Het bewijs is geleverd!

Het bewijs is geleverd!
 
Het bewijs, of zo u wilt de bewijzen, dat de grote onderwijsvernieuwingen van de afgelopen jaren méér onderwijsvernielingen dan vernieuwingen waren, is in een paar weken tijd geleverd.
Vandaag het bericht dat het aantal gezakten in het vmbo twee keer zo groot is dan vorig jaar. Niet dat het examen moeilijker was, bijlange niet. Gesjoemel met cijfers van School Onderzoeken en puntjes ‘lenen’ bij een ander vak, waren niet langer meer mogelijk.
Vorige week stuurde onze minister een brief naar de tweede kamer waarin ze aangaf dat het experiment met examens en nieuwe referentiekaders wiskunde onder meer als resultaat had dat meer dan 70% van de havo leerlingen geen voldoende zouden halen. Gelukkig gaat het hier nog om een experimentje maar wat als het écht om de knikkers gaat en de resultaten uitpakken zoals tijdens de experimenteerfase?
In het MBO hebben ze het niet meer over ‘competenties’ maar over hoe de bestuurder zijn megalomanie zal gaan betalen. Amarantis: 250 ontslagen, stichting BOOR: 150 ontslagen, ROC Leiden: 150 ontslagen, wie volgt?
Het HBO likt zijn wonden na al het rumoer rond de diplomafraude en hoe? InHolland: 450 ontslagen, Windesheim: 250 ontslagen. EN van het basisonderwijs weten we al dat 3000 mensen hun ontslagbrief in de bus hebben gevonden ondanks het terugdraaien van de bezuinigingen.

Bestuurderen, onderzoekers, managers, wringen zich in allerlei bochten om alle bewijs van ineenstorting van ons degelijk onderwijs naar het rijk der fabelen te verwijzen. Het debacle van de vmbo examens komt natuurlijk door de scherpere eis van de minister en natuurlijk niet door jarenlang de bevoegde en degelijke docent aan de kant te zetten en te vervangen door onbekwame en onbevoegde voorleesmoeders of fietsenmakers. Nog altijd dringt het tot de Karpatenkoppen en bergkwabalen hun botte hersenen niet door dat ophokuren waarin naar hartelust gechat, gegooled en gepornoot kan worden, méér bijgedragen heeft aan dit examen debacle dan de eisen van de minister.
ROC bestuurderen vonden hun gebouwen belangrijker dan het primaire proces. Honderden miljoenen zijn er uit het onderwijsproces getrokken om een nóg groter, nóg duurzamer, nóg multifunctioneler, nóg megalomaner gebouw neer te plempen dan de concurrentie honderd kilometer verder. Geen bouwwoede maar een bouwgekte. Armzalige ex-burgemeestertjes die op kosten van de belastingbetaler en ten koste van het onderwijs zonnodig de grote belegger gingen uithangen maakt het plaatje compleet. En maar zeuren dat onze minister zóveel toekijkt en zóveel vraagt dat de bestuurder als het ware gedwongen wordt om een grote bureaucratie bij elkaar te timmeren ook al is dat meer om het gesjoemel, gegraai en geldweggooierij te verbergen dan om de minister op tijd cijfers aan te leveren. Jammer voor al die collega’s die volgend jaar een andere baan kunnen zoeken. Wedden dat het voor het grootste deel bevoegde en degelijke docenten zullen zijn.
Het realistisch rekenen en het Freudenthal Instituut worden genoemd als de grote boosdoeners van de onkunde wat betreft wiskunde in de havo. Onterecht lijkt me dat. Realistisch rekenen is niet meer of minder dan een didactische aanpak, of het de goeie is laat ik buiten beschouwing, maar je kan een didactische aanpak die in het basisonderwijs op 8 jarige leeftijd wordt ingevoerd niet de schuld geven van een slecht examen op 18 jarige leeftijd. Wie is er verantwoordelijk in de tussentijd? Wie heeft er in havo1,havo2, havo3, havo4 en havo5 niet opgelet? Niet het FI, maar de docent en de manager. Trouwens het ongelofelijke cijfer van zakkers deed zich alleen voor in de havo. Hebben de leerlingen van het vmbo dan géén realistisch rekenen gehad? Ook hier geldt dat de bestuurder de bevoegde en degelijk vakdocent heeft ingeruild voor de onbekwame en onbevoegde KPN medewerker die als zij-instromer het onderwijs kwam ingerold, lange vakanties weet je wel.


En reken maar dat het nog maar het begin is van de bewijsvoering van de ondergang van ons onderwijs. Krampachtig worden nieuwe wegen en argumenten gezocht om de totale vernieling door te zetten. Zittenblijven mag niet meer, we moeten naar flexibele vakanties, nog maar 960 uur kwaliteitslessen per jaar, nog méér maatwerk, prestatiebeloning, defuseren en sterftehuisconstructies, alles zweeftevenboter aan de onderwijsgalg dat verschrikkelijk veel geld zal kosten.
Eigenaardig een vernieling die zijn weerga niet kent voor een kostprijs die zijn weerga niet kent, dat is pas kapitaal- en onderwijsvernietiging.
 
Jesse Jeronimoon  

2 Reacties

 1. Bij rekenen is het

  Bij rekenen is het grotendeels wel de schuld van de didactiek Jeronimoon. Percentage onvoldoende in MBO-4: 83%. In VMBO-BB zelfs 84%. En in VMBO-KB: 56%.

   

  In het voortgezet onderwijs heeft de FI didactiek ook toegeslagen. En een universitair opgeleide wiskundedocent kom je amper nog tegen in het VO. De HBO opgeleide wiskundedocenten hebben een opleiding gekregen die niet veel beter is dan de PABO. Dat is waarschijnlijk het grootste probleem: de belabberde lerarenopleidingen, zowel die voor het PO als voor het VO.

 2. het is en en

  Nou, deze universitair geschoolde wiskundejuf heeft best wel opgelet hoor. Zo zag zij al lang dat haar eersteklassers op het gymnasium niet in staat zijn om 17 met 8 te vermenigvuldigen. Dit doen zij zo: 17 + 17 + 17 + 17 + 17 + 17 + 17 + 17. En al lang wist zij dat de kinderen een opgave als 6540 min 3745 = niet correct kunnen oplossen. Maar deze wiskundejuf moet wiskunde geven en geen rekenen.

   

  Bovendien: wanneer je je leerlingen tegenwoordig veel leert met de hand te rekenen, word je genadeloos afgestraft bij het wiskunde B examen. Het zit namelijk zo: tenzij anders vermeld, mag je bij het centraal examen de grafische rekenmachine gebruikt worden. En dat zijn echt heel gebruikersonvriendelijke dingen. Voor een beter wiskunde B cijfer kan je beter oefenen met de grafische rekenmachine dan oefenen met rekenen. Daarbij komt nog dat het veel meer tijd kost tijdens het examen om opgaven handmatig op te lossen. Dit jaar waren er bij ons op school veel leerlingen die tijd hebben verloren doordat ze niet direct de rekenmachine hebben gepakt.

   

  Verder: de rekentoets waar zo slecht op is gescoord bevat voor 80% vragen waarbij de rekenmachine gebruikt mag worden. 

   

  U denkt misschien: is dit alles niet raar? Ja, het is allemaal heel raar. Ik denk het bijna geen enkele wereldburger is uit te leggen. Het reken- en wiskundebeleid wordt in Nederland bedacht door mensen in een ivoren rekentoren (van Pisa).

   

  Wiskundejuf

   

Reacties zijn gesloten.