Een ons geluk en een pond verstand

Ik maakte een soort cryptogram uit de krant waarvan de oplossing een ‘zegswijze ‘ was. Dat is me gelukt en de zegswijze is : ‘Beter af met een ons geluk dan met een pond verstand.’

Ik ken die uitdrukking niet maar het gaat denk ik over materiële zaken. En dan klopt het denk ik wel: het moet je meezitten als je wat wilt bereiken in het leven. Op het juiste moment op de juiste plaats zijn, goede contacten hebben, je uiterlijk mee hebben enz.

Geluk hebben dus: handelaars in zonnepanelen, zuinige verwarmingsmogelijkheden, elektrische fietsen enz. , die hebben de wind mee, door de omstandigheden. Hun diploma is daarbij zeker niet bepalend.

Het is zelfs zo dat de rijkste mensen  in ons land  vaak helemaal niet zo lang op school hebben gezeten. Zij doen in ‘zaken’ en het schijnt dat het belangrijk is dat je al vroeg ervaring opdoet in dat zakenleven. Je vindt onder hen aannemers, wegenbouwers, transportondernemers, eigenaars van supermarkten enz.

Wat ik maar wil zeggen: de school speelt daarbij zeker geen hoofdrol.

 

Voor degenen die zich willen bekwamen voor moeilijke technische en wetenschappe- lijke beroepen  is een langdurige  en diepgaande scholing wel degelijk vereist ook al blijkt in de praktijk  dat ze door hun specialisatie slechts een deel van hun kennis dagelijks gebruiken.

Het enige beroep waarvoor je een brede algemene ontwikkeling steeds paraat moet hebben is het leraarschap. Dat is niet alleen de basis voor het eigen functioneren van de onderwijzer en de leraar maar ook het fundament van de moderne samenleving.

En als daar zoveel aan ontbreekt als we in tal van berichten horen, is dat alarmerend.

Steeds vaker blijkt dat het hele basispakket  van vaardigheden : lezen, schrijven, rekenen, alsmede de kennis  van geschiedenis en aardrijkskunde,  veel te wensen overlaat.

Dat is ‘oneerlijk’, vooral ten opzichte van degenen die van huis uit minder meekrijgen. Wat hun beloofd is, al meer dan vijftig jaar, nl. gelijkere kansen door beter onderwijs, wordt dus niet waargemaakt.

En dat ze allemaal geluk hebben, zoals de ‘zegswijze’ min of meer belooft – dat is echt niet het geval.

We hebben een moderne maatschappij, en we hebben  een uitgebreid en kostbaar onderwijsstelsel, maar het functioneert niet goed. En degenen die daar verantwoordelijk voor zijn, schamen zich niet.

 

J.C. Traas

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter