Vakondersteunend of vakoverstijgend?

Goed onderwijs valt of staat dan ook met de goed opgeleide en inspirerende leraar die vanuit zijn discipline ook de verbindingen kan maken met de samenleving en andere vakken. In het eindadvies wordt niet gesproken over leerkrachtgestuurd onderwijs, waarbij de te leren lesstof de rode draad is. Dat is en blijft de meest beproefde en succesvolle benadering van onderwijs, ook in de 21ste eeuw (Punt 9 uit brief van BON d.d. 19 april 2017 aan de Tweede Kamer).

Hier kunnen alle onderwijsgevenden het alleen maar mee eens zijn. In de brief komt acht maal het door BON bekritiseerde vakoverstijgend curriculum voor en één maal sectoroverstijgend.  Terecht concludeert BON dan ook: Nu al biedt de wet voldoende ruimte om het onderwijs zo in te richten dat er vakoverstijgend gewerkt kan worden. Het opleggen van een vakoverstijgend curriculum dwingt scholen en leraren echter tot een bepaalde werkwijze. Het is veeleer de taak van leraren zelf om de vakoverstijgende verbanden aan te brengen en daaraan een eigen invulling te geven; en een goede leraar zal dat in de praktijk ook doen (punt 5).
En een goede mogelijkheid voor samenwerking tussen bijvoorbeeld docenten moderne vreemde talen en hun collega’s aardrijkskunde en geschiedenis heb ik in de jaren  2007 en 2008 al beschreven in Levende Talen Magazine en de Nieuwsbrief Onderwijspraktijk (Kluwer, Alphen a/d Rijn), maar ik noemde het vakondersteunend leren. Op mijn website internetonderwijs.net zijn de artikelen nog te lezen:

www.internetonderwijs.net/Levende%20Talen/LTM2007/VOL1/vol1.htm
www.internetonderwijs.net/Levende%20Talen/LTM2007/VOL2/voldeel2def.htm
www.internetonderwijs.net/Levende%20Talen/LTM2008/Vol3/vol3.htm
www.internetonderwijs.net/Levende%20Talen/LTM2008/VOL4.htm

Of er ooit docenten zijn geweest die deze vorm van samenwerking tussen talen – en niet talen- secties hebben toegepast, weet ik niet. Ik was toen al een gepensioneerd docent Frans. Maar ik vind mijn beschreven door collega’s op een school vrijwillig uit te voeren vakondersteuning  motiverender voor docenten en leerlingen dan het opgelegde vakoverstijgend curriculum in Onderwijs2032.

John Daniëls

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter