Greep naar de macht, door Cisco, Intel & Microsoft

.
Patrick Griffin, Barry McGaw & Esther Care (Eds.) (2012). Assessment and Teaching of 21st Century Skills. Springer. www.springer.com/education+%26+language/book/978-94-007-2323-8
Alle hoofdstukken (white papers) van dit boek (behalve voorwoord en inleidend hoofdstukje) staan vrij online, zie de links hier (en aan het eind van de blog):
www.benwilbrink.nl/projecten/toekomst_telt.htm#GMC
.
Waar gaat het om: een mega-project, op touw gezet door Cisco , Intel en Microsoft gezamenlijk, voornamelijk gefinancierd door deze internationals, met deelname van Australië, Finland, Portugal, Singapore, en Engeland, waar de VS zich in 2010 bij aansloot. Hele volksstammen onderzoekers doen mij, de honingpotten zijn goed gevuld.
.
Dit mega-project heeft tot hoofddoelstelling om de technologie van bedrijven zoals Cisco, Intel en Microsoft werkelijk grootschalig het onderwijs in te schieten. Ik overdrijf niet: lees het voorwoord en het eerste hoofdstuk in het genoemde boek. De medewerking van de genoemde landen is dan ook echt medewerking van die landen, niet van instituties uit die landen. En dan zijn we er nog niet: de OECD (PISA), IEA (TIMSS) en nog zo wat internationale organisaties zijn eveneens ingepalmd.
.
Zoals ik het nu kan overzien, gaat het hier om de grootste stelselmatig georganiseerde vernielingsoperatie op het onderwijs die de wereld ooit heeft gezien.
.
Hoe staat Nederland hierin? Buitengewoon klungelig. Lees ‘De toekomst telt’ van de SLO.
www.beteronderwijsnederland.nl/content/toekomstverkenning-reken-wiskundeonderwijs
.
Ik ben nu al een tijdje met deze enge problematiek bezig, en ben nog geen kritische standpunten tegengekomen, anders dan de mijne. Het is hoog tijd om storm te ontketenen. Bij deze.
.
Voor de volledigheid. Dit project van Cisco, Intel en Microsoft is gericht op maximale impact, waarbij hoort dat alle producten uit dit project in het publieke domein worden geplaatst: atc21s.org/
.
De onderscheiden hoofdstukken uit het genoemde boek zijn aldus op te halen:
.
atc21s.org/wp-content/uploads/2011/11/1-Defining-21st-Century-Skills.pdf
atc21s.org/wp-content/uploads/2011/11/2-Methodological-Issues.pdf
atc21s.org/wp-content/uploads/2011/11/3-Technological-Issues.pdf
atc21s.org/wp-content/uploads/2011/11/4-Environments.pdf
atc21s.org/wp-content/uploads/2011/11/5-Policy-Framework.pdf
.
In zekere zin de meest onthullende teksten zijn het voorwaard en het inleidende hoofdstuk. Deze kunnen meen ik op de site van Springer worden gelezen
Springer. www.springer.com/education+%26+language/book/978-94-007-2323-8
.
Uiteraard zullen de vele pikante uitspraken in deze stukken in de discussie aan de orde komen. Zo eindigt het voorwoord van Kozma en Roth met de aansporing aan de lezers om zich achter deze beweging te scharen. Hoogst ongebruikelijk voor een academisch project — ik beschouw dit Cisco-Intel-Microsoft-gebeuren dan ook niet als een academisch project, maar inderdaad als een beweging, met de nodige geloofsartikelen.

7 Reacties

 1. Mijn eerste kennismaking met
  Mijn eerste kennismaking met dit mega-project was via het bijzondere literatuurlijstje bij de notitie ‘De toekomst telt’ (SLO, zie goo.gl/L9RrH ), waarin nogal uitvoerig werd aangehaakt bij het ‘white paper’ dat de vaardigheden van de 21e eeuw definieert. Dat definiëren heeft overigens de bekende vorm gekregen van de eindeloze opsommingen van competenties. Natuurlijk signaleerde ik dat deze onderzoekers zich hadden laten betalen door Cisco, Intel en Microsoft, maar zelf opdrachtonderzoeker geweest zijnde, zag ik daar niet meteen veel onheil in. Je hebt tenslotte als onderzoeker meestal bewegingsvrijheid voldoende om ook dan academische waarden hoog te kunnen houden. Het was pas bij het lezen van het voorwoord van het eerste boek dat uit dit project voortkwam, dat ik me te pletter schrok.
  .
  De troïka Cisco-Intel-Microsoft is heel open over de eigen bedoelingen met dit grote wereldwijde project over de ‘vaardigheden voor de 21e eeuw’: hun technologie het onderwijs in duwen. Ik zal om iedere zweem van tendentieus woordgebruik te voorkomen, de Engelse tekst van het voorwoord van Kozma en Roth citeren. Haal de hele tekst vooral ook zelf op: het voorwoord staat in de ‘front matter’ van het boek
  www.springerlink.com/content/978-94-007-2323-8/front-matter.pdf
  Ik ga nog niet in op de inhoudelijke problemen die eveneens glashelder in dit voorwoord naar voren komen als evenzovele drogredenen die door eerstejaarsstudenten als zodanig eenvoudig te ontmaskeren moeten zijn. Het gaat mij nu om de machtsbasis, letterlijk.
  .
  Bij het nu volgende is het van belang te weten dat het de bedoeling van de protagonisten is om het ONDERWIJS te veranderen, en dat het de overtuiging van betrokkenen is dat de manier om dat effectief voor elkaar te krijgen is via TOETSEN (ASSESSMENT). Lees daarom overal waar sprake is van ‘assessment reform’ dus ook ‘education reform’.
  .

  Assessment reform, itself, is a major challenge that requires the efforts, resources, and expertise of not only governments, but industry, academia, as well as non- government institutions. For this reason the three companies – Cisco, Intel, and Microsoft – individually and together, are committed to facilitate research and development to improve education worldwide. They share the belief that high-quality education is important to society and the economy around the world. Each company has an extensive record of support for educational improvement (www.intel.com/ education; www.cisco.com/education; www.microsoft.com/education). And together, the companies have worked with UNESCO and the World Economic Forum and other partners to support the development of the UNESCO ICT Competency Standards for Teachers and the Global Education Initiative.
  Based on discussions and even direct requests for support from governments and academia, a joint Education Taskforce was set up by the three companies, in the summer of 2008, to review the range of problems, issues, and opportunities in edu- cation. The Taskforce chose to target assessment reform as the key factor that will unlock transformation of the educational system across the world. The Taskforce consisted of lead education experts from the three companies (Cisco: Bill Fowler, Andrew Thompson; Intel: Martina Roth, Jon K Price, Lara Tilmanis; Microsoft: Greg Butler, Stephen Coller, Rane Johnson). Dr. Robert Kozma was commissioned to work with the Taskforce in formulating a call to action and initial plans for a joint effort that would support assessment reform. The Taskforce was convinced that assessment reform was a difficult comprehensive challenge that no one segment of the education community or society could resolve on its own, but that requires expertise in measurement, political commitment, academic expertise, technological capability, financial resources, and collaboration with the respective institutions. So the Task Force consulted with policy makers, key academics, and assessment organi- zations, including experts associated with OECD’s Programme for International Student Assessment (PISA) and with the International Association for the Advancement of Educational Achievement. The result was the formulation of the Assessment and Teaching of Twenty-First Century Skills (ATC21S), chaired by Dr. Barry McGaw, University of Melbourne, as Executive Director, and constituted, in its first year, of five Working Groups, that included Twenty-First Century Skills, chaired by Dr. Senta Raizen, WestEd; Methodology, chaired by Dr. Mark Wilson, University of California Berkeley; Technology, chaired Dr. Beno Czapo University of Zeged; Learning Environments, co-chaired by Dr. John Bransford, University of Washington, and Dr. Marlene Scardamalia, University of Toronto; and Policy, chaired by Dr. Linda Darling-Hammond, Stanford University. The Working Groups were charged with analyzing the range of problems that inhibit assessment reform within their specified area and specify potential solutions that can advance assessment reform. Their deliberations included input from over 250 lead researchers across the globe. In addition six pilot countries were identified, with a lead government representative on the Executive Board of the Initiative. An Advisory Board was formed that included the Director of PISA and Chair of IEA, the organization that sponsors TIMSS. The Vice Presidents of Education and Corporate Affairs of Cisco, Intel, and Microsoft expressed their leadership and commitment by chairing the Executive Board of ATC21S (Michael Stephenson, Cisco Corp 2009; Anthony Salcito, Microsoft Corp 2010; Shelly Esque, Intel 2011).


  The intent of the project is not to develop an assessment of its own. Rather, the project will provide a structure by which the international community can draw on and share existing knowledge and create effective solutions to address the problems, issues, and barriers associated with the identified skills and foster wide-scale adoption of assessment reforms. All products generated by the project will reside in the public domain.
  We offer this collection to you with an invitation to you to join us in advancing this cause. To do so, please visit the project website at www.atc21s.org.

  Het lijkt het plaatje van de ‘200 van Mertens’ wel: het netwerk van de meest invloedrijke lieden, in dit geval in het internationale veld van onderwijs.
  .
  Hiermee zijn we er nog niet, want in het inleidende hoofdstuk wordt nog verder ingevuld hoe de lijnen van de macht lopen. Het gaat ook niet zomaar over ‘assessment’, maar over de inzet daarbij van de technologie zoals die o.a. door Cisco, Intel en Microsoft aan de wereld wordt geleverd. Het is dus geen liefdadigheid in de richting van onderwijsonderzoek en ontwikkeling, maar multinational-eigenbelang. In een volgende reactie dus nog een aanvulling op het machtsplaatje.

 2. .
  .
  Het inleidende hoofdstuk voor dit boek is geen ‘white paper’. De online tekst is op books.google te vinden, in de voor dit boek vrijgegeven bladzijden
  books.google.nl/books?id=mcH47qFrJasC
  .
  Patrick Griffin, Esther Care & Barry McGaw (2012). The changing role of education and schools. In Patrick Griffin, Barry McGaw & Esther Care: Assessment and Teaching of 21st Century Skills (1-16). Springer.
  .
  Wie zijn de auteurs?

  Professor Patrick Griffi n of the University of Melbourne was appointed Executive Director of the project at the beginning of 2010 to carry the project forward into its research and development phase. Associate Professor Esther Care also of the University of Melbourne was appointed International Research Coordinator.

  Barry McGaw, eveneens van Melbourne University Graduate School of Education, is voorzitter en uitvoerend directeur van de Assessment and Teaching of Twenty-First Century Skills (ATC21S).
  .
  Over ‘21st century skills’, de vaardigheden waarvan in het verdere citaat sprake is:

  Within the context of the assessment of and teaching of twenty-first skills project (ATC21S), skills so classified must also address the need for, manipulation of and use of information; indeed, they are the primary focus.

  “In the information age a classification of occupations can focus on the production, distribution and consumption of information.

  These changes in labour markets, especially in developed economies ( .. ) have changed the skill demands of many new jobs. Major employers bemoan the deficiencies in these skills in new recruits to their workforces.
  In order to address these issues, three of the world’s major technology companies, Cisco, Intel and Microsoft, joined forces to sponsor an international, multi-year project to define the skills required in operational terms, to address methodological and technological barriers to their ICT-based assessment, and to do this in ways that take account of the assessment needs from classroom practice to national and international studies of student achievement. They commissioned a paper ‘A Call to Action’. Its purpose was to encourage education and government policy makers to respond to the changes technology was having on employment, living and social interaction.
  A project, originationg from that call to action paper, was designed by a taskforce from the three companies. It was led by Dr Martina Roth of Intel. The taskforce engaged Dr Robert Kozma, formerly of SRI International [http://en.wikipedia.org/wiki/SRI_International ], to draft the call to action and to develop a detailed proposal. The final design was adopted by the companies and the project was launched at the London Learning and Technology World Forum in January 2009 [http://goo.gl/4ydzx ].
  The three founding companies negotiated with six national governments to encourage them to join the project as founder countries. These included Australia, Finland, Portugal, Singapore and England, with the USA joining the project in 2010. An academic partnership was created with the University of Melbourne. The directorate of the research and development programme is situated within the Assessment Research Centre at that university. Teams were formed in the founder countries. A role for National Project Managers was formulated and national appointments were made in four of the six countries. An executive board was established consisting of the Executive Director, the International Research Coordinator, a Vice President from each of the three companies, and government representatives from the founder countries. An advisory panel was also formed. It consisted of representatives of organisations with global concerns. These included the OECD, the IEA, UNESCO, the World Bank, the Inter-American Development Bank, the National Academy of Sciences and the Interational Test Commission [http://goo.gl/ZMPXo]. Countries that joined the project in its second or third year are represented on the advisory panel.

  Dit lijkt een super-kartel, dat het onderwijs wereldwijd wil monopoliseren. Of mogen we nog concurrentie verwachten van bijvoorbeeld een super-kartel Google-Apple-Facebook?
  .
  Hoe zit Nederland hierin?
  “… large scale trials that have been carried out in six countries.
  ( … )
  These processes are being undertaken with teachers and students in Finland, Singapore, Australia and the United States, as well as associate countries the Netherlands and Costa Rica, and will be reported in the second volume of this series.

  atc21s.org/index.php/views-from-the-field-2011-cps-pilots-in-the-netherlands/
  .
  Dit gaat over 32 leerlingen in Boven Leeuwen. Dat is dan weer heel erg bescheiden 🙂 Maar het is slechts een vingeroefening. De belangrijke pilots hebben in november 2011 in 11 scholen plaatsgevonden, onder leiding van Cito-medewerker Diederik Schönau www.box.com/shared/rpz8hjbd2kiejkhr9a9s (verslagje door Marinus Janssen Steenberg: “Helaas mogen er nog geen schermafdrukken van de opgaven gepublicered worden”)
  .
  atc21s.org/index.php/a-look-back-at-2011-conference-on-21st-century-skills-in-the-netherlands/
  .
  www.cisco.com/web/strategy/docs/education/atc21s.pdf
  .
  Er is een linkedin group ATC21S www.linkedin.com/groups?gid=3275408 met een reeks subgroepen
  .
  Het lijkt op het eerste gezicht allemaal prachtig, maar dit alles vertrekt vanuit het geloof dat het goed is dat informatietechnologie het onderwijs mede gaat sturen. De juiste volgorde is natuurlijk anders, en ook dan zijn er best fantastische toepassingen van ICT die aansluiten op het gewenste onderwijskundig ontwerp, al zijn dat waarschijnlijk niet de toepassingen waar de multinationals op zitten te wachten.
  .
  Dan kan nu de inhoudelijke discussie beginnen, nu we weten hoe ontzettend hoog de inzet is (hoe ontzettend hoog Cisco, Intel en Microsoft inzetten).

 3. Veertig jaar eerder . . . . .
  Veertig jaar eerder . . . . . .
  .
  “Two years ago I noted enthusiastically the entrance into school reform not only of the federal government, but of new private industry as well. Large corporations, including IBM, Xerox, RCA, CBS, Raytheon, Time, Inc, General Electric, and others, moved quickly into the ‘education business’. Many of these companies have been in for a rude shock. The public school enterprise is large—but broke; schools have little extra money to purchase new items. ( …. ) The gadgetry of computers and teaching machines and the rest has yielded interesting, but financially intolerable, results.”
  [Theodore Sizer, Education Faculty, reporting to the president of Harvard University]
  .

  • Geciteerd in L. A. Muller (1969). Education and the new technology. Chapter 2, in Edgar L. Morphet & David L. Jesser: Planning for Effective Utilization of Technology in Education. Designing Education for the Future no. 6. New York: Citation Press.

  .
  Muller is Director, Education Systems, International Business Machines Corporation, Armonk, New York. Deze Muller is verstandiger dan de club van de 21e eeuw zoals hierboven beschreven. Ik citeer hem:
  .
  “A computer can’t provide better education—people provide better education. Machines can only help people do a better job. This is a fine point but an important one. It suggests much talk in the past has been based on a false premise. The goal must be better education—with or without technology.”
  .
  Veertig jaar geleden was een totaal andere wereld, over informatietechnologie gesproken (iedere universiteit had wel een monster zoals een PDP 11 staan, maar zelfs terminals waren nog vrijwel onbekend), dan de huidige. Maar deze oude tekst lezend is het ook verbazingwekkend hoeveel in wezen nog steeds hetzelfde is.

 4. Veertig jaar geleden is ook

  Veertig jaar geleden is ook de opkomst van de studie onderwijskunde begonnen. Mede daardoor zijn veel oude wijsheden op de schroothoop van de onderwijsverniewling beland.

 5. Ik weet niet of genoemde

  Ik weet niet of genoemde bedrijven een ideologie willen opdringen.

  Ze werden groot omdat klanten graag hun producten kochten.

  Het lijkt me geweldig om met het digi-bord google-earth aan de kinderen te laten zien vergezeld van mijn eigen commentaar. Schitterend om die aarde te kunnen laten zien en om dan in te zoomen op plekken die jij als leerkracht wilt behandelen.

  Google kan echt mijn eigen commentaar niet regelen.

  Aldus blijven deze technische hulpmiddelne inderdaad wat ze zijn: hulpmiddelen voor de meester/juf.

   

  • @Moby,
   @Moby,

   Deze bedrijven willen informatietechnologie opdringen aan het onderwijs, en dat zeggen ze ook met zoveel woorden (ik verzin dat niet zelf). Met de beste van aller bedoelingen, natuurlijk: verbeteren van het onderwijs. Dat ze ondertussen ook een verdienmodel hebben, tja, dat is niet gek, ik heb daar geen probleem mee, maar we moeten met zijn alleen wel beseffen dat Cisco, Intel en Microsoft niet ons democratisch gekozne parlement zijn.

   Waar ik in een afzonderlijke blog verder op in wil gaan: wat zijn dan die ‘vaardigheden van de 21e eeuw’ waar juist die informatietechnologie zo handig, nutiig en nodig voor zou zijn, en wat is daar de basis van in de psychologie. Ik ben bang dat ik niet uitkom bij de psychologie, maar bij constructivisme en situationisme als de kweekbodem waar de luchtkastelen van 21e eeuws flexibel creatief probleemoplossen in teamverband groeien. Constructivisme en situationisme zijn pseudo-wetenschappen, die in Nederland bijvoorbeeld het realistisch rekenen hebben voortgebracht.

  • Mijn indruk is dat de meeste

   Mijn indruk is dat de meeste basischolen die een elektronisch bord hebben aangeschaft het oude bord hebben weggegooid. Dat wijst er op dat de bazen van de onderwijzers medplichtig zijn aan het opdringen van nieuwe ideologieën.

   Seger Weehuizen

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.