“Best of BON”: Bloemlezing BON-forum en blogs

Het Plan
Een groepje BONners is begonnen met het samenstellen van een bloemlezing, waarin het beste uit de fora wordt opgenomen. Te veel waardevolle bijdragen verdwijnen in de virtuele mist. Straks zullen deze in een digitale èn papieren vorm gebundeld beschikbaar zijn. Doelstelling is: het maken van een compendium met een overzicht van het beste van het BON gedachtengoed als ingang en naslagwerk.


TE VEEL WAARDEVOLLE BIJDRAGEN VERDWIJNEN IN DE VIRTUELE MIST


Werkwijze
De aanpak kent drie fasen: de verzamelfase, selectiefase en redactiefase.

1. In de verzamelfase worden op verschillende manieren zo veel mogelijk artikelen verzameld die wellicht in aanmerking komen voor opname. O.a. is een automatische harvesting uitgevoerd van meestgelezen artikelen uit het forum en de blogs. Daarnaast wordt op verschillende wijzen opgeroepen om artikelen of bronnen voor te dragen.

Wilt U een stuk dat U erg goed of verhelderend vond, voordragen? Mail aub naar bloemlezing[at]beteronderwijsnederland[punt]net. We zoeken naar parels onder de volgende soorten stukken en bronnen:

 • van BON site, forum-bijdrage
 • van BON site, blog
 • van BON-site, onderzoek: referentie
 • van BON-site, opinie: artikel of referentie
 • van BON-symposia, voordracht
 • van Vakwerk, artikel of referentie
 • van externe bronnen: referentie

2. In de selectiefase zullen de verzamelde stukken worden beoordeeld. Elk stuk zal minimaal door twee personen worden beoordeeld. Als selectiecriteria hanteren we:

 • een stuk waar mensen “behoefte aan”; hebben voor hun informatievoorziening, menings-onderbouwing, achtergrond-info, een goede analyse.
 • niet te tijdgebonden
 • ook een aantal karakteriserende/opinierende stukken (columns)
 • geen grof taalgebruik etc.

3. In de redactiefase wordt uiteindelijk het werk samengesteld.

Om de lasten te verdelen werken we met een kernredactie, die de kar trekt, en een zgn. ring-redactie die ondersteunend werk verricht, bijv. lezen/beoordelen van stukken.

Stand van zaken
(30-3-2009) In de verzamelfase heeft de automatische harvesting inmiddels plaatsgehad (met dank aan de zeer bereidwillige medewerking van Marcel Boere, BON’s webmaster). Voor de selectie proberen we nu in kleine kring uit of de bedachte opzet werkt. Als dat zo is, zullen we de BONners die zich eerder hebben opgegeven voor de ‘ring-redactie’ graag inschakelen om mee te helpen met stukken selecteren. We zullen straks echter zeker nog meer beoordelaars nodig hebben!

Meld U daarom aub aan als U mee wilt doen! Uw bijdrage kan bestaan uit lezen/beoordelen van artikelen, schrijven van samenvattingen of ander redactioneel werk. Alles kan thuis online gedaan worden.

De eerstvolgende bijeenkomst van de Bloemlezing-werkgroep is tijdens de BON jaarvergadering op 4 april 2009 as. Daarna willen we aan de gang gaan met de selectie door de ring redactie.

Aanmelden om mee te doen/voordragen van goede artikelen/opmerkingen/suggesties:
Graag tav: bloemlezing[at]beteronderwijsnederland[punt]net

Huub Philippens en Paul Gobée, kernredactie werkgroep Bloemlezing

3 Reacties

  • Ons Logo
   Sinds enkele dagen hebben we bij de Bloemlezing een logo met een boeken doornemende Erasmus gezet.
   Zoals een van de bloemlezers schreef:
   De kernwoorden blijven: Verlichting tegenover verduistering door gebrek aan kennis. Erasmus wilde de dialoog, wij ook, geen godsdienstoorlog. De ideologen van het Nieuwe leren hebben er wel een strijd van gemaakt.
   In de Lof der Zotheid is Domheid de hoofdpersoon, wij willen de samenleving daarvoor behoeden. Domheid stelde de misstanden in de Kerk centraal, de geestelijkheid die de mensen allerlei regels oplegde en onderdompelde in goedgelovigheid, terwijl de geestelijkheid het er zelf goed van nam en baadde in weelde.
   Wij richten ons op de misstanden die gecreeerd worden door politici, verblinde managers en de instituten van de ijzeren ring die met hun leringen riante boterhammen verdienen maar ondertussen de vakbekwame docenten voor de voeten lopen.

 1. Bijeenkomst van de bloemlezers
  Op 9 mei kwam de groep Bonners die zich met de bloemlezing bezig houden bij elkaar in Utrecht. Daar werd besproken hoever we zijn met onze zoektocht naar de meest waardevolle forum- en blogbijdragen.
  In het digitale archief zitten duizenden postings en reacties en we zoeken naar wegen om daar de pareltjes uit te halen. Op dit moment doen 14 Bonners mee. Dat aantal is te klein voor onze eerste opzet, de meest gelezen stukken (1200!) te laten beoordelen door minstens twee deelnemers.
  Via het BON-forum doen we nu opnieuw een oproep om extra beoordelaars te werven . Als het ons lukt om zo’n 25 a 30 Bonners mee te laten doen, kunnen we die 1200 stukken aan.
  Nu we dat aantal nog niet hebben, hebben we besloten om het aantal stukken tot de 700 meest gelezen terug te brengen. We vinden het belangrijk dat die door twee deelnemers beoordeeld worden.
  Omdat iedereen weinig tijd heeft, hebben we ook de beoordelingsprocedure sterk vereenvoudigd. De beoordelaar hoeft minder te doen. Hij geeft een posting een cijfer tussen 0 en 9 voor de “inherente kwaliteit” een een tot drie x-jes voor “bruikbaarheid voor de Bloemlezing”. Bovendien wordt alleen naar het inleidende artikel gekeken en (nog) niet naar de draad waarin vaak zeer belangrijke bijdragen zitten.
  Als we zo het aantal artikelen tot zo’n 100 a 120 (10 % van het totaal) hebben teruggebracht, bekijken we opnieuw hoe we verder moeten. Dat hangt af van het aantal mensen dat mee wil werken in de zoektocht en van de tijd die ieder heeft.
  Vervolgens zullen we dan ook “experts” nog eens laten zoeken of zij opvallende stukken op hun gebied kunnen vinden.
  Op zaterdag 4 juli zullen we in Utrecht bij elkaar komen om te bekijken hoe ver we dan gevorderd zijn en wat onze volgende stap zal zijn.

Reacties zijn gesloten.