Democratisch burgerschap

Een mooi gloedvol betoog van Michiel Beute (VK, 23 augustus). Zijn  pleidooi voor het duidelijk uitdragen van democratische waarden in het onderwijs is me uit het hart gegrepen. Een democratische samenleving schreef De Tocqueville kan alleen voortbestaan bij voldoende draagvlak en daarvoor is kennis van de normen en waarden, die eraan ten grondslag liggen onontbeerlijk. Ook kan ik met de gedachte meegaan, dat de school een plaats dient te zijn waar vrije meningsuiting, tolerantie en fatsoen van iedereen, docenten, scholieren en de schoolleiding gevraagd mag worden. En  respect voor de feiten. Maar het betoog gaat wringen waar Beute een feitelijk beroepsverbod wil voor docenten, die sympathiseren met partijen als de PVV. Hij lijkt hier een ander essentieel kenmerk van de democratie te vergeten: de pluriformiteit. Waarschijnlijk onbedoeld doet hij hier niet veel anders dan het meldpunt linkse indoctrinatie: anderen proberen de mond te snoeren. Democratie bestaat van een veelheid aan opvattingen. Voor onmaatschappelijk gedrag hebben we niet de censuur maar het recht als het gaat om bij voorbeeld racisme en discriminatie. Inderdaad niet tolereren op school, maar verwar dat niet met een open kritische discussie over heikele maatschappelijke onderwerpen. Beute ergert zich dood aan  een scholier, die zich bij een diploma uitreiking openlijk uitliet over het in zijn beleving niet tolerante klimaat op zijn school. Een dappere jongen of meisje, dunkt me en niet alleen maar “stuitend dom” en waar hij het lef vandaan haalt.

.

 

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter