Bestuur

Het bestuur van de Vereniging Beter Onderwijs Nederland bestaat uit:

 • Ad Verbrugge (oprichter en voorzitter en woordvoerder) is filosoof en musicus. Hij studeerde wijsbegeerte in Leiden, promoveerde in 1999 te Leuven en is nu universitair hoofddocent sociale en culturele wijsbegeerte aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Verbrugge is winnaar van de universitaire onderwijsprijs aan zowel de Universiteit Leiden (2002) als de Vrije Universiteit te Amsterdam en is auteur van de filosofische bestseller “Tijd van Onbehagen” en verschillende spraakmakende essays, waaronder “Geschonden beroepseer”. Ad Verbrugge is mede-oprichter van BON.
 • Presley Bergen (vicevoorzitter en woordvoerder) studeerde Nederlands (Communicatiekunde) in Utrecht (Universiteit Utrecht) en daarvoor MO-A en MO-B Nederlands. Hij is momenteel werkzaam als hogeschooldocent bedrijfscommunicatie en Nederlands. Daarvoor was hij docent Nederlands in het VO en trainer/adviseur communicatie en management in het bedrijfsleven.
 • Jeanet Meijs studeerde aan de kweekschool in Groningen en behaalde daar in een extra jaar ook de hoofdakte. Daarna werkte zij bijna vijf jaar op de Linnaeusschool in Amsterdam, waar toen veel kinderen van ongeschoolde havenarbeiders op zaten. De school is nu de grootste zwarte school van Amsterdam. Daarna werkte zij zesentwintig jaar in het basisonderwijs in Breda, waarvan de laatste vijftien jaar als adjunct-directeur en leerkracht van groep acht. Na haar loopbaan in het basis on-derwijs heeft zij nog drie jaar les gegeven als vrijwilliger aan analfabete Turkse en Marokkaanse vrouwen op de Taalschool. Zij geeft nu nog bijlessen aan basisschoolleerlingen ( taal en rekenen) en pabostudenten die meerdere keren gezakt zijn voor de taaltoets
 • Hans Duijvestijn is econometrist. Hij heeft veel ervaring in het bedrijfsleven en was recent als docent werkzaam bij het ROC in Heerlen.
 • Gerard Verhoef is docent wiskunde, natuurkunde en ICT aan de Hogeschool van Amsterdam. Na zijn studie aan de Universiteit Utrecht heeft hij anderhalf jaar als erkend gewetensbezwaarde militaire dienst met heel veel plezier mogen werken bij de vakgroep OW&OC, dat is het huidige Freudenthal Instituut, van de Universiteit Utrecht. Hoewel zijn taak daar te maken had met computerkunde op school, heeft hij daar veel geleerd over de wiskunde- en rekendidactiek, zoals die door de vakgroep werd ontwikkeld. Op dat moment was hij er van overtuigd dat die didactiek het reken- en wiskundeonderwijs sterk zou gaan verbeteren. Na zijn vervangende dienst is hem gevraagd als docent wiskunde en computerkunde te gaan werken bij de tweedegraadslerarenopleiding d’Witte Leli, tegenwoordig onderdeel van de Hogeschool van Amsterdam. Met een tussenpoos van twee jaar waarin hij als systeemontwikkelaar in de automatisering werkte en een jaar waarin hij in de Verenigde Staten van Amerika assistant professor math and computer science was aan Augustana College in Sioux Falls, South Dakota, is hij steeds bij de HvA blijven werken. Hij heeft daar bij verschillende opleidingen gewerkt: economische- technische-, informatica- opleidingen en ook een pabo.
 • Ton Bastings is al meer dan 30 jaar docent Nederlands aan een ROC, het Koning Willem I college in Den Bosch.
 • Karin den Heijer is lerares wiskunde aan het Erasmiaans Gymnasium in Rotterdam. Ze studeerde Chemische Technologie aan de Technische Universiteit Twente. Eerder gaf zij scheikunde en wiskunde op verschillende scholen, waaronder ook in Brussel. De laatste tijd heeft ze zich vooral beziggehouden met het becommentariëren van de gang van zaken rond de rekentoets
 • Peter van ‘t Hof  was12 ½ jaar directeur van de Godelinde Schoolvereniging in Hilversum. Van 1996 tot 2002 was hij directeur van de Hollandse school Limited in Singapore. Daarvoor was  directeur op diverse scholen voor openbaar onderwijs in Zwijndrecht. Sinds 2016 gepensioneer 
 • Felix Huygen is classicus. Hoofdredacteur van het tijdschrift Vakwerk van BON.  Contactpersoon auteurs en verwante gremia. Eindredacteur bij HP/De Tijd.

Louk Vencken en Fenna Vergeer zijn extern adviseur van het bestuur. Louk Vencken was neuroradioloog in Groningen en kan uit een uitgebreide bestuurservaring putten, onder andere als vice-voorzitter van de Vrienden van het Gymnasium. Fenna Vergeer was bestuurslid van BON, redacteur en mede-auteur van De Onderwijsbubbel en Tweede Kamerlid van de SP, portefeuille onderwijs, cultuur en integratie. 

De portefeuilleverdeling binnen het bestuur is als volgt:

 • Pers en publiciteit en hbo/vo en politieke zaken, website, Vakwerk, vicevoorzitter: Presley Bergen
 • Interne communicatie, Website, Nieuwsflits: Gerard Verhoef
 • Vmbo en mbo: Ton Bastings
 • Basisonderwijs: Jeanet Meijs, Peter van ‘t Hof
 • Universitair onderwijs/vertegenwoordiging vereniging, voorzitter: Ad Verbrugge
 • Macrofinanciële zaken onderwijs en penningmeester: Hans Duijvestijn

Contact met het bestuur legt u via prosecretaris mw. Pauline Riep, Voor pers en publiciteit kunt u direct contact opnemen met Presley Bergen. U vindt ons ook op perslink.nl. Vragen over uw lidmaatschap richt u aan de ledenadministratie.

Comité van Aanbeveling

De Vereniging Beter Onderwijs Nederland presenteert met trots haar Comité van Aanbeveling:

 • Cees Beenakker, hoogleraar electrotechniek
 • Guus Berkhout, hoogleraar innovation management
 • Hans Blom, oud-directeur van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie en emeritus hoogleraar Nederlandse Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam
 • Jan Bouwens, hoogleraar accountancy
 • Bastiaan Braams, natuurkundige
 • Jan Maarten Bremer, emeritus hoogleraar Griekse taal- en letterkunde
 • Gabriël van den Brink, publicist, hoogleraar bestuurskunde
 • Paul Cliteur, hoogleraar encyclopedie van het recht
 • Paul Cobben, hoogleraar wijsbegeerte
 • Wim Couwenberg, emeritus hoogleraar staats- en bestuursrecht en redacteur Civis Mundi
 • Jan van de Craats, emeritus hoogleraar wiskunde
 • Nelleke Dansen, classicus
 • Hans van Duijn, hoogleraar wiskunde en Rector Magnificus van de Technische Universiteit Eindhoven
 • Heleen Dupuis, hoogleraar medische ethiek
 • Afshin Ellian, hoogleraar rechtswetenschappen
 • Jan Erdtsieck, oud-rector O.S.G. en oud hoofdbestuurslid ABOP
 • Piet Gerbrandy, classicus, oud-docent, dichter en essayist
 • Gerrit Glas, psychiater, bijzonder hoogleraar reformatorische wijsbegeerte
 • Peter van Gool, hoogleraar real estate economics
 • Arnold Heertje, hoogleraar geschiedenis van de economische wetenschap en docent economie
 • Jaap Hemelrijk, emeritus hoogleraar klassieke archeologie en oud-directeur Allard Pierson Museum
 • Ayaan Hirsi Ali
 • Carel Jansen, hoogleraar bedrijfscommunicatie
 • Jan Dirk Imelman, emeritus hoogleraar wijsbegeerte en geschiedenis van opvoeding en onderwijs
 • Frans Keune, hoogleraar wiskunde
 • Arjo Klamer, hoogleraar cultuur en economie
 • Arie Kraaijeveld, Crowfield Consulting
 • Pim Levelt, directeur Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek
 • Chris Lorenz, historicus
 • Jan Marijnissen, SP
 • Bob Mattheij, hoogleraar Scientific Computing
 • Ton Mouthaan, hoogleraar electrotechniek
 • Cyrille Offermans, publicist
 • Bernard van Praag, emeritus hoogleraar econometrie
 • Leo Prick, publicist, onderwijskundige
 • Wim Rietdijk, natuurkundige en cultuurfilosoof
 • Beatrijs Ritsema, sociaal psycholoog en publicist
 • Hans Romijn, hoogleraar interne geneeskunde
 • Paul Scheffer, publicist, bijzonder hoogleraar grote stedenproblematiek
 • Aad Schulten, docent klassieke talen
 • Henk Tijms, hoogleraar econometrie/wiskunde
 • J.C. Traas, ouddocent Engelse taal- en letterkunde, publicist en redacteur Amphora
 • Thomas Vaessens, hoogleraar Nederlandse taal- en letterkunde
 • Mr. L.M. Vencken (neuroradioloog n.p. en Erelid BON)
 • Henk Versnel, emeritus hoogleraar oude geschiedenis
 • Anthonya Visser, hoogleraar Duitse taal en letterkunde
 • Diederik van Vleuten, tekstschrijver en cabaretier
 • Henk Waaijenberg, classicus
 • Greetje van der Werf, hoogleraar onderwijskunde
 • Lodewijk Wiener, schrijver en docent Engelse taal- en letterkunde