Kort en krachtig.

Kort en krachtig.

 

Apple presenteerde haar nieuwste gadget. Maurice statistiek lobbyt bij overheid en agressieve investeerders om naast de nog op te richten phablets-( beetje uit de kluiten gewassen i-phones) scholen ook de ultra progressieve smart-watch scholen op te richten. Een klein aantal directeuren schijnen zich reeds bereid te hebben verklaard om tegen een substantiële financiële injectie mee te willen doen aan deze toekomstgerichte experimentele basisscholen.

Het passend onderwijs heeft opstartproblemen. Regisseurs en wegbereiders om dit onderwijs passend te maken en die sinds 2007 dank zij een kapitaalinjectie van 270 miljoen vanwege de overheid zich jarenlang hebben toegelegd om samenwerkingsverbanden, gemeenten, schoolbesturen en wat dies meer zij met de neus dezelfde richting op te draaien, eisen nu een nieuwe injectie van minimaal 200 miljoen, Reden: eigenlijk niemand is er al klaar voor om zijn taak tot een goed einde te brengen. Jammer voor de leerling, nietwaar?

Een klein rondgangetje bij de onderwijspartijen leerde de correspondent van dagblad Trouw dat er van de aanbevelingen van de commissie Dijsselbloem niets terecht is gekomen. Waar de honderden miljoenen zijn gebleven om een en ander van de aanbevelingen tot stand te brengen is een van de grote vraagtekens naast de andere vraagtekens van de honderden miljoenen voor de excellente scholen, de honderden miljoenen voor verbetering van de positie van de docent, de honderden miljoenen…..

Thom Thom de Graaff, voorzitter van de raad van bestuur van de koepel van Hogescholen heeft het kabinet per brief ( zooooooo vorige eeuw) laten weten dat hij het een schande vindt dat in de nabije toekomst de Balkenenendenorm maatgevend zal zijn voor de beloningen in de semi-overheidsinstellingen zoals bijvoorbeeld het onderwijs. Saillant detail, Thom Thom is voor de onderwijspartij Geen ID66 lid van de eerste kamer en zal in die hoedanigheid het wetsvoorstel moeten accorderen.

Als het aan Kneyber, Evers en kornuiten ligt dan gaat het onderwijs alweer op de schop. Tegenover de correspondent van de volkskrant ontvouwden ze hun plannen hoe een en ander er in de toekomst uit moet komen te zien. Van enig opportunisme is bij de heren geen sprake. Hoewel de claim voor het beheer van het op te richten lerarenregister en de vorming van een nieuwe onafhankelijke vereniging van docenten die natuurlijk voor een uitstekende werking kan zorgen met enige financiële hulp van vadertje staat en moedertje onderwijsminister bij mij althans de wenkbrauwen doet fronsen.

Over het lerarenregister gesproken. Blijkbaar is daar een prima verdienmodel mee in elkaar te zetten want ook Paultje van de VO raad bemoeit er zich tegenaan. Ondanks dat Paultje het verschil niet kent tussen bevoegd en bekwaam, of kent hij het verschil in beloning maar al te goed, wil ook hij zich ontfermen over dat lerarenregister. En net als onze twee kornuiten hierboven belooft hij dat daarmee alle problemen van de professionaliteit van de toekomstige docent is opgelost. Waarom geloof ik dat niet?

Leden van de tweede kamer zijn terecht boos op minister Schippers van volksgezondheid. Dank zij de strapatsen met de zorg door haar ex-ambtgenoot Ab Klink is het mogelijk geweest dat de zorgnetwerken zich vooral druk hebben gemaakt voor de zorg om zichzelf. Bonussen, nieuwe gebouwen, torenhoge salarissen, ‘leuke’ emolumenten voor de bestuurderen, platina vertrekregelingen, het kon allemaal onder toeziend oog van supernetwerkcoördinator NzA. Laat ik nu verbaasd zijn dat er in die hele tweede kamer geen enkele volksvertegenwoordiger te vinden is die ook maar enige parallel trekt met het onderwijs. Bonussen, nieuwe gebouwen, torenhoge salarissen, platina vertrekregelingen, komt u het ook zo bekend voor?

 

J. Jeronimoon

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Reacties

 1. Het is al eindelosos

  Het is al eindelosos aangetoond middels enquetes: over het 'passend onderijs'.

  E l k e  uitslag gaf aan dat de meesters/juffen  het ideaal gewedlig vonden, maar dat zij n i e t  wisten hoe zij dit in een klaslokaal moesten verwezenlijken.

  het is precies hetzelfde als vragen naar het paradijs: iedereen zal het paradijs, maar niemand weet hoe dit gestalt e moet krijgen.

  En als menig leerkracht niet in staat is een droom in zijn woelige klas met eindeloze verschillen, tot stand te brengen, moeten wij de droom als nachtmerrie beschouwen.

  Het werkt dus niet!

  Werkt het??? Dat moet de eerste vraag zijn van al die dromers over de totaal nieuwe onschuldige mensch waarvan zij dromen, alsof zij, totaal seculier,  konden bouwen aan een nieuwe Adam en een nieuwe Eva.

 2. De ideale leraar volgens BON

  De ideale leraar volgens BON is een leraar die hoog opgeleid is en daarom niet meer op zijn vingers gekeken hoeft te worden. Haar tegenstanders met belangrijke posities in de onderwijs willen dat laatste wel en willen ook het accent van hoog opgeleid instromen weghalen en vervangen door levenslang verplichte bijscholing. Zij saboteren pogingen om door rendementsmetingen in de vorm van vergelijkende leerlingenexamens tegen te gaan. Zij doen dat door in de doelstellingen veel op te nemen dat slecht in (centrale) examenzittingen te meten is en lesmethoden in te voeren die dat onmogelijk maken of rare examens in te voeren (rekenen!). Het is daarom jammer dat veel leraren, ook veel goede leraren, weinig voelen voor het frequent (bij voorbeeld jaarlijks) LATEN afnemen van ouderwetse leerlingenexamens (geen multiple choice, geen examens die iets anders meten dan waarvor ze bedoeld zijn zoals talige rekenexamens). Toch is dat om twee redenen wenselijk. Het demonstreert en bewijst dat het in de allereerste plaats de kwaliteit van de leraar is die uitmaakt of leerlingen veel leren. Het nadeel is dat een leraar zich sterk op het examen moet richten. Maar het voordeel lijkt mij groter. De goede, hoog in zijn leervak opgeleide leraar kan immers daarmee aantonen dat de gedetailleerde regelgeving niet bijdraagt aan beter onderwijs en de leraren kunnen voor het oor en oog van de buitenstaanders aan hun directie en bestuur de voor die buitenstaanders die wij aan onze kant moeten proberen te krijgen alleszins redelijke eis stellen ’laat ons met rust zo lang wij goede, betrouwbare te meten, resultaten op onze eigen wijze behalen’

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.