St. Dominicus school Oog in al Utrecht: psychologisch geweld door leerkracht jegens kind en ouders

Dit bericht is een waarschuwing voor iedereen die overweegt hun kinderen over te laten aan de St. Dominucisschool. Graag willen wij als familie met u onze afgrijzingwekkende ervaringen  delen met deze school in oog in al Utrecht.

Onze ervaringen:

– machtsmisbruik door leerkracht
– valse beschuldigingen

– discriminatie van kind en familie

– moedwillig toestaan van molest van kind en kleding

– onprofessionele verstandhouding tussen leerkrachten onderling

– de wijze van beoordeling van leerlingen (op het moment dat een kind op een bepaald vlak extra ondersteuning nodig heeft worden kind en ouders onder druk gezet uit te zien naar een andere school. In dit proces worden geen middelen geschuwd: schoffering, onderdrukking, pesterijen (aanzetten tot en het tolereren daarvan), intimidatie, buitensluiting van zowel kind als ouders.
– valsheid in geschrifte (ouders let op: maak foto’s of kopieën van rapporten!, deze kunnen later op wonderbaarlijke wijze later (zo het de leiding van de school uitkomt), ineens een (veel) slechter beeld geven om u als ouder te laten meegaan in het ‘advies’ van docent/intern-begeleider/schoolleiding.

– psychologisch geweld door leerkracht (en schoolleiding) jegens kind en ouders

Dit is slechts een summiere opsomming van verdrietige ervaringen; het zijn er helaas veel en veel meer;

hopende dat met dit bericht kinderen en ouders behoed worden voor de wanpraktijken binnen deze school (en overkoepelende organisatie (dan wordt het namelijk pas echt eng met weggestuurde medewerkers van jeugdhulp in leidinggevende posities).

Zelf heb ik de lerarenopleiding met goed gevolg afgerond, meer dan 10 jaar ervaring als docent maar heb ondanks de ranking van de Dominicusschool ernstige bedenkingen bij de kwaliteit van het onderwijs aldaar. De toegepaste selectie aldaar, al-dan-niet bij de aanmelding van het kind, geeft te denken: Kwaliteit op basis van selectie, en niet op basis van de kwaliteit van het onderwijs.

Waarschuwing: het attenderen op dergelijk beleid word door schoolleiding en overkoepelend orgaan u niet in dank afgenomen…

Had, of heeft, u zelf soortgelijke ervaring(en), of kent u ouders die eenzelfde ervaring hebben: laat het weten. (Uiteraard wordt met alle reacties discreet omgegaan!)

Ook als u ideeën heeft ter preventie van wanpraktijken van de (leiding van) Dominicus school of deze aan te pakken vernemen wij gaarne uw reactie

Rina van Oog in Al