Kampioenen voor Kats

JCTraasv2.jpg

 

Kampioenen voor Kats

 

Een hartverwarmend pleidooi van enkele PvdA leden, onder wie de voorzitter van de PvdA, voor het behoud van de kleine school (NRC Handelsblad 25 februari). Het is een reactie op een advies van de Onderwijsraad om kleine scholen met minder dan honderd leerlingen te sluiten, met name omdat het financieel niet ‘houdbaar’ is.

Nou ja, honderd leerlingen is nog heel wat anders dan 23 leerlingen zoals in het Noord-Bevelandse Kats. Maar ook voor dit kleine getal springen Spekman c.s. in de bres. Een citaat:  ‘De kosten van een school met 23 leerlingen bedragen, zo stelt de Onderwijsraad, 247000 euro, terwijl de kosten van een klas met 25 leerlingen in de Randstad slechts 92000 euro bedragen. Iedereen ziet dat deze getallen eenzijdig zijn en een gemanipuleerd beeld van de werkelijkheid schetsen.

Een ander argument van de Onderwijsraad om kleine scholen te sluiten, is dat de kwaliteit van het onderwijs op een kleine school vaak minder goed is dan op een grote school. Doe dan wat aan de kwaliteit, zou je zeggen.’

Mag ik vragen, met betrekking tot de eerste geciteerde alinea, waarom de getallen eenzijdig zijn en een gemanipuleerd beeld schetsen? Kijk, in de Middeleeuwen en nog een hele tijd daarna zag een schoolmeester er niet tegenop om in zijn eentje veertig, vijftig leerlingen te drillen en te onderwijzen. Maar nu, hoeveel leerkrachten heeft de school in Kats? Wat gebeurt er in geval van absentie van de onderwijzer(s)?

En wat te zeggen van de kwaliteit van het onderwijs? De Onderwijsraad denkt dat die op een kleine school vaak minder goed is, waarop de PvdA pleitbezorgers gevat reageren met: ‘Doe dan wat aan die kwaliteit zou je willen zeggen.’

Ja, dat is nu echt een dooddoener. Als men van een leerkracht verwacht dat hij voortdurend optimaal kan werken met leerlingen van zeer verschillende leeftijd en niveau verwacht men in feite van hem dat hij kan goochelen; toveren evenwel is slechts weinigen gegeven.

 

Natuurlijk staan hier andere overwegingen tegenover. Het verliezen van basisonderwijs is voor een dorp een gevoelige slag en als men dat wil voorkomen mag dat wat kosten, zou ik menen. De extra financiën zouden gemakkelijk bijeengebracht kunnen worden door een solidariteitsheffing op de salarissen van de managers van de reuzenscholen in voortgezet en hoger onderwijs. Ook het saneren van de Onderwijsraad door de onderwijskundigen buiten te zetten, kan een bijdrage leveren.

Die reuzenscholen hebben we trouwens te danken aan bewindslieden van dezelfde partij die nu pal staat voor de kleine school in Kats. Hoeveel waarde moeten wij nu toekennen aan die gevoelige verklaringen van de huidige generatie van dezelfde partij?  Ik zou er een geringe waarde aan willen toekennen.

 

J.C. Traas

 

 

 

4 Reacties

 1. In de Verenigde Staten van

  In de Verenigde Staten van Amerika worden de scholen vaak gefinancierd uit locale belastingen. Eén mogelijkheid -maar niet de beste- om een basisschool in een dorp te behouden is een verhoging van de gemeentelijke belastingen. Maar dan moet het wel glashelder zijn hoeveel duurder per kind een kleine basisschool is en of dat duurder zijn niet een gevolg is van gebrekkige of bij kleine scholen overbodige regelgeving. (Solidariteitsheffing op de salarissen van de managers van de reuzenscholen in voortgezet en hoger onderwijs en het buiten zetten van onderwijskundigen is natuurlijk een betere oplossing).

 2. Ik heb een voorstel voor de

  Ik heb een voorstel voor de hoogte van de solidariteitsheffing: 100 % + B.

  B = bonus.

 3. Worden bij de kosten van de

  Worden bij de kosten van de grotere scholen de managers, de besturen en al die andere zaken ook meegerekend? Dan begrijp ik niet (geloof ik niet) dat kleinere scholen duurder zijn.

 4. Worden bij de kosten van de

  Worden bij de kosten van de grotere scholen de managers, de besturen en al die andere zaken ook meegerekend? Dan begrijp ik niet (geloof ik niet) dat kleinere scholen duurder zijn.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.