Regeren is vooruitzien.

 

 

 

Regeren is vooruitzien.

 

Zozo, iedereen gaat het voelen, de bezuinigingen en ombuigingen. Ik heb dat regeerakkoord beetje diagonaal doorgelezen en een aantal zaken vielen mij op. Wat onderwijs betreft is het raar dat er voor 100 miljoen ‘omgebogen’ wordt op het passend onderwijs en het praktijkonderwijs, het leerwegondersteunend onderwijs in het vo komt ook onder dat passend onderwijs te vallen. Maar misschien praat ik voor mijn beurt en is de vakbond nu al bezig om een staking met happening in een of andere voetbaltempel te organiseren.  Hoe een en ander zal uitpakken voor deze zwakke leerlingen moeten we nog even afwachten. Verder is er dan de afschaffing  van de OV jaarkaart, dat wordt een kortingskaart??? En ook de mbo’er mag zich verheugen op zo een kortingspasje. De invoering van een leenstelsel, maar dat wisten we al en het afschaffen van de gratis leerboeken in het VO. Dat ‘niet goed functionerende docenten’ sneller ontslagen kunnen worden moet ons niet verbazen het was één van de speerpunten van Tonnetje rond Elias. De onderwijscoöperatie kan haar borst natmaken want zij heeft het lerarenregister opgetuigd en de volgende minister zal samen met de belangrijkste onderwijsvertegenwoordigers, en dat is niet de onderwijscoöperatie, invulling gaan geven aan de voorwaarden van het lerarenregister. De vo raad, mbo raad en hbo raad bestuurderdertjes wrijven zich in de handjes, met sardonische lach geven ze de onderwijscoöperatie en vakbonden het nakijken.  Bedrijven mogen het onderwijs ten dele overnemen door bijvoorbeeld de praktijkopleidingen te voorzien van de nodige machines en toebehoren en het Nederlandse bedrijfsleven een beetje kennende eigenen ze zich daarmee ook onmiddellijk het onderwijs toe. Voorbeelden zat, zie maar het CGO dat was ook een liefdesbaby van het bedrijfsleven en de onderwijsbestuurderen.

Als het regeerakkoord wordt uitgevoerd natuurlijk. En daar heb ik mijn bedenkingen over. Voor mijn part mogen ze het hebben over bruggen zo groot en zo langs als de afsluitdijk, maar een regeerakkoord van 82 pagina’s is een akkoord waar het onderlinge wantrouwen af druipt. Zeker als dat regeerakkoord met zo veel bezuinigen, verslechteringen voor de middenklasse , zorg en onderwijs als medegeestelijke vader een oud minister van financiën heeft die met een glimlach de tweede kamer op de hoogte bracht ‘ik heb een bank gekocht’ waarna duidelijk werd dat de BV Nederland een schamele 80 miljard armer was geworden en daarvoor de bijna failliete boedel van een stelletje graaiende bestuurders in ruil had gekregen.

Er is geen greintje visie te vinden waar het met Nederland naar toe moet in de komende vier jaar en zoals altijd doet de uitspraak ‘we kunnen onze kinderen niet laten opdraaien voor onze schulden’ vermoeden dat er enige visie is. Niets is minder waar, per slot betaal ik nu mee aan de schulden die de vorige generatie heeft gemaakt ondanks de tientallen miljarden gasopbrengsten en mijn kinderen zullen ondanks deze ombuigingen en bezuinigingen ook de schulden van de huidige generatie betalen want wees nu eenmaal een normaal denkend mens 16 miljard op tijd van 4 jaar en met een staatschuld van meer dan 300 miljard, dat zet zoden aan de dijk, toch?

Onbewust, denk ik, zet de volgende regering de totale vernieling van het onderwijs in .Niet alleen door de leraar op nul te zetten maar vooral omdat de organisatie van het Nederlandse Onderwijs met zijn raden en raadjes, bestuurders en toezichthouders, lumpsum en derivatenhandel, bureaucratie en managementslagen, in stand te laten en te houden. Per slot is het een enorme baantjesmachine die de laatste vijftien jaar is opgetuigd en die moet en zal in stand gehouden worden. Maar over die verdergaande vernieling meer in een volgende column.  

Misschien kunnen Marja en Jet gewoon van baantje wisselen. Lijkt me een goed idee voor de hogeschool van Amsterdam.

 

  Jesse Jeronimoon

1 Reactie

 1. Eens

  Jeronimoon, je geeft helder aan waarom ik met geen mogelijkheid 'gematigd positief' kan oordelen over de onderwijsparagraaf uit het regeerakkoord.

   

  T.a.v. de januskop van het lerarenregister heb ik al (veel) eerder gewaarschuwd: www.beteronderwijsnederland.nl/node/4613?q=node/4105. Nu heeft OCW dat register voor het gemak én uit berekening ondergebracht bij de vrijwilligersclub die 'Onderwijscoöperatie' heet, waarvoor bovenstebeste collega's zich in eigen tijd sterk maken in ruil voor macht nul, Want het is zoals je zegt: zodra dat register de status van stok kan krijgen, zullen de sectorraden en OCW niet nalaten er mee te dreigen en waar het zo uitkomt te slaan.

   

  Een extra reden om mijn pleidooi te herhalen: er moet een *echte* beroepsvereniging van leraren komen, en die moet *echt* eigenaar worden van het beroepsregister. Het is een debiele situatie dat werkgevers zich wél kunnen verenigen, nota bene van belastinggeld dat bestemd is voor onderwijs, in de baas z'n tijd, met een opgetuigde hofhouding, en inclusief de macht waarmee het 'governance'-beleid hen heeft opgetuigd – terwijl leraren niet of nauwelijks formele zeggenschap hebben over hun beroep en hun functie in het onderwijsbestel, en hun cruciale beroep in eigen tijd en uit eigen middelen moeten organiseren.

   

  Wat mij betreft besluit de Onderwijscoöperatie zich over een jaar om te vormen tot een echte beroepsvereniging met leraren als echte leden (dus geen organisaties) en one man, one vote. Wellicht ingedeeld naar de sectoren PO. VO en MBO.

   

  Gehinderd door niks gaat de baantjesmachine zichzelf natúúrlijk zo veel mogelijk in stand houden en natúúrlijk gaan de verantwoordelijken de pijn afwentelen op de slechtst georganiseerden: leerlingen en leraren. Grotere klassen, zwaardere taken, en meer stokken en incidentele wortels om dat uitvoerend gepeupel in goede banen te leiden. De VS als lichtend voorbeeld, en wie dat een beetje gevolgd heeft ziet enorme parallellen tussen het onderwijsbeleid én het onderwijsdebat daar en hier. Met dit verschil dat Nederland tien jaar achterloopt, maar wel dezelfde kant op huppelt.

   

  Ook in Rutte-2 gaat dat beleid onverdroten door. Zeker als voormalige critici nu voorzichtig langs de kant staan te klappen.

   

Reacties zijn gesloten.