Het rekenen kan veel beter, ook in het mbo!!

moer in roest
Het rekenonderwijs is in verval

Gelukkig is het einde van de corona-ellende voor het onderwijs in zicht. Maar nu begint het pas, veel leerlingen kampen met langdurige leerachterstanden. De overheid strooit als een soort Sinterklaas 8,5 miljard in het rond om de leerachterstanden te bestrijden en het lerarentekort op te lossen. Ook wordt er links en rechts gewezen om veel meer gebruik te gaan maken van online en gerobotiseerde onderwijsmethoden. Echter wordt de dieperliggende vraag , “kunnen we de basis op orde brengen?”, niet beantwoord.

Daarnaast heeft het rekenonderwijs heeft een onomkeerbare metamorfose ondergaan. In het middelbaar beroepsonderwijs is het ongeveer in zijn geheel gerobotiseerd. De leerlingen, tegenwoordig moet je ze studenten noemen, worden massaal (in de klas of op afstand) verplicht om op een gerobotiseerde manier zich het rekenen eigen te maken. Ook het vak Nederlands is er niet aan weten te ontkomen.

Hoe heeft het zo ver kunnen komen? Ligt het aan het onderwijsmanagement? Ligt het aan de uitgevers? Of is het de schuld van Den Haag?  Het antwoord is nee.

Het heeft te maken met het feit dat men in het mbo (toch weer de schuld van de managers, zult u denken) inmiddels zoveel onbevoegde en vooral onbekwame leraren rond laten lopen, dat de kwaliteit van het onderwijs en het vak van leraar onderuit gehaald is.  Met de opkomst van het Pedagogisch Didactisch Getuigschrift om het gemis aan vak-inhoud te camoufleren, verdween de vakkennis.

De oplossing zocht men in computerprogramma’s die de was deden en waarbij de ‘onbekwamen’ tijdens die gerobotiseerde lessen achter de schermpjes van hun smartphone verdwenen om te tinderen of te instagrammen. Twee vliegen in een klap, ‘happy teachers’ en nog dommere leerlingen. Hetgeen zich uit in het feit dat je op het mbo met een 4 voor rekenen of een 5 voor Nederlands een diploma kunt behalen.

Een prima voorbeeld van hoe het wel moet wordt uitgelegd in deze podcast: “Waarom zoveel kinderen slecht leren rekenen”.

Ad Verbrugge in gesprek met Peter Langerak

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter