Gefeliciteerd!

Gefeliciteerd!

 

Beste Marja,

 

Wie had dat nu kunnen denken? Dat ik  u, de oud minister van onderwijs, die ik toch een heel klein beetje mis, nog zou feliciteren met de toekomstige enorme groei van het ledenaantal van de stichting lezen en schrijven waar u de huidige voorzitter van bent en die zich inzet om het aantal analfabeten in dit land dat sinds mensenheugenis schommelt rond het anderhalf miljoen, te verminderen.

Ik besef het wel, misschien komen mijn felicitaties een beetje te vroeg maar het analfabetisme komt de volgende jaren zeker in de lift. Een jaartje of tien nog en de tien miljoen moeten dan toch al een beetje in het verschiet liggen en dan is het nog even doorduwen, nog een beetje meer slechter onderwijs en de vijftien miljoen moet zo rond 2032 te bereiken zijn. Dat is dan weer net op tijd om het nieuwe curriculum dat door de huidige staatsecretaris samengesteld wordt uit wat de man en de vrouw in de straat met het onderwijs aanwil, ingevoerd kan worden.

U zit natuurlijk een beetje met gefronst voorhoofd als u dit leest. Zo een aanwas van analfabeten op zo korte tijd acht u voor onmogelijk. Ik aan mijn kant besef natuurlijk dat u na uw ministerschap niet meer zo goed op de hoogte bent van het reilen en zeilen van het onderwijs, laat ik u even bijspijkeren.

In Finland, u weet wel vooruitstrevend en progressief ook wat het onderwijs betreft en dus lichtend voorbeeld voor de Nederlandse onderwijsbedenker, heeft men het plan opgevat om het leren schrijven te bestempelen als ‘niet meer van deze tijd’ en dus maar te stoppen met de kinderen te leren schrijven. Onze nieuwste onderwijsgoeroe Maurice Statistiek die nooit te beroerd is om als de eerste de beste malloot zijn visie over een onderwijs onderwerp ten berde te brengen was er dan ook als de kippen bij om te oreren dat het Nederlandse Onderwijs deze gedurfde ‘sprong voorwaarts’ ook moest nemen. Onmiddellijk het schrijven uit het curriculum van het basisonderwijs en in de plaats daarvan moeten de kinderen leren typen want toetsenborden zullen in de toekomst overal verkrijgbaar zijn, pen en papier is verleden tijd, ouderwets en moet zo snel mogelijk uitgebannen worden.

Voor de overgang had hij nog wel bedacht dat er een soort van ‘basisvorm schrijven’ onderwezen kan worden en daarbij dacht hij aan het leren schrijven in blokletters want dat is gemakkelijk. Kinderen moeten natuurlijk ook een ietsepietsie op de hoogte zijn van het alfabet en dan komen die blokletters nog goed van pas, kijkt u maar eens op uw toetsenbord, allemaal blokletters. En hier kwam hij op uw huidige terrein. Immers het is algemeen bekend dat de functionele analfabeet zich nog een beetje schrijvend verstaanbaar maakt met blokletters.

 U begrijpt ook dat het einde van het geschreven woord in het zicht komt. De toekomende generaties zullen zowel pen, papier als toetsenbord ontberen gewoon omdat alleen het gesproken woord ons kan verzekeren van die fameuze toekomst waar we nu al een jaartje of vijftig op wachten en die steeds dichter en dichter komt. Praten met en tegen computers is geen doembeeld meer integendeel zelfs het is het toekomstbeeld waar reikhalzend naar uitgekeken wordt en waar we nu onze jeugd moeten op voorbereiden onder andere door het afschaffen van het schrijven en u zal zien als niemand nog leert schrijven zullen er ook minder en veel minder pennen en papier nodig zijn en dat is dan weer duurzaam goed voor het milieu.

Enfin, beste Marja, ik ben een beetje bang dat ik over enkele jaren op mijn sterfbed mijn zonden overdenk en dan tot de conclusie moet komen zowat alles, van pensioenfonds tot milieu,  gered te hebben voor mijn kinderen en kleinkinderen maar vergeten heb ze te behoeden voor analfabetisme.

Misschien is dat behoeden en behouden ook niks voor mij, maar voor u en uw stichting lezen en schrijven.

Groetjes,

Uw geliefde columnist van Beter Onderwijs Nederland

Jesse Jeronimoon

PS. Doorgeven aan Pauline, stof voor een sprookjesboek, ‘het land waar niemand kon schrijven’

 

6 Reacties

 1.  

   

  The National Literacy Trust (NLT) announces that tablet computers help disadvanted children to read. Don't believe the hype!!

   

  The cosy connotations of “literacy” and “trust” are here being used as a Trojan horse to introduce the very technologies that are killing reading and writing. The research is a collaboration with Pearson, the giant multinational currently extending its corporate tentacles into every aspect of education, from policy to curriculum to resources to testing. The NLT has always had links with commerce. New technology makes amnesiacs of us all, so it can create the conditions for its own apparent necessity.

  Let’s not forget that the moguls of Silicon Valley send their children to Waldorf-Steiner schools, where they play with junk modelling in the open air and are not allowed to use computers, even at home. The men who design our gadgets know that children need to learn about the world from first principles. They need to explore with their hands and do sums in their heads.

  Nog meer:   www.theguardian.com/commentisfree/2014/dec/03/touchscreen-technology-good-kids-national-literacy-trust?CMP=share_btn_tw

 2. De ‘One Laptop per Child’

  De 'One Laptop per Child' (OLPC) utopie.

  OLPC werde jaren geleden met veel gejuich gepresenteerd als een doorbraak voor het onderwijs in ontwikkelingslanden.

  "The paper reviews the theoretical underpinnings of OLPC, analyzes the program’s development and summarizes the current state of OLPC deployments around the world. The analysis reveals that provision of individual laptops is a utopian vision for the children in the poorest countries, whose educational and social futures could be more effectively improved if the same investments were instead made on more proven and sustainable interventions. Middle- and high-income countries may have a stronger rationale for providing individual laptops to children, but will still want to eschew OLPC’s technocentric vision. In summary, OLPC represents the latest in a long line of technologically utopian development schemes that have unsuccessfully attempted to solve complex social problems with overly simplistic solutions."

   

  jia.sipa.columbia.edu/can-one-laptop-child-save-worlds-poor/ .

   

 3. De iPad verliest terrein in

  De iPad verliest terrein in de Amerikaanse scholen. De heftige concurrentiestrijd tussen computermagnaten duurt voort. “As of the third quarter of 2014, Chromebooks have displaced iPads as the most popular new devices shipping to U.S. schools. This is a huge win for Google in a market historically dominated by Apple and Microsoft.”

   

  ‘Follow the money’ in de digitalisering, en je komt zowel bij het ministerie, beroepsveranderaars, als de industrie uit. De overheid heeft eerst alle burgerlijke taken als zijnde algemeen belang naar zich toe getrokken, en laat deze vervolgens met vernieuwingsscholen en bedrijfsbelangen samenvallen. ‘Decentralisatie’ en ‘privatisering’ verhullen de utopische agenda (met geldstromen). Als de overheid ‘het letteren van de bevolking’ verzaakt, dienen de burgers het initiatief over te nemen. Zonder liefdadigheidsinstellingen zoals de stichting ‘lezen en schrijven’, en andere stoplappen uit de kennisseneconomie. Het lijkt dat de centrale overheid het contact met de burger grotendeels verloren is, en de oplossing: decentralisatie en privatisering (zolang er een utopische agenda is) niet werkt. De autocratische technocratie regeert in de personen van de veranderaar en ‘spreadsheet manager’. Help, het volk gaat ten onder!

 4. Het uitgestelde remedial

  Het uitgestelde remedial teaching voor lezen staat overigen niet op zichzelf. Ook aan het gebrekkig rekenen moet geremedieerd. Om duistere reden gebeurt dat redresseren van onvoldoende kennis en inzicht in rekenen vlak voordat leerlingen het eindexamen secundair onderwijs afleggen. Als ze ondanks onvoldoende kennis van rekenen hun eindexamen toch zouden halen kunnen ze de pech hebben dat hun gebrek aan het beheersen van rekenkunde hun als diplomabezitter in spe toch fataal wordt, namelijk als ze te weinig van de permanent geheim gehouden  vragen van de CITO-rekentoets kunnen beantwoorden Heel zuur want het gebrek aan rekeninzicht heeft voor velen van hen de voorbereiding op het eindexamen extra zwaar gemaakt en ook tot minder goede resultaten op het examen geleid. Waaraan zouden de pedagoochelaarsen ex-ministers toch denken als ze weer eens beweren dat in het onderwijs de leerling centraal staat? 

 5. Mooie vraag leerling @Google

  Mooie vraag leerling @Google #onderwijs2032 'hoe weet je dat je dingen niet nodig hebt als je ze nooit geleerd hebt?' (via) en Kennismaking met scholieren die zo bij Google in debat gaan over wat ze op school willen leren (via) – (zie Bestuur Bon)

   

  De verstrengeling tussen onderwijspolitiek en industrie wordt steeds schaamtelozer. Onderwijs 2032: iedereen mag een duit in het zakje doen. Waarom 2032, en niet bijvoorbeeld 2033, of 2029? De lemmingen rennen met zijn allen één richting uit.

   

  Google: innovative learning and teaching (the pledges of stakeholders to the Grand Coalition are listed by policy theme).

   

  Brussel: 'The Grand Coalition'. Op 11 december 2014 kunt u verder praten bij het werkgelegenheidsproject Education in the Digital Era Conference#Eddigera – in, (tatatata), Brussel, en met welsprekende sprekers uit het educapolitieke complex, onder wie Anka Mulder. Het subsidariteitsbeginsel is onder een grote laag stof verdwenen. Het veelkoppige monster Brussel heeft zich niet met onderwijspolitiek te bemoeien, ook niet als het om 'het vrije verkeer van personen, goederen, diensten en kapitaal' of 'innovatie' ('kenniseconomie') als stoplappen gaat. Tenzij via het onderwijsbeleid van een EU-lidstaat toevallig dezelfde agenda wordt geinitieerd. 😉 Een welbestede opdracht voor Nederland. Brussel: een ideaal excuus voor veranderzuchtige (of visieloze) beleidsmakers.

 6. De stichting Lezen en

  De stichting Lezen en Schrijven kan opnieuw subsidie aanvragen.

   

  UNESCO: klassieke schoolgrammatica moet eruit, Onderwijskrantblog, 20-12-2014

   

  "In een Unesco-rapport over inclusief onderwijs (2013) wordt wel openlijk gesteld dat de invoering van inclusief onderwijs een totale omwenteling van het gewone onderwijs vereist. De vigerende schoolgrammatica (eindtermen, leerplannen, klassikaal onderwijs ….) moet volgens de Unesco de helling op. Vanuit de ideologie dat er geen ‘disable pupils’ meer zijn, maar dat ‘school disables the pupils’ en obstakels opwerpt voor bepaalde leerlingen, moeten we dus volledig afstappen van de klassieke schoolgrammatica. Ook volgens prof. Geert Van Hove – hét Vlaams boegbeeld van inclusief onderwijs [[inmiddels hoogleraar Disability Studies aan VU]] vereist inclusief onderwijs een totale omwenteling. Van Hove poneerde: “Inclusie gaat niet om het toevoegen van iets bij een onveranderbaar geheel, maar over een totaal herdenken van het schoolgebeuren, om ecologische aanpassing van curriculum, didactiek en instructie.“ (Inclusief onderwijs, Impuls, maart 2005)

  (via, 20-12-2014, onder kopje ‘1.2 Radicaal breken met gangbare schoolgrammatica’)

   

Reacties zijn gesloten.