Lerarentekort: werf buiten de Randstad

Lerarentekort: werf buiten de Randstad
(door J. Laros)

Het lerarentekort in Nederland is geen noviteit. De laatste jaren wordt het echter nijpender en concentreert het zich meer in de Randstad. Zaken als aantrekkelijkheid van het beroep van basisschoolleraar spelen mee en het meest recente (gelegenheids?)argument is dat veel leraren in de corona-risicogroep vallen, waardoor uitval toeneemt. Het resultaat is steeds hetzelfde, namelijk haastige oplossingen met onbevoegden en invallers voor de klas. Als het tegenzit ten koste van de onderwijskwaliteit.
Toch is er ook een andere kant aan dit verhaal. Volgens cijfers van het UWV zou het lerarentekort in de Randstad ongeveer even groot zijn als het lerarenoverschot elders in Nederland. In verband met te lange reistijden is nooit echt geprobeerd leraren van buiten de Randstad te werven. Maar kan dit niet tóch? Je zou hen vier dagen per week op scholen in de Randstad met grote tekorten kunnen inzetten, tegen volledige vergoeding van reis- en verblijfkosten op basis van drie nachten per week. Voordeel is dat zij drie dagen per week thuis kunnen zijn én tijdens de schoolvakanties. Daardoor kan worden tegemoetgekomen aan familieverplichtingen of andere grote struikelblokken. Hoewel één schooldag per week wordt gemist, heeft de leraar wel extra avonden te besteden voor bijvoorbeeld contacten met ouders of het voorbereiden van nieuwe lessen.
De kosten voor werving, administratie en onkosten van ongeveer vijftig bevoegde basisschoolleraren buiten de Randstad (gebaseerd op reiskosten NS tweede klas en streekvervoer en verblijf in privé-hotelkamer drie nachten per week, veertig weken per jaar) worden geschat op één miljoen euro per jaar.

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter