzevrijheid is. Verder is het weer de Pavlov reactie. Als het door jou gecreëerde systeem niet werkt, dan zorg je voor extra controle en sturing. Dat de verzelfstandiging en grootschaligheid het luchtfietsen heeft bevorderd en dat het bouwen van grote gebouwen eigenlijk helemaal niet mogelijk was geweest als de menselijke maat was gehanteerd zijn kennelijk geen overwegingen. Nee .. schaalvergroting en verzelfstandiging zijn uitstekend, als je er ook maar een blik bureaucratische controle bij opentrekt. Dit alles doet me verdacht veel denken aan de problemen met de EU en de EURO. Groter is beter, maar dan wel centraal gecontroleerd en in beton gegoten. Het slechtste van twee werelden.